Dra utenlands!

Eystein 2Universitetet i Bergen, Helse Vest, Forskningsrådet, EU og andre som finansierer forskning ønsker at norske forskere skal dra ut for etter hvert komme tilbake med verdifull erfaring som kan øke forskningskvaliteten her hjemme. UiB gir sågar et års ekstra stipend til dem som vil dra 1 år til utlandet.

Likevel er det mange som tar både master, doktorgrad og postdoc i samme miljø. Årsaken er sammensatt, men partners jobb og familie er faktorer som kanskje hindrer utferdstrangen. Om det ikke er mulig å reise ut i ett eller flere år kan et alternativ være korte og eventuelt repeterte opphold ved utenlandsk institusjon. Det kan gi tilgang på metoder og fagmiljø som ikke finnes hjemme. Forskningen du holder på med blir lettere synlig og nye miljøer kan gi innspill som løfter kvaliteten på prosjektet. Slikt gir uttelling når kompetansen skal vurderes ved søknad om midler og stillinger lenger fram.Bratland

Like viktig er det å stimulere utlendinger til å komme til oss for kortere eller lengre tid. Noen forskningsgrupper har brukt midler til å invitere utenlandske kapasiteter i toppskiktet til å evaluere prosjekter med sikte på å bedre kvaliteten på forskningen.

Mulighetene er mange. Hjelp oss med å få en ennå bredere internasjonal profil på K2 sin forskning

Eystein Husebye
Visestyrer K2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *