Forfatterarkiv: apoih

Kunstig intelligens i helsesektoren: Hvilken kunnskap trenger vi?

Kunstig intelligens står for døren – eller er den allerede i klinikken? Hvem slapp den inn og hvordan håndterer vi den?

KI i helsesektoren er fortsatt i sin spede begynnelse, men potensialet er enormt.

Kunstig intelligens har potensialet til å revolusjonere helsesektoren og forbedre pasientbehandlingen på mange måter, men KI er ikke bare en kilde til muligheter og fordeler. Det er også en rekke utfordringer og risikoer som må tas på alvor.

Torsdag 18. januar kl 13.30-15.45 skal sikkerhetseksperten Cecilie Wian komme med råd til hvordan helseforetak bør håndterer sikkerhet, GDPR og personvern når disse hjelpemidlene tas i bruk. Arrangementet finner sted på Eitri.

https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/seminarer/kunstig-intelligens-i-helsesektoren-hvilken-kunnskap-trenger-vi

Metabolic pathway analysis

Course description:
This course will provide an introduction to the computational analysis and reconstruction of both small and genome-scale metabolic networks. The main goal is to familiarize students with relevant state-of-the-art computational tools and databases, as well as to provide the students with hands-on experience in metabolic modelling approaches. Furthermore, we will cover the mathematical basis of constraint-based analysis of genome-scale metabolic models and provide a foundation for stability and control analysis of dynamic models. Link to the course description: Metabolic pathway analysis

Prerequisites:
Basic competence in a programming language (preferably Python) is expected. Basic knowledge in biochemistry, linear algebra and statistics are required.

Time: February 19th to March 1st, 2024. Please note that the course is two weeks.
Place: University of Bergen, Department of Biomedicine
Course responsible: Ines Heiland, Mathias Ziegler, and Suraj Sharma

Invited lecturers: Sascha Schäuble, HKI, Jena Germany

Suggested amount of ECTS: 10
Number of participants: max 20

Registration form: Metabolic pathway analysis 2024 (google.com)

Hjertestarter i Laboratoriebygget – 5. etg.

Vi har nå fått en hjertestarter på lab-bygget som er tilgjengelig for alle. Den er plassert på nederste hylle i skapet kalt sikresonen i parketten/lunsjområdet i 5te etasje (se bilde). Den er helautomatisk og veldig lett å bruke der det både er tale og skjerm som viser hva du skal gjøre. Den har Norsk og Engelsk språk som enkelt endres ved å trykke på en knapp. Helt samme maskin og elektroder brukes på voksne og barn, men det er en bryter som må stilles på barn eller voksen. Inne i bærevesken ligger det også en startpakke med saks, maske for munn til munn osv.

Bruksanvisning

Lenke til youtube.

UN Young Researcher’s Grant

Dear Colleagues,

The Task Force Student Mobility is pleased to announce an additional round of the UN Young Researcher’s Grant.

We are offering up to 20 scholarships of 1200€ each to students within the framework of the UN Young Researcher’s Grant.

Application Requirements:

 • Minimum length of stay: 4 weeks
 • Mobility must start between 1 May 2024 – 31 March 2025
 • Application deadline: 20th February (universities can set a different internal application deadline, so that nominated students can be sent to the Task Force before the 4th of March)
 • For the details and the application form, please refer to the UN website: http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

All UN universities are kindly asked to promote the mobility scheme among their students and young researchers.

Nomination of selected students:

 • The nomination of selected and ranked students should be completed online. Please refer to the nomination link provided.
 • Nomination deadline 4th March 2024
 • Scanned application documents should be sent by email to rita.vienazindiene@cr.vu.lt
 • ! Please note that it is possible to nominate no more than three students. If there is more than one selected student per institution, the home university must create a ranking, and selected students should be nominated in the ranking order.

Selection results:

 • Selection results will be available on the 19th March and sent out to all the nominated students and contact person for nominations in a copy.

Should you have any questions, feel free to contact me by e-mail rita.vienazindiene@cr.vu.lt

Kind regards,

Rita

****************

Rita Vienazindiene

Exchange Student Coordinator, International Relations Office

Vilnius University, Universiteto str. 3, LT-01513 Vilnius, Lithuania

FRIPRO: Free, bold and innovative research

Are you planning a FRIPRO proposal?
Do you want help from research advisors?
Register your plans 3 months ahead of the planned submission.
And remember: you can always discuss your plans with your research advisor

Researcher Project for Experienced Scientists (FRIPRO)

Researcher Project for Early Career Scientists (FRIPRO)

Three-year Researcher Project with International Mobility (FRIPRO)

EMBO Young Investigator Programme

The EMBO Young Investigator Programme supports life scientists who have been group leaders for less than four years at the time of application in setting up their laboratories. Young Investigators receive financial support for networking for four years and benefit from training opportunities, support for their lab members and mentoring. They become part of an international network of more than 700 current and former EMBO Young Investigators, Installation Grantees and Global Investigators.

This is an annual award and the next applications opens in February and close on April 1, 2024.

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/young-investigator-programme/

Data Science meetings- mark the dates!

We will have a “data café” at the faculty of medicine on the 30th of

January from 9 to 12. All interested in data science applied to medicine are invited to mingle around a nice breakfast. Then, two workshops will be organized: (1) “Introduction to data handling in python” by Jakub Vasicek and (2) “How to be Open about your Science?” by Julia Romanowska.

Many of you have asked for it and we are pleased to announce that we will have a joint MED-CBU seminar on the 21st of March at 11:15. Like last time the seminar aims to foster interaction between researchers at

MED and CBU and will be followed by a mingling lunch. If you are interested in joining these events please let Marc know (marc.vaudel@uib.no). If you have suggestion of activities, workshop, or want to help with the organization – it would be most welcome!

Thank you!
Marc

La oss omfavne ånden av enhet og takknemlighet i julen

Kjære alle ansatte ved K2

Når vi nå nærmer oss jul, fylles jeg av takknemlighet for det utrolig flotte fellesskapet som blomstrer på K2. Med nærmere 400 engasjerte enkeltpersoner, inkludert professorer, forskere, postdoktorer, doktorgradsstudenter, teknisk og administrativt personell, står vårt institutt som en fanebærer for fremragende prestasjoner innen medisin, farmasi og ernæring.

La oss reflektere litt over reisen vi har hatt dette året med å bidra til fremme av kunnskap og bedring av vår helse gjennom forskning og undervisning. Våre felles anstrengelser innen forskning har ikke bare styrket den akademiske prestisjen til vårt institutt, men de har også hatt varig innvirkning på økt trivsel til enkeltpersoner og på positiv utviklingen av samfunnet. Og den store innsatsen dere har bidratt med i undervisning er avgjørende for at studentene våre skal “lære for livet” og uunnværlig for vårt institutt.

Når vi nå tar en velfortjent pause for å feire den kommende julen og ferietiden, oppfordrer jeg hver av dere til å reflektere over viktigheten av enhet og takknemlighet. Det er en tid til å uttrykke takknemlighet for det å få lov til å arbeide i et fellesskap med mål som gagner andre mennesker, enten som behandler eller pasient. Enten du er en erfaren professor, en lovende forsker, en lidenskapelig postdoktor, en pliktoppfyllende doktorgradskandidat, en dyktig tekniker eller en hardtarbeidende administrativ person, er alle deres bidrag avgjørende.

La oss også utvide vår takknemlighet til familiene og kjære som støtter oss i våre akademiske bestrebelser. Deres forståelse og oppmuntring spiller en avgjørende rolle i våre felles prestasjoner, og det er passende å uttrykke vår takknemlighet for deres ubetingede støtte.

Når vi går inn i et nytt år, la oss bære med oss verdiene av samarbeid, innovasjon og medmenneskelighet som definerer vårt institutt. Dette er spesielt viktig nå når bevilgningene til akademia er truet og som medfører utfordringer for viktig forskning og undervisning. K2 er et av de beste instituttene ved UiB, og jeg tror vi skal klare oss godt gjennom en periode med trangere tider. Håper ferien bringer øyeblikk av glede, avslapning og inspirasjon, slik at vi alle kan forberede oss til et nytt år med banebrytende forskning og pedagogisk fremragende undervisning.

På vegne av K2 ønsker jeg dere en fredfylt jul fylt med varme, tid til refleksjon og nærvær med deres kjære.

Pål

Disputas Gunhild Brørs, 22. september 2023

Prøveforelesning:      Fredag –22. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Oppgitt emne:                «Changes in Cardiovascular disease incidence in a global perspective and further possibilities for primary prevention»

Disputas:                     Fredag –22. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:      “Health literacy in patients with coronary artery disease following percutaneous coronary intervention”

 1. opponent: Professor Anita Kärner Köhler, Universitetet i Linköping, Sverige
 2. opponent: Professor Henrik Schirmer, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Venny Kvalheim,  Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stig Harthug

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Sondre Vatne Meling, 22. september

Prøveforelesning:      Fredag 22. september 2023 kl. 09.15

Sted:                              Aulaen, 2. et. sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne:                «Clinical utility of subjective screening tools for the detection of different forms of neuropathy seen in the context of objectively demonstrable disease»

Disputas:                    Fredag 22. september 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aulaen, 2. et. sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Diabetes mellitus type 2. The incretin effect and interaction with the autonomic nervous system»

 1. opponent: Ph.d. Christian Stevns Hansen, Steno Diabetes Center, Danmark
 2. opponent: Ph.d. Kari Anne Sveen, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Professor II Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roald Omdal.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Hesham Amin Abouelhana, 22. september 2023

Prøveforelesning:      Fredag 22. september 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Exploring Indoor Airborne Bacteria and Respiratory Health: Insights from Comparative Studies and Environmental Factors»

Disputas:                    Fredag 22. september 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      «Indoor airborne microbiome, environmental and household determinants and respiratory health in Northern Europe»

 1. opponent: Førsteamanuensis Aldert Zomer, Utrecht University, Nederland
 2. opponent: PhD Anne Mette Madsen, National Research Centre for the Working Environment, København, Danmark
 3. medlem av komiteen: Professor Rebecca Cox, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nye retningslinjer for pliktarbeid

Ved Klinisk institutt 2 er vi nå i gang med å lage nye rutiner for pliktarbeid for 4-årige UiB stipendiater. Bakgrunnen for dette er nye retningslinjer fra fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet,

Behov for kartlegging
I første omgang kartlegger vi hvilket undervisningstilbud vi kan tilby stipendiatene ved K2. For at vi skal få en bedre oversikt over hva slags undervisningsbehov K2 faktisk har, er du som UGLE helt essensiell. Vi håper derfor at de som ikke allerede har fylt inn skjemaet som Øyvind sendte for noen uker siden kan bruke noen minutter på å gi en kort tilbakemelding om hvilken undervisning som kan være aktuelt som pliktarbeid for ditt fagområde. Du gjør dette ved å følge denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14971586

Nye retningslinjer
Om du er nysgjerrig på de nye retningslinjene, har jeg lagt ved vedtaket fra fakultetsstyret. Det finner du informasjon om omfang, arbeidsdeling, styringsrett osv. Målet er at stipendiatene skal få variert, nyttig og karrierefremmende arbeidserfaring – og ikke minst kompetanse innen undervisning. Samtidig skal K2 få utført nødvendig undervisningsarbeid. Utover undervisning (som også inkluderer sensur og veiledning av studenter), kan annet administrasjonsarbeid, oppgaver for forskningsgruppene og oppgaver knyttet til innovasjon og være aktuelle som en mindre del av pliktarbeidet, f.eks.:

 •      Web redaktører for forskningsgruppe /løpende redigering av nettsider
 •      K2 nytt redaktør
 •       Organisasjon av Junior retreat
 •      Hjelp til Forskerskolen ved instituttet
 •      Oversettelsesarbeid  (ikke review-arbeid)

Disputas – Henrikke Nilsen Hovland – 21. mars 2023

Prøveforelesning:      Tirsdag 21. – mars 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort Auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Liesvei 65

Oppgitt emne:                «Cancer genetics is moving away from home: the benefits and risks of implementing treatment-predictive testing in routine practice in oncology»

Disputas:                    Tirsdag 21. – mars 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort Auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Liesvei 65

Avhandlingens tittel:      «Functional analyses of BRCA1 variants of unknown significance found in hereditary breast or ovarian cancer families in Norway: A tool for improved diagnosis.»

 1. opponent: Førsteamanuensis Thomas Berg, UiT, Norges arktiske universitet
 2. opponent: Ph.d. Svetlana Bajalica Lagercrantz, Karolinska institutet, Sverige
 3. medlem av komiteen: Professor Silje Skrede, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Hanna Skjåkødegård – 24. mars 2023

Prøveforelesning: Fredag 24. mars kl. 10:15

Sted: Auditorium AHH

Oppgitt emne: “An overview of treatment and prevention of childhood obesity”

Hanna Flækøy Skjåkødegård

Disputas: Fredag 24. mars kl. 12:15

Sted: Auditorium AHH

Avhandlingens titte: “Family-based behavioral treatment of children with severe obesity”

Opponenter:
1. Professor Michele Levine, University of Pittsburgh, USA
2. Professor Ragnar Grimur Bjarnason, University of Iceland

3. medlem av komiteen:   Professor, University of Bergen Jørn V. Sagen

Disputasen ledes  av professor Thomas Halvorsen

Åpent for alle interesserte.

Pressemelding

Karrieredag for alle ph.d kandidater og postdoktorer

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Kjære alle

Velkommen til karrieredagen 2022 onsdag 19. oktober fra klokken 09.30 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Arrangementet holdes på engelsk.

Deltakelse er gratis, og det serveres kaffe og lunsj. Det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Se hele programmet her.

Meld dere på karrieredagen her. Påmeldingsfrist 12. oktober.

Vi ser fram til å se dere!

Mvh

Ph.d.-koordinatorteamet

 

Disputas Kjerstil E. Hestetun

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

 1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Leder K2 nytt uke 23 2022

Når dette skrives, er OSKE12-eksamen akkurat ferdig. Jeg vil benytte anledningen til å takke for flott innsats i å planlegge og gjennomføre denne. Mange har vært involvert, og spesielt vil jeg fremheve alle administrativt ansatte som har deltatt i tidkrevende forberedelser og gjennomføring av dagen. Som tidligere år deltok jeg som sensor på oppgave innen pediatri. I tillegg til at det er spennende å se hvordan studentene løser oppgavene, er det inspirerende å lære at de liker denne eksamensformen. Videre er det gøy å få være med på et slikt event. En får også treffe ansatte på fakultetet på tvers av institutter og ansettelsesforhold i en spennende setting. Lunsj og rikelig med kaffe bidrar til at praten går og latteren ofte sitter løst. Det er imidlertid en ressurskrevende eksamensform og med de utfordringene vi nå har økonomisk, tviler jeg på at vi kan bruke mer resurser på denne eksamensformen.

Det nærmer seg sommerferie, og jeg vil minne om at alle må registrere ferieønskene i selvbetjeningsportalen. Fristen var 1. mai og det er fortsatt mange som ikke har registrert ferien for 2022. I tillegg til at dette er noe vi som arbeidsgiver skal ha oversikt over, er det en annen grunn til at vi maser om dette. Dersom dere ikke registrerer ferien, slår det ut i vår økonomi. Ikke-avviklet ferie vil stå som gjeld til de ansatte ved årsskiftet og øke underskuddet i vårt budsjett. Det kan bety at vi må fryse stillinger eller annet for å oppnå budsjettbalanse. SÅ LØP OG REGISTRER FERIEN NÅ!!!

Med ønsker om en herlig helg!

Pål
instituttleder

Disputas Sarah Larteley Lartey Jalloh – 22. juni

Prøveforelesning:      Onsdag 22. juni 2022 kl. 09.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Influenza vaccine 10 years from now: lessons from recent pandemics and role of annual vaccination regimens»

Disputas:                    Onsdag 22. juni 2022 kl. 11.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans”

 1. opponent: Professor Hideki Ueno, Kyoto Universitet, Japan
 2. opponent: Forsker Ranveig Braathen, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Mer om forskningsfinansiering

Vi har tidligere skrevet om at Fakultetet og instituttene må kutte kostnader. Nå er Forskningsrådet sin tur. I Khrono (khrono.no) roper nobelprisvinnerne Moser og Moser vasku om forskningskutt. De er sjokkerte og det er de ikke alene om. Khrono skriver: For å spare inn 842 millioner kroner i år og neste år foreslås det blant annet å redusere tildelingene i år med 20 prosent, la være å lyse ut frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro) neste år og utsette oppstart for nye sentre for fremragende forskning. I tillegg er det forslag om å forskyve utlysning av midler til forskningsinfrastruktur.

Hvordan skal vi håndtere dette som institutt? Jeg tenker at det er viktig å søke midler fra Forskningsrådet selv om nåløyet er enda trangere enn før. Videre må en se etter alternative finansieringskilder. Her peker Horizon Europe seg ut som en stor mulighet. Mens Norge kutter i forskningsbevilgninger investerer EU 95,5 milliarder Euro å Horizon Europe i tidsperioden 2021-2027! Forskningsavdelingen arrangerte en informasjonsdag 13. mai der det ble redegjort for søknadsmulighetene, og de er mange og organisert i 3 pillarer

 1. Excellent science (ERC stipender, Marie Sklodowska-Curie mobiltetsprogram
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness, der blant annet Helse er en av delprogrammene
 3. Innovative Europe

Horizon Europe har et spesielt fokus to adaptasjon til klimaforandringer, kreft, klimaneutrale smarte byer, sunne hav og sjøer, jordhelse og mat

Her er det muligheter til å søke som vi må bli flinkere til å benytte oss av. Forskningsavdelingen og våre forskningsrådgivere står klare til å hjelpe.

 

Sier som Nike: just do it!

Hilsen

Eystein Husebye

Nestleder K2

Ny vår for utdanning

Vi på K2 er stolte av å ta utdanningsoppdraget vårt på alvor!  Undervisningen vi bidrar til er viktig for studieprogrammene for særlig medisin, men også farmasi, odontologi, tannpleie og ernæring. For at vi fortsatt skal tilby den gode undervisningen K2 er kjent for, trenger vi flinke undervisere som er oppdaterte på faglig innhold – men også utdanningsfaglig. Derfor ønsker vi at så mange som mulig av dere deltar på årets Undervisningsdag onsdag 18. mai i Auditoriet i AHH. (halv dag fra lunsj). Meld deg på og møt opp til lunsj med hyggelige kolleger, inspirerende innlegg og diskusjon om god undervisning – og se hvem som vinner K2s undervisningspris!

Strukturen med undervisningsgrupper fyller to år i august, og de første UGLEne vil da ha fullført sin 2-årige funksjonstid som undervisningsgruppeledere. UGLE er det sentrale bindeleddet mellom undervisningsgruppen og semesterstyrene, kliniske avdelinger og instituttledelsen, og har delegert ansvar til å fordele undervisningsoppgavene på best mulig måte, slik at det kommer studentene våre til gode. Dette er en oppgave det kan være greit å la rotere. I utgangspunktet er tanken at vise-UGLE rykker opp når dagens UGLE trer av, men undervisningsgruppene står fritt til å velge andre løsninger. Jeg vil be alle undervisingsgruppene om å foreslå UGLE og vise-UGLE for 2022-2024 for sin undervisningsgruppe når vi møtes til UGLE-møte tirsdag 3. mai kl. 08-09. Møteinnkalling med sted og agenda sendes på mail til UGLEne.

Til sist vil jeg minne om muligheten for å søke om midler til å styrke forskning og utdanning på problemstillinger og muligheter tilknyttet digitalisering. Med intern frist 27. april kan det søkes om inntil 1 millioner NOK til hjelp til å ta i bruk nye digitale verktøy og metoder, eller bedre integrering av digital forståelse i etablerte studieprogram. Midlene skal brukes til å oppgradere faglig innhold og eventuelle digitale verktøy fagområdet eller utdanningsprogrammet i lys av internasjonal utvikling.

