Informajson om HR

Julie Hansen har vært HR rådgiver ved Klinisk institutt 2. Hun slutter ved UiB og går over i ekstern stilling i løpet av januar. Christine Bresil er under opplæring og vil ta over som HR rådgiver på instituttet. Fra og med nå så kan HR henvendelser sendes til Christine Bresil: Christine Bresil | Universitetet i Bergen (uib.no)

Takk til Julie for innsatsen så langt, og velkommen til Christine.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *