Daglige arkiver: 9. mars 2023

Disputas – Henrikke Nilsen Hovland – 21. mars 2023

Prøveforelesning:      Tirsdag 21. – mars 2023 kl. 10.15

Sted:                              Stort Auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Liesvei 65

Oppgitt emne:                «Cancer genetics is moving away from home: the benefits and risks of implementing treatment-predictive testing in routine practice in oncology»

Disputas:                    Tirsdag 21. – mars 2023 kl. 12.15

Sted:                              Stort Auditorium, Sentralblokka HUS, Jonas Liesvei 65

Avhandlingens tittel:      «Functional analyses of BRCA1 variants of unknown significance found in hereditary breast or ovarian cancer families in Norway: A tool for improved diagnosis.»

  1. opponent: Førsteamanuensis Thomas Berg, UiT, Norges arktiske universitet
  2. opponent: Ph.d. Svetlana Bajalica Lagercrantz, Karolinska institutet, Sverige
  3. medlem av komiteen: Professor Silje Skrede, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Hanna Skjåkødegård – 24. mars 2023

Prøveforelesning: Fredag 24. mars kl. 10:15

Sted: Auditorium AHH

Oppgitt emne: “An overview of treatment and prevention of childhood obesity”

Hanna Flækøy Skjåkødegård

Disputas: Fredag 24. mars kl. 12:15

Sted: Auditorium AHH

Avhandlingens titte: “Family-based behavioral treatment of children with severe obesity”

Opponenter:
1. Professor Michele Levine, University of Pittsburgh, USA
2. Professor Ragnar Grimur Bjarnason, University of Iceland

3. medlem av komiteen:   Professor, University of Bergen Jørn V. Sagen

Disputasen ledes  av professor Thomas Halvorsen

Åpent for alle interesserte.

Pressemelding