Forskerutdanning ved Klinisk institutt 2

Roland JonssonEn gang for året må klinisk institutt 2 rapportere til fakultetet hva som har blitt utført for å forbedre kvaliteten på forskerutdanningen for våre 140-145 aktive stipendiater.  I 2013 rapporterte vi at organiseringen av pliktarbeidet for UiB-finansierte stipendiater måtte forbedres, forskerskolene måtte promoteres bedre, samt at instituttet burde ha økt fokus på å etablere nye forskerkurs, karriereplanlegging og mobilitet for stipendiatene.

Har dette blitt fulgt opp?  Ja, i stor grad.  Rutinene for å organisere pliktarbeidet (25%) for UiB-finansierte stipendiater har blitt mer ryddig.  I henhold til forskerskolene har den nye seminarrekken «Perspectives in translational medicine» blitt en stor suksess med spennende og interessante forelesninger organisert av Forskerskolen i Klinisk Medisin.  Og Bergen Research School in Inflammation har etablert nye kurs (flowcytometri) og sett en økning i antall påmeldte til immunologi kursene.

I fremtiden vil det også bli en prioritet, i samarbeid med veilederne, å sette fokus på karriereplanlegging og økt mobilitet for stipendiatene gjennom for eksempel utveksling med andre grupper/laboratorier.  Noen av kandidatene våre har hatt mulighet til å reise på spennende utenlandsopphold, men dette burde ha vært mye mer implementert.   Det bør også trekkes frem at forskningsgruppelederne oppfordres til å ha årlige møter med stipendiatene gjennom medarbeidersamtaler for slik å kartlegge eventuelle problemer, misforståelser utenom de årlige framdriftsrapportene.

Det har ikke vært et problem å få ut doktorgradsavhandlinger ved klinisk institutt 2 i 2014; totalt har 23 kandidater fullført en doktorgrad og avlagt disputas.  I tillegg er det generelt gode forhold mellom veilederne og stipendiatene med kun et par avvik/problemer, og disse har blitt tatt tak i.  Så vi er på riktig spor. . .

 

Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *