Daglige arkiver: 8. desember 2023

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

  • Søknadstype: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
  • Søknadsfrist: 13. mars 2024, 13:00 CET
  • Aktuelle temaområder: Temaer på tvers, Demokrati og global utvikling, Energi og transport, Mat og bioressurser, Muliggjørende teknologier, Velferd og utdanning
  • Støttegrenser: Kr 4 000 000 – 20 000 000
  • Prosjektvarighet: 24 – 48 måneder
  • Målgrupper: Forskningsorganisasjoner

Hensikten med støtten er å stimulere forskningsorganisasjoner til å samarbeide med relevante samfunns- og næringsaktører for å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som er nødvendig for å møte viktige samfunnsutfordringer. Vi krever at dere samarbeider med minst to relevante aktører utenfor forskningssektoren.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/samarbeidsprosjekt-samfunn-naringsliv/

Frukostseminar om KI-satsinga med den rådgjevande ekspertgruppa til Forskingsrådet

Passer for: Alle som er interesserte i KI-satsinga

  1. des kl 08:30 – 09:30

Meld deg på

Påmeldingsfrist: 20. desember kl. 08.00

Digitalt: Arrangementet strømmes

I Forskingsrådet jobbar vi no med å lage planar for korleis vi best kan lyse ut 1 milliard til forsking og innovasjon på kunstig intelligens.

Sjå nettsida for Nasjonal satsing på kunstig intelligens

Tidlegare i haust har vi fått innspel gjennom møter og skriftlege innspel. Den rådgivande gruppa presenterte det første innspelet sitt på eit frukostmøte 30. november. Det vi har lurt på er: “Kva er forventinga til KI-satsinga og kva bør fotavtrykket etter KI-satsinga være i 2030?”

Alle innspela blir med oss vidare i utforminga av satsinga. Saman dannar dei grunnlaget for Styrets diskusjon om rammer for satsinga 6. desember 2023. Den rådgivande ekspertgruppa vil levere det andre innspelet sitt den 20. desember. I innspelet har dei lagt inn forslag til tiltak for å innfri forventningane dei har til KI-satsinga, presentert i det første notatet.

På dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere anbefalingane sine og vi i Forskingsrådet vil informere om korleis vi går vidare etter Styrets handsaming av saka.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/frukostseminar-ki-satsinga-ekspertgruppe/

(English) Dispuas – Anne Helene Køstner – 14. Desember 2023

Prøveforelesning: Torsdag 14. desember 2023 kl. 10.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Oppgitt emne: «The role of the microbiome in colorectal cancer development and prognosis and treatment»

Foto/ill.: Privat

Disputas: Torsdag 14. desember 2023 kl. 12.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Avhandlingens tittel: «Correlating local and systemic tumor-associated inflammation in colon cancer – CRP and the tumor immune microenvironment»

1. opponent: Førsteamanuensis Ninna Aggerholm Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Emiel Janssen, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: Professor Unn Ljøstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø
Åpent for alle interesserte

Pressemelding