Den kunstig intelligente milliarden

I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens (KI) og digital sikkerhet

Satsingen skal være «på minst 1 mrd. kroner over fem år» (2024-28) og ha tre hovedspor:

  • Samfunnskonsekvenser
  • Teknologiutvikling
  • Innovasjon

Forskningsrådet har hatt en ekspertgruppe som har gitt anbefalinger til innretning på KI-milliarden. UiB har vært representert ved prorektor Pinar Heggernes. De har beskrevet nåsituasjonen og forventninger til satsingen samt gitt forslag til overordnede tiltak.

Satsningen skal ha tre tverrgående, overordnede tema: tillit, ansvarlighet og kreativitet. Ambisjonen er at satsingen er både langsiktig, fruktbar, banebrytende og tverrfaglig.

Oppfølging på UiB berør både forskning, innovasjon og utdanning. UiB vil organisere et mobiliseringsarrangement når de første utlysningene åpner rundt påske. Hensikten er å identifisere muligheter for tverrsektorielle og tverrfakultære samarbeid og legge et godt grunnlag for søknadsarbeidet.

Les mer om mobilisering ved UiB her

Les mer om UiB AI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *