Daglige arkiver: 21. desember 2023

La oss omfavne ånden av enhet og takknemlighet i julen

Kjære alle ansatte ved K2

Når vi nå nærmer oss jul, fylles jeg av takknemlighet for det utrolig flotte fellesskapet som blomstrer på K2. Med nærmere 400 engasjerte enkeltpersoner, inkludert professorer, forskere, postdoktorer, doktorgradsstudenter, teknisk og administrativt personell, står vårt institutt som en fanebærer for fremragende prestasjoner innen medisin, farmasi og ernæring.

La oss reflektere litt over reisen vi har hatt dette året med å bidra til fremme av kunnskap og bedring av vår helse gjennom forskning og undervisning. Våre felles anstrengelser innen forskning har ikke bare styrket den akademiske prestisjen til vårt institutt, men de har også hatt varig innvirkning på økt trivsel til enkeltpersoner og på positiv utviklingen av samfunnet. Og den store innsatsen dere har bidratt med i undervisning er avgjørende for at studentene våre skal “lære for livet” og uunnværlig for vårt institutt.

Når vi nå tar en velfortjent pause for å feire den kommende julen og ferietiden, oppfordrer jeg hver av dere til å reflektere over viktigheten av enhet og takknemlighet. Det er en tid til å uttrykke takknemlighet for det å få lov til å arbeide i et fellesskap med mål som gagner andre mennesker, enten som behandler eller pasient. Enten du er en erfaren professor, en lovende forsker, en lidenskapelig postdoktor, en pliktoppfyllende doktorgradskandidat, en dyktig tekniker eller en hardtarbeidende administrativ person, er alle deres bidrag avgjørende.

La oss også utvide vår takknemlighet til familiene og kjære som støtter oss i våre akademiske bestrebelser. Deres forståelse og oppmuntring spiller en avgjørende rolle i våre felles prestasjoner, og det er passende å uttrykke vår takknemlighet for deres ubetingede støtte.

Når vi går inn i et nytt år, la oss bære med oss verdiene av samarbeid, innovasjon og medmenneskelighet som definerer vårt institutt. Dette er spesielt viktig nå når bevilgningene til akademia er truet og som medfører utfordringer for viktig forskning og undervisning. K2 er et av de beste instituttene ved UiB, og jeg tror vi skal klare oss godt gjennom en periode med trangere tider. Håper ferien bringer øyeblikk av glede, avslapning og inspirasjon, slik at vi alle kan forberede oss til et nytt år med banebrytende forskning og pedagogisk fremragende undervisning.

På vegne av K2 ønsker jeg dere en fredfylt jul fylt med varme, tid til refleksjon og nærvær med deres kjære.

Pål