Stikkordarkiv: 09/2015

Rapport fra strategiseminaret

Eystein 2Strategiseminaret i forrige uke var opplysende og nyttig. Visedekanus for forskning ved Karolinska Institutet (KI) Hans-Gustaf Ljunggren holdt et engasjerende innlegg om KI sin forskningsstrategi. Deres utgangspunkt var erkjennelsen av at KI ikke var så ledende i forskning som de trodde. Systematisk bibliografisk analyse av publikasjonsaktiviteten viste at de holdt godt Europeisk nivå, men mange universiteter som de likte å sammenligne seg med lå langt foran. KI sitt mål nå er å bli like dyktige som University of Oxford når det gjelder «impact» av publikasjoner. Det betyr at man skal publisere færre, men bedre artikler, dvs flere artikler som bringer signifikant ny kunnskap og som vil nå de mest leste og siterte journalene. Ljunggren mente at PhD-programmets krav om 3-4 artikler var et hinder – «det er bedre å publisere en high-impact artikkel enn 3-4 små». KI har nå tatt bort kravet om et bestemt antall artikler i sine PhD-avhandlinger. Videre ønsker KI aktive forskere som ledere og arbeider svært aktivt for rekruttering av gode gruppeledere der «startpakken» ofte er på 10 millioner per år i 3-5 år. En slik pakke var gjerne sammensatt av egne og eksterne midler, men KI hadde hånd om strategien og vurderingen vel å merke. Samtidig hadde de fokus på gruppene som «produserte» minst og gikk inn med aktive tiltak som kobling av svake miljø til sterke; noen ganger gikk de til nedleggelse av grupper.

Prorektor Anne Lise Fimreite fortalte om UiB sin strategiprosess. UiB satser på oppbygningen av sterke såkalte klynger. En av disse heter Helse og skal etter planen blant annet satse på forskning om samhandlingsreformen. Strategidokumentet kommer snart på høring, så da har dere sjansen til å kommentere og komme med forslag.

Et 3dje friskt innslag kom fra Legemiddelindustrien. De representerer 60 små og store legemiddelbedrifter i Norge. Denne industrien er nå interessert i mer interaksjon og samarbeid med akademia og ønsker å etablere et pilotsenter for slikt samarbeid i Bergen. Det blir spennende å se hva som kan komme ut av dette.

Til sist var det gruppearbeid om instituttets organisering. Ledelsen hadde ventet både kritikk og kreative forslag om endringer, men det virket som folk var relativt fornøyd – det ble en heller tam diskusjon. En klar konklusjon ble det imidlertid -skal K2 bli bedre må vi trekke lasset sammen, alle må bidra til fellesskapet og ta på seg oppgaver som skal løses.

Eystein Husebye

Instituttleder

NYTT K1/K2 SEMINAR 2015

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar!

Tittel: “Genetic alterations causing resistance to chemotherapy in
breast cancer”
Holdes av Stian Knappskog.
Seksjon for onkologi, K2, UiB / Mohn Kreftforskningslab., HUS
Tid: Onsdag 4. mars, klokken 14:15 – 15:00.
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Pål Njølstad

Les videre

Ny Ph.d.-koordinator ved Klinisk institutt

Nåværende Ph.d.-koordinator Kristian Jensen vil begynne i ny jobb 01.05.2015.  Førstekonsulent Irene Lavik Hjelmaas vil da ta over alle Ph.d.-relaterte oppgaver.  Kristian vil også være fraværende i tidsperioden 27.02.2015 – 06.04.2015, så i denne perioden kan Irene også kontaktes i forbindelse med Ph.d.-relaterte henvendelser.  Irene kan nås på telefon 55 58 88 46 eller e-post Irene Hjelmaas

Disputas uke 10

Carla FernandesCarla Patrica Duarte Fernandes disputerer for Ph.d. graden torsdag 5. mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 5. mars 2015, kl.09.15
Oppgitt emne: “Genomics neurodevelopment and neuropsychiatry – what studies of cognition can tell us about psychosis risk”
 Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Disputas: Torsdag 5. mars 2015, kl.11.15
Sted: Auditoriet, Barneklinikken, Jonas Lies vei 65
Avhandlingstittel: “A Genetic  study of schizophrenia and bipolar disorder.  A cognitive endophenotype approach”
1. Opponent: Professor Gary Donohoe, National  University of Ireland
2. Opponent : Ph.d. Robert Lyle, Universitetet i Oslo

Pressemelding

 

 

Disputas uke 10

Sivakumaran, DhanasekaranDhanasekaran Sivakumaran disputerer for Ph.d. graden torsdag 5.Mars 2015
Prøveforelesning: Torsdag 5. mars 2015 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Tuberculosis and latent tuberculosis infection: dignostic strategies in high- and low endemic settings”
 Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Torsdag 5. mars 2015 kl.11.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Biomarkersof mycobacterium tuberculosis infection and disease in children in Southern India”
1. Opponent: MD, Ph.D. Søren Tetens Hoff, Statens Serum Institute, København, Danmark
2. Opponent : Ph.D Ulf R. Dahle Folkehelseinstituttet

Pressemelding

 

 

Disputas Uke 10

 Jan Anker JahnsenJan Anker Jahnsen disputerer for Ph.d. graden fredag 6.mars  2015

Prøveforelesning: Torsdag 5.mars 2015, kl.15.15
Oppgitt emne: “Topology and pharmacological importance of inotropic glutamate channels (NMDA and AMPA receptors)”
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Disputas: Fredag 6. mars 2015, kl.10.15
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag
Avhandlingstittel: “Predicted signal peptides, and the role of the N- terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT 2C and a 2C”
1. Opponent: Professor Dan Larhammar, Uppsala Universitet, Sverige
2. Opponent : Professor emeritus Ole Jacob Broch, Bergen

 Pressemelding

Nye publikasjoner

Uke 09/2015.

Global Coronary Artery Plaque Area is Associated with Myocardial Hypoperfusion in Women with Non-ST Elevation Myocardial Infarction.
Eskerud I, Gerdts E, Nordrehaug JE, Lønnebakken MT.
J Womens Health (Larchmt). 2015 Feb 18. PMID: 25692527

Basert på siste ukes søk påDepartment of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til olivera.bozickovic@k2.uib.no.