Tildeling av ERC-prosjekt – fast stilling ved fakultetet

Det medisinske fakultet, UiB (MED) innfører fra 01.01.24 en ordning som legger til rette for at forskere som tildeles ERC-prosjekt ansettes fast etter endt prosjektperiode ved instituttet der forskningsaktiviteten naturlig hører hjemme. Fakultetet vil dekke lønnskostnaden ved instituttet Med denne ordningen ønsker vi å stimulere til økt søknadsaktivitet mot ERC, styrke fremtidig medisinsk forskning i Bergen, og gjøre fakultetet mer attraktivt, særlig for forskere tidlig i karrieren.

Følgende kriterier gjelder:

  • Ordningen gjelder for personer som er ansatt i postdoc eller forskerstilling, eller i vikariat for førsteamanuensis- eller professorstilling ved MED ved tildeling av ERC-prosjekt.
  • Ordningen gjelder for personer som flytter til MED med sitt ERC-prosjekt fra starten av prosjektperioden og som har sin forskningsaktivitet ved MED under prosjektperioden.
  • Ordningen gjelder ikke for personer som er fast vitenskapelig ansatt på MED i førsteamanuensis- eller professorstilling i forkant av ERC-tildeling.
  • Lønnsmidler fra fakultetet vil normalt komme i etterkant av at ERC-prosjektet er avsluttet. Dette betyr at kandidatene må hente inn egen lønn fra ERC-prosjektet eller fra andre kilder i prosjektperioden.
  • Stillingen (førsteamanuensis eller professor) vil lyses ut etter vanlig prosedyre når prosjektperioden går mot slutten, men utlysningsteksten vil tilpasses kandidatenes vitenskapelige og metodologiske profil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *