Daglige arkiver: 25. januar 2024

UiB Ferd Career Center for Early-Stage Researchers

UiB Ferd supports Early-Stage Researchers: doctoral candidates, postdoctoral fellows, researchers and associate professors. We offer a range of services designed to help you develop your career within and beyond the university. 

Throughout the spring semester, the University Library offers open webinars on the principles of Open Science, and how to meet requirements and best-practices. The Library also offers support and courses for researchers on other topics, such as literature searching, publishing, and digital tools.  

UiB Ferd located in Nygårdsgaten 5.

UiB Ferd Newsletter for January 2024 

Registration for the UiB Ferd monthly newsletter

NFR Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadstype Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
Søknadsfrist13. mars 2024, 13:00 CET
Aktuelle temaområder

Temaer på tvers

Muliggjørende teknologier

Målgrupper Forskningsorganisasjon
Støttegrenser Kr 4 000 000-20 000 000
Antatt tilgjengelige midler Kr 1 095 000 000
Prosjektvarighet 24-48 måneder

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

 

Utlysning av Momentumprogrammet 2024-2025

Det sjette Momentumprogrammet lyses ut med søknadsfrist 22. mars 2024 kl. 17.00. Informasjon om vilkår for opptak, søknadsprosessen og deltakelse i programmet finner du i utlysningen på denne siden.

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre UiB-forskere som ønsker en akademisk karriere.

Det er 15 plasser, 3 av dem for kandidater fra Det medisinske fakultetet.

https://www.uib.no/foransatte/167608/utlysning-av-momentumprogrammet-2024-2025

Join Eitri Pitchfest next Friday!

Eitri opened two years ago! Want to see what our members are working on?

Come see a bunch of brief pitches by startups, innovation projects and students!

Sign up here!

When: January 26, 13:30 – 15:30
Where: Eitri, Haukelandsbakken 31

Detailed program:
13:30 – 13:45 Eitri Welcome and Intro
13:45 – 14:15 Exciting pitches
14:15 – 14:40 Mingling
14: 40 – 15:15 Exciting pitches
15:15 – 15: 20 Voting for the best pitch
15:20 – 15: 30 Best pitch award and closing remarks
15:30 More mingling