Daglige arkiver: 31. mars 2023

Ukens leder

Velkommen til undervisningsdag i mai!

På K2 er vi stolte av å tilby god undervisning. Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Det er mange spennende endringer som skjer samtidig for tiden, både med innføring av Vestlandslegen som pilotprosjekt og omleggingen av MED5-MED6. Målet er å skape et enda bedre medisinstudium, men det kan være nyttig med tilbakemeldinger underveis.  Vi har satt av tid til å diskutere disse sakene, slik at vi sammen kan finne de gode løsningene på eventuelle utfordringer. Møt opp til lunsj med hyggelige kolleger, inspirerende innlegg og diskusjon om god undervisning! «Save the date»: Undervisningsdag onsdag 3. mai Auditoriet i AHH.

Vi skal også dele ut K2s undervisningspris – send din nominasjon til mette.vesterhus@uib.no innen mandag 24.april.

Mette

Velkommen til K1 og K2s Felles undervisningsdag onsdag 3. mai!

Sted: Auditoriet i AHH

 

PROGRAM

12.00 Lunsj 15 min

12.15 Velkommen

12.15 Nyskapende undervisning v/Marit Stordal Bakken

12.45 Ferdighetssenteret: hva tilbyr vi og hvor går utviklingen? v/Bernt Aarli

13.00 Vestlandslegen v/Audun Vik-Mo

13.15 Pause 15 min

13.30 Erfaringer med samarbeid i undervisingsgruppe for gynekologi v/Ragnar Sande

13.45 Utvikling av faggruppe på tvers i ortopedi v/Trude Gundersen

14.05 Diskusjon: Hvordan kan vi samarbeide bedre om undervisning?

14.15 Pause 15 min

14.30 Endringer i MED5-MED6 v/Harald Wiker, Jon Hardie, Magnus Berle

15.15 Prisutdeling undervisningsprisene

15.30 Slutt

Fremtidens helsesystemer

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:
(1) samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
(2) ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst.

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.

MSCA Postdoctoral Fellowships – Webinar

Are you looking for a postdoctoral period abroad? Or are you a foreign researcher planning your application for a Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (PF) at a Norwegian host institution? Or you may be  a potential supervisor for a MSCA postdoctoral fellow at your lab or institute?

26 April 09:30 – 11:30

https://www.forskningsradet.no/en/events/2023/msca-postdoctoral-fellowships-webinar/

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 30. april. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på UiB idé vors for studentar 12. april. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. For meir informasjon, kontakt Yves.Aubert@uib.no

Gledelige nyheter fra bedriftshelsetjenesten ved UiB: – utvidete psykososialetjenester

Vår psykolog Andreas Schei har nå fått en utvidet stilling og jobber nå 100% fra 1.01.23. I tillegg til sitt tidligere arbeid med stipendiater og yngre forskere, vil han nå også bistå i det forebyggende arbeidet med det organisatoriske arbeidsmiljøet og i vanskelige personalsaker. I tillegg har vi fått en ny kollega, Truls Flønes Lillebø, som startet hos oss 1.02.23. Truls er fysioterapeut og kognitiv terapeut og er en del av det psykososiale teamet hos oss i BHT.

BHT er ekspertgruppen som bistår UiB/arbeidsgiver i arbeidet med arbeidsmiljøet. Vårt fokus er arbeidsrelaterte helseproblemer, og vi kan bistå arbeidsgiver med risikovurderinger, forebygging og tilrettelegging. Vår rolle er fri og uavhengig og vi har ingen rapporteringsplikt. Vi er tilgjengelig for alle ansatte for konfidensielle samtaler ved behov, og kan gjerne benyttes dersom en ansatt er i fare for å bli sykemeldt. Da kan vi bistå med råd for forebygge fravær som kan gjøres sammen med leder. I tillegg tilbyr vi en rekke interaktive presentasjoner som kan være aktuelle på HMS-dager eller lignende og kan skreddersy etter behov. Eksempler på tema kan være psykososiale risikofaktorer, stress og stressmestring, arbeidsflyt og effektivitet, psykisk helse på arbeidsplassen, yrkeseksponeringer, fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og så videre. Høres noe av dette aktuelt ut for deg eller dere må dere ikke nøle med å ta kontakt. (BHT@uib.no).

Mvh
Siv Lise