Forfatterarkiv: apoih

Prøveforelesning Anders Madsen – 11. februar

Prøveforelesning:                         11. februar 2021 kl. 09:15

Sted:                              Lenke til digital prøveforelsning

Oppgitt emne:                “SARS-CoV-2: lessons learned from influenza regarding correlates of protection and immunological imprinting”

Bedømmelseskomite:

Professor Anke Huckriede, University Medical Center, Groningen, Nederland
Professor Guus Rimmelzwaan, University of Veterinary Medicine, Hannover, Tyskland
Professor Harald G. Wiker, Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2, komiteens leder

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Disputas Calum Leitch – 11. februar 2022

Calum Leitch – Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:      Auditorium B-302, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Oppgitt emne:                «Precision medicine strategies for AML»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium B-302, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

 

Avhandlingens tittel:      “Dentification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia”

 1. opponent: Førsteamanuensis Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 2. opponent: Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Link til digital disputas.

Disputas Umael Khan – 11. februar 2022

Umael Khan – Foto/ill: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:       Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:                «Myocardial strain in the different chambers: normal reference values and clinical applicability in adults»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

 

Avandlingens tittel:      “The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates”

 1. opponent: Førsteamanuensis Assami Røsner, Universitetet i Tromsø
 2. opponent: Førsteamanuensis Tor Biering-Sørensen, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Peter Schuster, Universitetet i Bergen

Disputase blir ledet av professor Stig Urheim.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2021, enten på forskningsfronten (publikasjon, forsknings-/innovasjonsmiljø, ph.d arbeid, formidling) eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2021, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon
 • Årets forskningsgruppe/innovasjonsmiljø
 • Årets ph.d.-arbeid
 • Pris for fremragende forskningsformidling
 • Utdanningspris (Det er ikke spesifikke priskategorier men det tildeles en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 7. februar. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling

Forslag til Utdanningspriser

Forskerlinjen er en gavepakke – rekrutter en forskerlinjestudent til forskergruppen din nå!

Dette er en henvendelse til deg som synes det er inspirerende og spennende å introdusere unge, entusiastiske medisin- og odontologistudenter til forskning.
Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. Hva mer kan en engasjert forsker ønske seg?

 Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2021- og 2020 kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2022. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2022, helst før sommerferien.  Til enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange forskerlinjestudenter er godt i gang med ph.d prosjek.

Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Send oss et prosjektforslag i dag.

Lever inn forslaget ditt her  

Hvis du vil vite mer – Les om forskerlinjen på nettsidene våre:

Universitetet i Bergen. Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet.

Universitetet i Bergen. Avtale om faglig veiledning for Forskerlinjen. 

Les videre

Invitasjon Bærekraftskonferansen i Bergen

 

 

Til alle ansatte.

Det nærmer seg tiden for SDG Conference Bergen – den årlige nasjonale bærekraftskonferansen som UiB arrangerer for 5. gang  09.-11. februar 2022.

I år, som i fjor, blir konferansen digital. I 2021 hadde vi over 2600 deltagere fra flere enn 100 land!

Som tidligere gjentar vi suksessen Day Zero, som i år blir 9. februar. Her kan du delta på en rekke svært interessante seminarer og workshops med ulike tilnærminger til bærekraftsmålene. Har du studenter du  underviser, kan mange av arrangementene være relevante for studentene. Kanskje dagens forelesning kan være å delta aktivt på en eller flere workshops?

Det er mer enn 30 arrangementer å velge mellom, og temaene spenner vidt. Ta en titt på arrangementslisten ved å følge lenken: https://www.uib.no/en/sdgconference/148573/day-zero-wednesday-9-february-2022

Det at konferansen er heldigital åpner også for muligheter til å presentere ny og viktig forskning fra stipendiater og postdoktorer. Vi inviterer alle interesserte – fra hvilket som helst faglige felt – til å sende inn digitale presentasjoner av egen forskning som er relevant for konferansens tema innen 1. februar. Les mer her.

Jeg håper at du får stort utbytte av bærekraftkonferansen vår.

 

Med vennlig hilsen

Rektor Margareth Hagen

Call for Applications Åsgard programme 2022

 

 

 

This programme is composed of four different calls:
Deadline 31st of January 2022.

 • Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France and Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research institutions.
 • Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures, clusters etc. and aims at exchanging best practices as well as creating new collaborations. It funds a one-week stay in France to meet relevant counterparts.
 • Åsgard-Staff is designed for professionals working in research administration in universities, research centers and funding agencies, in particular EU advisers. It aims at exchanging best practices as well as creating new collaborations. It funds a one-week stay in France to meet relevant counterparts.
 • Åsgard-Research+ is designated for researchers and professionnals from the innovation sector who have been laureate of the Åsgard-Research programme, the PHC Aurora, wishing to carry out a research project with a French partner. It funds a one-week stay in France for a team.

Please note: Considering the current situation of the COVID-19 pandemic, it will be possible to complete your mobility in virtual format.

Feel free to contact us for more information regarding this programme and to share this call!

Information and application

Best regards,

The Institut français in Norway – Science Department

T +47 23 20 30 05

Email science@france.no

Nye publikasjoner fra K2-forskere

 

 

 

Vi ønsker at fremtidige nyhetsbrev skal inneholde en liste over nye publikasjoner fra kolleger ved K2. Det viser seg å være utfordrende å utvikle en søkestrategi på PubMed som fanger opp alle publikasjonene, og jeg er i dialog med universitetsbiblioteket angående dette.

Inntil videre foreslår jeg følgende løsning:

Dersom dere har en ny publikasjon dere ønsker at skal inkluderes i K2-nytt, kan dere sende meg lenke til PubMed-oppføringen.

Hilsen Jens (redaktør for K2-nytt)

Jens.vikse@uib.no

Ny økonomisk hverdag

Vi er dessverre på vei inn i en tid med en ny økonomisk hverdag. Det blir varige kutt i grunnbevilgningen til vårt fakultet. Rammen for grunnbevilgningen for 2021 var 718 MNOK. Reduksjonen i rammen til fakultetet fra og med 2022 er hele 50 MNOK.

Årsakene til dette betydelige kuttet er mange. En hovedårsak er omlegging av pensjonsberegningen, noe som er bestemt av KUD. I tillegg har KUD redusert bevilgingen til universitetene som ledd i omorganisering av økonomisystemene og forventning om effektivisering. Dessuten blir det økte utgifter til UiB pga. økt husleie og forventet innsparing pga. mer bruk av open access. Fakultetet tar en stor del av de 50 MNOK, men instituttene får likevel et betydelig kutt. Dette beregnes med utgangspunkt i størrelse på grunnbevilgningen, og for noen av beløpene er dette inklusive bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Siden K2 er det største instituttet, får vi det største kuttet, dobbelt så mye som de andre instituttene. Beløpet er stipulert til å være 6,3 MNOK per år fremover.

Det arbeides politisk gjennom ulike kanaler for å redusere kuttene fra KUD. Vi kan håpe på at dette reverserer en del, men det blir uansett en ny økonomisk hverdag for alle universitetene i Norge.

Hva gjør vi med dette? Vi må øke inntektene og redusere kostnadene for et tilsvarende beløp. Er dette mulig? Ja, det tror jeg, men det vil bli krevende og alle må bidra. Et hovedmål er at vi ikke skal inndra stillinger. Vi skal likevel øke forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

For å øke inntektene må vi øke BOA. Dette er et av K2s sterkeste kort. Dette kan vi! Men vi må være enda flinkere til å lage gode søknader samt å dirigere dem der det er størst mulighet for tilslag. Jeg tror det er et stort potensiale i EU-midler og dette vil bli et tema på strategiseminaret på Solstrand 24-25/2. Vi kan lage kurs for videre og etterutdanning av ulike yrkesprofesjoner og tjene penger på disse kursene. Vi må hjelpe studentene til å gjennomføre studiene og ikke droppe ut. Dersom UiB får gjennomslag for Vestlandslegen, vil dette gi et løft til finansieringen.

