Daglige arkiver: 7. mars 2023

Vedrørende tøy i garderobene

Portørene bruker opptil 45 min pr. dag til å rydde og holde orden i tøy som ligger spredt. Dette er unødvendig ekstra arbeid og skaper mye frustrasjon for portørene som allerede har mye å gjøre. Vi ber derfor alle som bruker personaltøy om å påse at de henter det ut på en fin måte som ikke fører til mye rot i hyllene eller rene klær som ligger på gulvet. I tillegg oppfordres alle til å bare hente ett sett klær om gangen.

Hilsen fra
Carol og Sonja.

PhD grant writing workshop

The Faculty of Medicine invites all PhD-candidates to a workshop on “How to write a successful grant proposal”.

Target audience: PhD-candidates enrolled at the Faculty of Medicine who want to kick-start their academic career in the nearest future.

Registration: will open 10 April. Deadline 10 May.

https://www.uib.no/en/med/160790/phd-grant-writing-workshop

Khrono og studenttidsskriftet Argument arrangerer skrivekonkurranse

Khrono og studenttidsskriftet Argument arrangerer skrivekonkurranse for alle studenter i Norge på bachelor- og masternivå. Temaet for skrivekonkurransen er håp.

Skrivekonkurranse – Argument: (argumentnett.no)
Fremtiden kan se dyster ut: Det er krig i Europa, vi står i en klima- og naturkrise. 100 millioner av mennesker i verden er på flukt. Samtidig er kvinners- og andre minoriteters rettigheter i regress flere steder. Hjemme i Norge øker de sosiale forskjellene og flere kjenner på strammere budsjett og økonomisk utrygghet.

Hvordan ha håp for fremtiden i dag?

Send inn ditt bidrag innen 10. april 2023

Studieavgift for internasjonale studenter

Åpent møte med rektor om studieavgift for utenlandske studenter

Som kjent vil studieavgift for internasjonale studenter bli innført fra august 2023. Målsettingen med dette møtet er å fokusere på hvordan UiB planlegger å håndtere denne utfordringen.

Tid: 15. mars 2023 – kl. 08.15 – 09.45

Sted: Egget, Studentsenteret

Møtet vil bli holdt på engelsk.

Program

Informasjon om situasjonen ved UiB, Rektor Margareth Hagen

Kommentarer fra Per Bakke, dekan, Det medisinske fakultet Jan Erik Askildsen, dekan, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Martin Paulsen, Instituttleder, Det humanistiske fakultet Tore Walderhaug Sætersdal, Globale samfunnsutfordringer (GSU) Andrea Nesvik Voss, Studentparlamentet Representanter fra –    Det juridiske fakultet –    Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet –    Det psykologiske fakultet –    Fakultet for kunst, musikk og design

Diskusjon

Møtet vil bli ledet av Marit Bakke og Bente E. Moen

HMS-utvalget ved K2 trenger deg som er PhD-kandidat eller postdoktor!!

Som en del av HMS-arbeidet ved instituttet, vil det bli opprettet et HMS-uvalg.

Medlemmer i utvalget er verneombudene, HMS-koordinator, administrasjonssjef, en vitenskapelig fra ledergruppen og en representant for rekrutteringsstillingene.

Vi søker nå etter en person som er interessert i HMS arbeid og som tar  PhD utdanning eller er postdoktor.

Vennligst bruk denne lenken https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14357033

HMS-utvalgene ved Det medisinske fakultetet har følgende mandat:

 • være pådriver i instituttets HMS-arbeid, herunder bidra i arbeidet med å oppnå høy

deltakelse i medarbeiderundersøkelser, som ARK-undersøkelsen.

 • arrangere instituttets årlige HMS-dag (ved K2 blir dette sammen med arrangementskomiteen for instituttets dag)
 • prioritere tiltak for instituttets HMS-midler
 • dele gode tiltak og beste praksis
 • bidra til bedre erfaringsdeling og læring

Velkommen til å være med i HMS-utvalget!

