Daglige arkiver: 22. januar 2024

Disputas – Md. Obaidur Rahman – 02. Februar 2024

Prøveforelesning:     Fredag 02. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The clinical and regultory hurdles for cell replacement strategies in Addison’s disease»

Foto:../ill. Privat

Disputas:                   Fredag 02. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «Autoimmune primary adrenal insufficiency – autoantibodies and cell regeneration»

  1. opponent: Professor Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet, Sverige
  2. opponent: PhD Ras Trokovic, Helsinki Universitet, Finland
  3. medlem av komiteen: Professor Helena Harris, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Solveig Tangedal – 1. Februar 2024

Prøveforelesning:     1. februar 2024 kl. 10.15
Sted:                                Auditoriet , Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                 «The role of human respiratory microbiota in health and disease»

Disputas:                   1. februar 2024 kl. 12.15
Sted:                                Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:       «The lower airway microbiota and inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thoughts on where to measure it, how to interpret it, and why it might matter»

Foto/ill.: Frida og Hedda Tangedal-Straus

  1. opponent: Professor Christopher Brightling, University of Leicester, U.K.
  2. opponent: Førsteamanuensis Kristian Tonby, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Anagha Madhusuda Joshi-Michoel, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding