UiB Opp 2.10 Posisjonering og langsiktig EU-arbeid

7. mai kl 9-12

Kursinnhold: 
•    Introduksjon til EU, EØS og Norsk programdeltagelse (45 min)
•    Hva er EU og hvordan fungerer det?
•    Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen.
•    Utforming og påvirkning av EUs forskning og innovasjonspolitikk (45 min)
•    Overordnet introduksjon til dagsaktuelle politiske prioriteringer i EU med fokus på green deal, digital transition and strategic    autonomy.
•    Helt overordnet introduksjon til EUs forsknings og innovasjonspolitikk og EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa.
•    På hvilken måte er Horisont Europa også drevet av politikkutformingen?
•    Hvordan påvirke kommende strategiske retninger for Horisont Europa, arbeidsprogram og utlysninger.
•    Ruter for påvirkning – før, under og etter forskning.
•    For å bygge nettverk og påvirke må man være synlig – hvordan bli synlig? (45 min + 15min)
•    Hvorfor, hvordan og i hvilke kanaler?
•    Registrere seg som ekspert i EUs ekspertdatabase

Læringsutbytte:   
Forståelse av EU, og hvordan man kan jobbe for å påvirke politikk og programmer

Målgruppe:
Forskere og administrativt ansatte

Kursspråk:
English / Norwegian, depending on the participants

https://www.uib.no/boa/161008/uib-opp-210-posisjonering-og-langsiktig-eu-arbeid

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *