Daglige arkiver: 26. januar 2024

Kjære alle sammen!

Da er det på tide igjen å finne yngre lovende kandidater til Trond Mohn Starting grants: Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med TMS Starting grants med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på maks 3 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, og forskningsmiljøet, og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 12. februar. Skissen og CV-en skal sendes til silke.appel@uib.no.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Og så er det fortsatt mulig å fremme kandidater til fakultetets priser 😊

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Er dere studenter ved et norsk universitet eller høyskole med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette? Da kan dere søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.

Det er nå åpent for å registrere nye søknader for 2024. Søknadsfrist er 29. februar.

STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap fra studiene. Formålet er å lage en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-studententreprenorskap-stud-ent

Unfortunately the call text is only in Norwegian

 

Vestlandslegen kolleger – Tesfaye Madebo

Hei kjære kollegaer i K2,

Jeg er Tesfaye Madebo og jobber son spesialist i lungemedisin og indremedisin. Jeg arbeider som overlege ved Lungeavdeling ved SUS og i bistilling som førsteamanuesis ved K2 (Vestlandslegen, UIB)

Foto.:/ill Privat

I klinikken jobber jeg mest innen lungekreft (diagnostikk og behandling) og en rekke andre lungesykdommer både på post og poliklinikk og i vakt sammenheng.  På noen av hovedproblemstillingene innen lungefaget har vi samarbeid prosjekter med kollegaer fra UiB (innen lungekreft (samvalg, OL Margrethe) og lungesykdommer i ATLAS4LAR gruppe (professor Lars Thore) har vi pågående kliniske studier.Som en del av nasjonal lungekreft nettverket samarbeider vi med andre store sykehusene i Norge f. eks OUS (DART, SOLUCOM, MIMILUC og LUNGEVAC studier) og ved St. Olavs Hospital (TRIPLEX og THORA II), hovedsakelig klinisk fase II og III legemiddelforsøk studier. Selv om det har vært imponerende resultater de siste årene innen nye behandlingsformer, som immunoterapi og biologisk behandling for lungekreft, opplever mange pasienter fortsatt progresjon eller tilbakefall. Det er avgjørende å øke vår forståelse av den underliggende biologien som påvirker responsene og resistensen. Det pågår mange spennende studier i Norge som SUS er en del av for å identifisere prediktive og prognostiske markører, med håp om å utvikle bedre behandlingsmuligheter over tid.

I tillegg til mitt kliniske arbeid og forskning, er jeg aktivt involvert i studentundervisning innen lungefaget for medisinstudenter, yngre leger og kreftsykepleiere. Jeg fungerer også som co-veileder for en Ph.d.-student. Jeg setter stor pris på muligheten til å bidra til oppbyggingen av medisinstudiet ved SUS som en del av Vestlandslegen/UiB, som ikke bare er spennende, men også utgjør et betydelig bidrag til det lokale SUS miljøet. Det er et stort privilegium for meg å forene klinisk praksis, forskning og undervisning i mitt yrke (nå i regi UiB).

Hva liker du å jobbe med på K2?
Jeg starter å jobbe offisielt med medisin studenter fra mai 2023 som er relativt kort tid i jobben som førsteamanuensis. Jeg liker veldig godt å jobbe på Vestlandslegen/ K2 fordi gjennom klinisk arbeid, forskning og undervisninger som en del en store miljø har jeg stor mulighet til å utvikle meg faglig.  Jeg kontinuerlig tilegner meg ny innsikt gjennom samarbeid med kollegaer, forskningssamarbeidspartnere på tvers av spesialiteter og engasjerte studenter. Denne dynamiske interaksjonen gir meg ikke bare energi, men også mål å strekke meg etter. Å samarbeide på tvers av fagområder er særlig berikende, og gir meg muligheten til å utforske ulike perspektiver.
I tillegg gir arbeidet meg sjansen til å møte kollegaer i forskjellige stadier av deres karrierer, både på tvers av fagområder og institusjoner. Denne mangfoldige interaksjonen bidrar til en bredere forståelse av fagfeltet mitt. Arbeidet på vestlandslegen/ K2 gir meg også tilgang til kurs innen pedagogikk og veiledning, noe som ikke bare beriker min faglige kompetanse, men også har en positiv innvirkning på min personlige utvikling. Gjennom undervisningen møter jeg dyktige og nysgjerrige studenter, og det er en glede å kunne bidra til at de tilegner seg kunnskap om lunge- og indremedisinfaget. Å veilede og undervise medisinstudenter og yngre leger gir meg en stor tilfredsstillelse. Det er inspirerende å observere mine kollegaers faglige og kliniske kompetanse vokse og utvikle seg. Arbeidsmiljøet er behagelig, og mine kollegaer, både innen vitenskapelige og administrative stillinger, opplever jeg som kompetente, hjelpsomme og engasjerte. Dette skaper en positiv forventning og entusiasme for hver arbeidsdag.

Tesfaye Madebo
Overlege v/ SUS
1.amanuensis v/UiB

Vestlandslegen kolleger – Kjetil Isaksen

Kjære kollegaer på K2

Mitt navn er Kjetil Isaksen, jeg er nylig ansatt som førsteamanuensis ved K2, med arbeidssted Stavanger universitetssjukehus. Jeg jobber klinisk som invasiv kardiolog og er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer.

I min jobb som Universitetsansatt jobber jeg med undervisning av UiB studenter fra “gammel ordning” og det nyoppstartede kullet studenter tilknyttet Vestlandslegen. Jeg underviser i hjertesykdommer.

Foto:./ill

Det har vært særlig spennende å få være med på planleggingen, og nå også gjennomføring av undervisning for de første studentene i Vestlandslegen. Jeg er overbevist om at vi i samarbeid med UiB sentralt skal klare å lage et skikkelig bra opplegg for fremtidens leger her ved SUS.

Det er inspirerende å treffe dyktige og lærevillige studenter, og mitt mål er å kunne gi et lite bidrag til deres faglige utvikling og modning inn i legerollen.

Kjetil Isaksen
Førsteamanuensis
Spesialist Indremedisin