Mette

NBS Science and Social of April 2022

Join us for the NBS Science and Social of April 2022! The NBS S&S series is bimonthly event that combines a lecture held by researchers from Bergen, with a social event for NBS members. This month the Science part will be an online lecture by Prof. Charalampos Tzoulis, Dep. of Neurology, UiB, and the social part will be a game night (everyone is invited!) at Gimmikk in skostredet in Bergen. See below for more information. Hope to see you there!

NBS Science (Zoom webinar):

Title: NAD replenishment therapy for Parkinson’s disease: from the bench to the bedside

Speaker: Charalampos Tzoulis, Department of Neurology, UiB

Tuesday April 26th at 14.30 (Open for all!)

Zoom Meeting ID: 662 5637 2254

Passcode: 39692239

A link to the zoom meeting will also be posted on out web page at the day of the event: www.biokjemisk.no

NBS Social (Open for all – bring a friend!):

Get to know us! Game night, 19:00 @ Gimmikk Bar & Arkade (Østre Skostredet 12, Bergen)

Join us at Gimmikk to socialize with other NBS-members! You don’t have to be a NBS member to join this event, bring a friend for some drinks, games and fun! For more information about the event, visit the NBS Bergen facebook page or group, or our webpage: biokjemisk.no

Poster

Endelig strategiseminar på Solstrand!

I skrivende stund er mange av oss samlet på det som til nå har vært et svært vellykket seminar. Prodekan for forskning Marit Bakke og sykehusdirektør Eivind Hansen møtte et velforberedt panel til debatt om hvordan vi kan utvikle og forbedre det viktige samarbeidet om forskning og utdanning mellom universitet og sykehus. Vi kan samarbeide enda bedre både innen forskning og undervisning, og bør være sterke sammen i konkurransen mot nasjonale og internasjonale aktører. Innledere fra NRK, Senter for undersøkende journalistikk ved Media City og kommunikasjonsansvarlig ved MED, Marion Solheim, fortalte om hvordan vi kan bli enda bedre på å profilere oss og forskningen vår i media – en annen viktig arena. Kontakt Marion hvis du ønsker hjelp! Vi fikk også prøvd oss på samarbeid i praksis i en uhøytidelig (men høyst kompetitiv) OSKE. Ikke minst har vi rett og slett hatt det hyggelig sammen, vi som er så heldige å få delta på Solstrand. Det å ha det hyggelig sammen, er faktisk også ganske viktig: Kjennskap og vennskap skaper tillit og samarbeid, og gir grobunn for bedre forskning og undervisning.

Paneldebatt

Paneldebatt

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotektjenesten – mer enn tilgang til artikler

Forskningsgruppelederne inviteres med jevne mellomrom til FORUM. Dette møteforumet gir forskningsgruppelederne en gyllen mulighet til å møtes, og til å møte instituttledelsen. Vi diskuterer aktuelle saker eller henter inn ressurspersoner som kan gi oss nyttig informasjon. På nylig avholdt FORUM fikk vi besøk fra bibliotektjenesten, som fortalte om hva de kan tilby oss . I tillegg til å printe artikler for oss som vi ikke får tak i selv, har bibliotektjenesten flere nyttige tilbud. De tilbyr veiledning og kurs i litteratursøk for systematiske oversiktsartikler og PhD-avhandlinger og opplæring i referansehåndtering (også individuell veiledning for master- og bachelorstudenter), kontakt dem på ubbmed@uib.no. I tillegg kan de hjelpe deg å komme i gang med å tilgjengeliggjøre din forskning i henhold til Open Science . De kan gi veiledning i hvordan man kan utvikle en Data Management Plan (kontakt research-data@uib.no). Åpen publisering er et krav i flere sammenhenger, og biblioteket holder kurs om hvordan man får det til i praksis (kontakt bora@uib.no).

