Informasjon om bibliotekets kurs for ansatte våren 2024

Meld deg på ett av bibliotekets kurs denne våren!

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen:

  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til Endnote
  • Introduksjon til Zotero
  • Introduksjon til systematiske oversikter
  • Litteraturoppgaver for studenter

Kursene er planlagt som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig supplement til PubMed.

Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

 

Introduksjon til Zotero: I kurset lærer du å benytte deg av Zotero, det vil si opprette samlinger, samle referanser, manuelt lage referanser og hvordan benytte programmet i Word eller Google Docs. Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage en samling, importere referanser fra medisinske databaser og andre kilder, manuell innlegging, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en litteraturliste.

Introduksjon til systematiske oversikter (systematic reviews): Kurset gir en introduksjon til temaet systematiske oversikter. Hovedvekt av kurset er på prosessen å selv utføre en systematisk oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. Vi gir også informasjon om ulike typer reviews, og hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske oversikter.

 

Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser på noen eksempler og svarer på spørsmål.

 

Vennlig hilsen

Bibliotek for medisin, BBB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *