Invitasjon til innspillsmøte om arbeidet med ny inntektsfordelingsmodell ved UiB

Institutt for global helse og samfunnsmedisin Universitetsledelsen inviterer alle ansatte og studenter til innspillsmøte om arbeidet med ny inntektfordelingsmodell. Det vil bli innledning ved utvalgsleder professor Kjell Erik Lommerud.   

Tid: 14. mars. kl. 10.30-12.00
Sted: Auditoriet, Ulrike Phils hus
Alle er velkomne! 

Universitetsstyret har nedsatt et internt utvalg, ledet av Kjell Erik Lommerud, som skal vurdere konsekvensene for UiBs interne fordelingsmodell. Utvalget skal ferdigstille sitt arbeid slik at det kan inngå som grunnlag for UiBs fordeling av budsjett 2025.  Utvalget skal gjennom følgende punkter:

  • Vurdere i hvilken grad endringene i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell skal gjenspeiles i universitetets- og fakultetenes interne modeller
  • Utrede mekanismer som kan støtte opp om og videreutvikle universitetets store bredde av fagdisipliner med vekt på småfagene
  • Vurdere balansen mellom fakultetenes bevilgninger og øremerket avsetning til universitetets fellesformål
  • Vurdere resultatindikatorer og insentiver på forskningssiden.
  • Med utgangspunkt i at dagens måltall skal opprettholdes, vurdere fordelingskriteriene for rekrutteringsstillinger og balansen mellom øremerkede og frie stillinger, og bruk for differensierte satser per fag
  • Vurdere UiBs modell for finansiering av arealer
  • Utrede en mulig modell for samarbeid om studieprogram på tvers av fakultet/institutt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *