Daglige arkiver: 1. desember 2023

Ukens leder

Vestlandslegen: Presentasjon av nye tilsatte

De fleste stillingene som er utlyst i forbindelse med den kliniske delen av Vestlandslegen ved Stavanger universitetssjukehus er nå tilsatt eller i siste delen av tilsettingsprosessen. For bedre å integrere disse i moderinstituttet, blir det fra neste uke en presentasjon av hver enkelt ansatt i K2-nytt. I tillegg til å få nyttig informasjon om hver tilsatt, håper vi det vil gjøre det lettere å ta kontakt. Økt samarbeid om undervisning med faggrupper på tvers vil kunne gjøre hverdagene lettere både i Bergen og i Stavanger. Videre gir det mulighet for økt forskningssamarbeid, et stort og kun delvis utnyttet potensial.

Velkommen til alle nytilsatte ved Stavanger universitetssjukehus!

Pål

Masterprosjekt i farmasi 2024/2025

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2024 – vår 2025. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender det inn via dette skjemaet innen 10. januar 2024.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

  • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
  • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder. Ved eksterne prosjekt skal den eksterne part sørge for hovedveileder, mens veileder ved UiB skal være bi-veileder.
  • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
  • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
  • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Oppgaven skal ikke tildeles noen studenter før ETTER presentasjonen (23. februar), se mer informasjon under.

Mer om tildeling og valg av oppgave:
Dersom det er flere studenter som melder sin interesse, må veileder varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt.

Masteroppgaven:
Studentene på kull 2020 (17 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2024/2025 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er mandag 20. mai 2025, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2024.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 23. februar 2024 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest på kvelden.


Vi ber dere sette av datoen 23. februar 2024. Vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Med vennlig hilsen

Lone Holst                                                                              Marte Nørve Årvik

programutvalgsleder                                                               rådgiver

NFR tematiske utlysninger/RCN thematic calls

Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskerprosjekt-fornyelse-tematisk/

Søknadstype Forskerprosjekt

Søknadsfrist 6. mars 2024, 13:00 CET