Men vi må også kutte kostnader. Hvordan kan vi arbeide bedre for mindre midler? Arealeffektivisering er en stor mulighet. Her må vi tenke nytt. Kontoret mitt på gamle Barneklinikken hadde ca. 20 hyllemeter med permer. Alt dette måtte krympes til 1 hyllemeter ved flytting til Glasblokkene. Det var en krevende øvelse, men det gikk. Det mest interessante er imidlertid at jeg etter 5 år enda ikke har hatt bruk for papirene selv i denne meteren. Noen kan ha et større behov, men de fleste kan klare seg med en pc og skjerm. Laboratoriene er svært viktige for translasjonsforskningen, men også her må vi tenke nytt. Mye av forskningen gjøres på plattformer og på en datamaskin i dag, og det er mulig å dele benkeplass med andre. I administrasjonen må vi redusere personellkostnadene. Det er innført spesialistteam. Og innføringen av nye system for personal og økonomi må gi en gevinst etter hvert.

Dette var noen tanker om hvordan vi kan takle innstramningene og forhåpentligvis komme styrket ut, men jeg trenger også gode forslag fra dere. Første anledning blir på strategiseminaret i februar. Vi kommer til å ha en egen sesjon om økonomien der.

 

Ha en riktig god helg.

 

Pål

Disputas – Libin Shi , 3. februar 2022

Foto/ill.: Nan Wang

 

 

Prøveforelesning:    03 – februar 2022 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Oppgitt emne:                 «Sudden cardiac death, causes and prevention»


Disputas:                  03 – februar 2022 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Avhandlingens tittel:       “Pulmonary vein isolation in treatment of atrial fibrillation using radiofrequency or cryoballoon ablation: factors associated with better clinical outcomes”

 1. opponent: Professor Mats Jensen-Urstad, Karolinska Institute, Sweden
 2. opponent: Professor Jan Pål Loennechen, Norwegian University of Science and Technology
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas

Disputas – Ronja Bjørnstad, 4. februar 2022

Prøveforelesning:    04. – februar 2022 kl. 09.15

Sted:                                Prøveforelesningen blir heldigital, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Oppgitt emne:                 “The evolving relevance of chemotherapy, immunotherapy and targeted therapy in cancer management and their on and off target cellular effects.”

Disputas:                  04. – februar 2022 kl. 11.15

Sted:                             Disputasen blir heldigital, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Avhandlingens tittel:       “Towards improved cancer therapy using new molecules and drug carriers”

 1. opponent: Professor Ole-Morten Seternes, Norge arktiske universitet
 2. opponent: Forsker Sigrid Skånland, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Professor Anette Susanne Bøe Wolff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Svein Haavik.

Pressemelding

Link til digital disputas.

Rakel og Otto Kristian Bruuns legat – utlysning 2022

Midler tildeles meriterte forskere som er leger. Individuelle søknader mottas, men søknader på vegne av institutter eller forskergrupper vil bli foretrukket.

Det skal i år deles ut tre stipendier på kr. 200.000 til nyskapende prosjekter.

Søknader sendes inn elektronisk via legatets nettside: 

https://unifor.no/stiftelser/rakel-og-otto-kristian-bruuns-legat/

Søknadsfristen er 15. februar 2022. 

Se også www.unifor.no for flere stiftelser som lyser ut midler til medisinsk forskning. Felles søknadsfrist for samtlige stiftelser er 15. februar 2022. 

UTFORSK 2022

Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

Utlysning 2022

 • Utlysningen åpner for 4 årige partnerskap. Prosjektperioden kan defineres mellom 1. november 2022 og 31. desember 2026.
 • Hvert prosjekt kan tildeles maksimalt 3 millioner NOK
 • I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land).
 • Egenfinansiering på minimum 20% av det totale prosjektbudsjettet er påkrevd.
 • Søknadsfristen er 20. april 2022 kl. 12.00 CET/CEST.

Les videre

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

 

 

 

 

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar.

Søknadsfristen er 15. mars.

Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er det i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.

INVITATION: Three CCBIO courses this spring (note registration deadline February 1)

We are happy to be inviting you to three great courses at CCBIO for the spring term! Note the registration deadline February 1.  The courses are primarily intended for PhD candidates and other students and young researchers, but are open to all. We aim for hybrid solutions, where those who want, can join in the auditorium (pandemic permitting), and the rest through online attendance.

Les videre

Smådriftsmidler 2022 (frist 13.2.22)

Det er tid for tildeling av smådriftsmidler (SMÅFORSK). Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-150 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2022 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling ved K2, prof. II eller 1.am. II.
– Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) ved K2 kan sende inn en søknad. Det gjøres via denne linken (https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12027613). Fristen er 13.2.2022.

Obligatorisk elektronisk brannvernkurs for alle UiB-ansatte

Kurset må gjennomføres årlig og kommer automatisk opp på dato året etter at det ble tatt.

For å logge seg inn med Feide kan man følge denne linken:

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

Om noen har problemer eller spørsmål kan de ta kontakt med support på:

support@tiv-kurs.no eller telefon: 93013608 Michel Samdal

Webinar ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.

«Podkast og undervisning: ny teknologi og nye muligheter». Mandag 24.01.22 kl.12.00-13.00

PhD stipendiat Åse Bjorvatn Sævik er lege og driver Endopodden som er rettet inn mot medisinstudenter.  Digitale undervisningsløsninger blir stadig mer etterspurt. Har du lurt på hvordan du kan forbedre undervisningen din ved hjelp av ny teknologi? Er du nysgjerrig på hva en podkast er, hvordan dette kan brukes som undervisningsverktøy eller hvordan man kommer i gang med podkast? Da er dette et webinar for deg.

https://www.uib.no/kvinnehjerte/150435/webinar-ved-senter-forskning-p%C3%A5-hjertesykdom-hos-kvinner-podkast-og-undervisning

 

Welcome to the Opening Seminar for Mohn Research Centre for Regenerative Medicine

 

 

 

We are pleased to announce the Opening Seminar for the Mohn Research Centre for Regenerative Medicine on January 31, from 14:15-15:45. The seminar includes an official opening with speeches, announcement of the research projects recruited through grants from the Trond Mohn Foundation, followed by scientific presentations given by the new project leaders affiliated with the Centre.

Date: January 31, from 14:15-15:45

Venue: Auditorium, Armauer Hansen’s house

Registration for on-site attendance: Opening Seminar for Mohn Research Centre for Regenerative Medicine (deltager.no) (there is a limited number of “on-site” participants)

Streaming link: https://vimeo.com/event/1739168

Les videre

The 16th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

 

 

 

We are happy to announce that we are a few days away from the 16th Annual Research Presentations organized by the Research School in Clinical Medicine.

Due to the COVID19 restrictions, all sessions will be held online. Please, follow the hyperlink to join the meeting: Research School Presentations 2022.

The conference program will be as follows:

 • Wednesday 26th of January 2022, 08:30 – 15:30 – Poster Presentations
 • Thursday 27th of January 2022, 09:00 – 13:00 – Oral Presentations
 • Friday 28th of January 2022, 12:00 – Award Ceremony

You can find more details about the presentations from the InfoPoster .

We are looking forward to seeing you at the Annual Research Presentations 2022.