Mette

Informasjon om ekstra utlysning

Styret for L. Meltzer Høyskolefond vedtar hver høst rammen for neste års utdelinger. De siste årene har det blitt utdelt ca. kr. 12.3 mill. fordelt på prosjektstipend til studenter (25% av potten til studenter) og reisestøtte og støtte til forskningstermin til ansatte (75% av potten gitt som gave til UiB til dette formålet innen forskning).

Siste årene har investeringene til stiftelsen gitt meget god avkastning og det er derfor stort handlingsrom til å endre nivået på utdelingene. Det er også slik at korona-perioden har bidratt til at formålet som gir føringer for gaven til UiB har vært vanskelig å innfri (reisestøtte og støtte til forskningstermin). Dette er årsakene til at Meltzer-styret dette året øker rammen med kr. 5 mill. og til at UiB nå endrer retningslinjene for hva gaven til UiB kan benyttes til slik at formålet blir endret.

Konkret håndteres dette på følgende måte. Det legges opp til en ekstra søknadsrunde med søknadsfrist 18. mars. Rammen for den ekstra søknadsrunden er totalt på kr. 7,8 mill. Dette består av kr. 5 mill. økt ramme og overføring av kr. 2,8 mill. fra den ordinære søknadsrunden, siden søknadsmassen totalt sett denne gangen var lavere enn normalt.

Når det gjelder studentstipendene så er retningslinjene for den ekstra utlysningsrunden ikke endret. Søknader som er kommet inn nå i den ordinære søknadsrunden og som har Meltzer-kvalitet men som ikke får tildeling, vil automatisk bli overført til den ekstra søknadsrunden. Dette gjelder også de som innvilges et lavere beløp enn det de har søkt om. For å håndtere dette vil innstillingsrådet for studentlegater måtte ta en ekstra runde dette året, og forretningsfører kommer til å foreslå ovenfor Meltzer-styret en økning på 50% i honorar for medlemmene der.

Når det gjelder gaven til UiB er retningslinjene i denne ekstra søknadsrunden justert og både brev som sendes fakultetene og retningslinjner følger vedlagt. Det betyr at de som skal få tildeling må søke på nytt (ingen overføring av søknader fra den ordinære søknadsrunden). Også her må innstillingsrådene innen hvert fakultet ta en ekstra runde og frist for fakultetene for å gjøre innstilling i søknadsdatabasen settes til 29. mars.

Det er også slik at utlysning av midler fra Skipsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat ble utsatt i høst, men det legges nå opp til å lyse ut midler og potten er kr. 415.000,-. Det er samme søknadsfrist som er planlagt til 18/3-2022. Utdanningsutvalget behandler justerte retningslinjer for denne utlysningen 10. februar, før saken blir lagt frem for Styret for Fond og legat for beslutning over helgen. Utlysning her avhenger selvfølgelig av behandling og formelt vedtak i disse instansene (UU og styret).

Det er utlyst en ekstra søknadsrunde til Meltzerfondet med frist 18.mars.

Retningslinjene er justert og det er åpnet for at det kan søkes om midler til følgende formål:

Meltzerfondets gave til UiB – retningslinjer for ekstra utlysning 2022

 1. Gjennomføring av vitenskapelige konferanser/workshops/utstillinger og andre faglige samlinger og symposier. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 2. Mindre forskningsinfrastruktur. Det kan søkes om inntil NOK 200 000.
 3. Forskningsmidler/ smådriftsmidler som støtter opp om forskningen. Det kan søkes om inntil NOK 100.000.
 • De ansatte som har søkt i første runde har søkt etter de vanlige retningslinjene og vil få ja eller nei på sin søknad. De trenger ikke foreta seg noe annet enn å vente på svar. Søknaden blir ikke overført til neste runde, da formålet der er ulikt.
 • De som har søkt i første runde kan selvfølgelig også søke i den ekstra (nye) søknadsrunden, som er helt andre formål.  Da må de skrive ny søknad.

For vitenskapelig ansatte/forskere: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Se også informasjon om ekstra tildelingsrunde for studenter/stipendiater: https://meltzerfondet.w.uib.no/