Daily Archives: Friday December 8th, 2023

Dispuas – Anne Helene Køstner – 14. Desember 2023

Prøveforelesning: Torsdag 14. desember 2023 kl. 10.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Oppgitt emne: «The role of the microbiome in colorectal cancer development and prognosis and treatment»

Foto/ill.: Privat

Disputas: Torsdag 14. desember 2023 kl. 12.00
Sted: Sal 2, Undervisnings-senteret, Sørlandet sykehus HF, Egsveien 100, bygg 8, Kristiansand
Avhandlingens tittel: «Correlating local and systemic tumor-associated inflammation in colon cancer – CRP and the tumor immune microenvironment»

1. opponent: Førsteamanuensis Ninna Aggerholm Pedersen, Aarhus Universitet, Danmark
2. opponent: Professor Emiel Janssen, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: Professor Unn Ljøstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø
Åpent for alle interesserte

Pressemelding