Yours Sincerely,

Irit, Nils, and Nigar

Disputas – Magdalena Keindl, 14. desember 2021

Magdalena Keindl Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:    Tirsdag 14. desember 2021 kl. 10.15Oppgitt emne:                 «Innate and adaptive immune cells in the pathogenesis of diabetic complications»

Disputas:                  Tirsdag 14. desember 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Glasblokkene, (BUS), Haukelandsbakken 15. Disputasen vil i tillegg strømmes

 

 

Avhandlingens tittel:       “Interleukin-2 receptor in the pathogenesis of diabetic complications and Sjögren’s syndrome”

 1. opponent: Professor Åke Lernmark, Lund Universitet Diabetes Senter, Sverige
 2. opponent: Professor Natalia Marek-Trzonkowska, Universitetet i Gdansk, Polen
 3. medlem av komiteen: Professor II Jørn Vegard Sagen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Digital disputas

Disputas – Christina Saghaug, 9. desember 2021

Prøveforelesning:    Torsdag 09. desember 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Prøveforelesningen vil i tillegg strømmes. Se pressemelding for lenke.

Oppgitt emne:                 «Antigenic variation of protozoa»

Disputas:                  Torsdag 09. desember 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Disputasen vil i tillegg strømmes, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Avhandlingens tittel:       “Genetic variability of proteins involved in metronidazole metabolism and detoxification in Giardia lamblia”

 1. opponent: Professor Norbert Müller, Universitetet i Bern, Sveits
 2. opponent: PhD Pavla Tumova, Charles Universitet, Praha, Tsjekkia
 3. medlem av komiteen: Professor Harald Wiker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anette Susanne Bøe Wolff

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Kristine Aasebø – disputas 22. oktober 2021

Foto: Jørgen Barth

Kristine Aasebø

Prøveforelesning:    Fredag 22. oktober 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                 “The role of liquid biopsies in diagnostics and disease monitoring of colorectal cancer”

 

 

Disputas:                  Fredag 22. oktober 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:       “Presence and effect of tumour biomarkers in a population-based series of metastatic colorectal cancer patients”

 1. opponent: Professor Mef C. Nilbert, University of Copenhagen, Denmark
 2. opponent: Professor Åslaug Helland, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Åpent for alle interesserte

Link til digital disputas

Pressemelding

Marta Erdal – disputas 27. oktober 2021

Prøveforelesning:    Onsdag 27. oktober 2021 kl. 10.15

Sted:                                Olavssalen i Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Oppgitt emne:                 “The role of health economic studies for the approval and clinical implementation of new COPD pharmaceuticals in Norway”

 

Disputas:                  Onsdag 27. oktober 2021 kl. 12.15

Sted:                                Olavssalen i Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Avhandlingens tittel:       “Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): exacerbations and costs”

 1. opponent: Ph.d. Gunnar Einvik, Akershus Universitetssykehus
 2. opponent: Førsteamanuensis Karin Lisspers, Uppsala Universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mette Vesterhus, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jon Hardie.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Ukens leder

Kjære alle sammen!

De siste årene har vi hatt kjempegod hjelp av vår forskningsrådgiver Amra. Nå har hun lyst til flere utfordringer og har flyttet til fakultetet, hvor hun i ett år fra 15/9 skal bidra enda mer til forskningsrådgiver-teamet. Heldigvis betyr dette at hun fortsatt kan kontaktes! Vi takker Amra for hennes utmerket bidrag til K2, ønsker henne lykke til og velkommen tilbake!

Og så har vi fått beskjed fra personalseksjonen ved fakultetet at de har redusert bemanning og at ting vil ta litt ekstra tid fremover. Samtidig kan vi selv finne en del informasjon på UiB sine nettsider og trenger kanskje ikke alltid å kontakte personalavdelingen:

Og så er det ofte din nærmeste leder som kan svare på noen av spørsmålene. Så gjerne spør din veileder, forskningsgruppeleder eller UGLE om råd.

 

Ha en riktig god helg!