Daglige arkiver: 21. mars 2023

ERC søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer “ERC søknadslesedager” for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

På lesedagen får du mulighet til å se på søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 60 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

18 april kl 9-12 https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/erc-soknadslesedag-bergen-morgen/

18 april kl 12.30-15.30 https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/erc-soknadslesedag-i-bergen-ettermiddag/

Webinar: Dissemination, communication & exploitation – What’s what, and why do they all matter?

One of the building blocks contributing to the positive evaluation of your Impact section in a Horizon Europe proposal is a well-written sub-section of Measures to Maximise Impact that describes your planned dissemination, exploitation and communication activities.

During this webinar, we will dive deep into the understanding of the EC’s goals that stand behind these proposed activities and share with you numerous practical tips and tricks that will help you develop a competitive dissemination and exploitation part of your proposal, as well as a strong set of communication activities.

This webinar session will take place on March 30th 2023 at 10:30 CET. 

https://tools.enspire.science/live-webinar-registration-page/

Bli med på forskningsdagene

Forskningsdagene arrangeres fra 20. september – 1. oktober 2023. Meld interesse for å bidra under forskningsfestivalen!

Forskningsdagene (20.09.-01.10.23) er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene er en glimrende mulighet til å formidle forskning ut til et bredt publikum og gjøre UiB-forskningen bedre kjent – både lokalt, regionalt og nasjonalt.

https://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene

Lørdag 22. april vil mange av UiBs IT-tjenester være utilgjengelige eller ustabile store deler av dagen

IT-avdelingen skal gjennomføre en kontinuitetstest denne dagen. Det vil gi mer omfattende og varige avbrudd enn på en vanlig «endringslørdag». Vi kan ikke anbefale noen å arbeide på UiB-nettet eller mot UiBs IT-tjenester denne dagen. Eksterne tjenester (som f.eks. Microsoft 365) bør virke som normalt så lenge man ikke er på UiBs nettverk.
Merk at avbruddene i april altså kommer fjerde lørdag i måneden, ikke tredje som vanlig. Det blir ingen andre endringslørdager i april måned. – IT-avdelingen

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 26. mai 2023. Søknader fra institutt sendes til fakultet innen 26.05.23. Fakultetene innstiller egne søknader.

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 23.april 2023

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no