Drug discovery get together

We would like to gather the Drug Discovery Community in Bergen to foster connections and learn from each other. This event is free of charge, but we would like you to register so that we can plan better.

Anything from target discovery to drug development will fit for the meeting. The target audience is master’s students and up-wards to principle investigators as well as decision makers.

Date: Wednesday 22.03.2023
Time: 09:00-12:00
Place: Auditorium4, BBB

Sign up form: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14357816

Please sign up before 13.03.2023.

Studieavgift møte i Egget 15.mars

Vi har fått på plass et arrangement om studieavgift for internasjonale studenter i Egget

Onsdag 15. Mars kl 0815-1000, invitasjonen er her.

Rektor informerer først og så får vi 5 min innspill fra de forskjellige fakultetene, og siste halvtime er diskusjon/spørsmål for øvrig.

Kan dere hjelpe med å spre informasjon om møtet? Jo flere som kommer jo bedre, for da gjør det inntrykk på Rektor!!

Hensikten er å få ledelsen til å engasjere seg og beslutte UiB sine regler + jobbe for stipendordning (f.eks.).

K2 Junior Retreat

To our PhD candidates, postdocs and researchers: The next K2 Junior Retreat will be a full-day seminar at Alrek Helseklynge on April 27, save the date! The seminar provides a unique opportunity for networking with others in a similar situation at our department, and this time we will focus on scientific writing and handling expectations/challenges in the candidate-supervisor relationship, among other relevant topics. A registration form will be sent out shortly. The Organizing Committee

Survey to support the assessment of EU Missions

The survey is a key element of the study commissioned by the European Commission Directorate General for Research and Innovation. It aims to support the assessment of EU Missions, the review of mission areas and the analysis of EU Missions’ portfolio of instruments and actions

The study endeavours to collect insights regarding the missions’ selection process, their governance, budget, instruments and actions as well as their focus and progress to date. The study seeks to identify what has worked well and less well, draw lessons and make suggestions for improvement in the short and longer-term of EU Missions’ implementation.

https://survey.alchemer.com/s3/7237373/10cb94d0e0be

EATRIS-Plus Summer School 2023 – Multimodal Biomarkers & Diagnostics

The next EATRIS-Plus Summer School in Personalised Medicine will take place on 17-20 April 2023 in Lisbon, Portugal.

The overarching topic of the summer school is multimodal biomarkers and diagnostics.

The summer school aims to fill the educational gap in the need for highly qualified translational researchers in personalised medicine. The course targets primarily senior researchers and is expected to be attended by late-stage PhD students, Postdocs, researchers, academics, medical doctors, clinicians, and healthcare professionals interested in or working in the field of personalised medicine.

Applications close on 10 March 2023

https://eatris.eu/events/eatris-plus-summer-school-2023-multi-modal-biomarkers-diagnostics/

Norwegian Smart Care Cluster Presentasjonsdag: Rehabilitering og aktiviseringsløsninger

Bli med på vår neste presentasjonsdag 20. april arrangert av oss i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)! Temaet er Rehabilitering og aktiviseringsløsninger, og flere spennende bedrifter vil presentere sine innovative løsninger innenfor feltet.

Hver bedrift vil ha 10 minutter til å presentere sin løsning, så du vil få en unik mulighet til å lære om de nyeste og mest innovative ideene innenfor rehabilitering og aktivisering.

https://www.smartcarecluster.no/events/2023/2/presentasjonsdag-rehabilitering-og-aktiviseringslosninger

Digital Helse – dager 24-25. mai 2023 i Bergen

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Hotel Edvard Grieg, 24. og 25. mai!

Årets Digital helse-dager setter søkelys på hvordan vi kan digitalisere på en måte som gir gode helsetilbud, som avlaster personell, og som inkluderer uten å ekskludere. Konferansen fremmer innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen.

Program: Digital helse-dager 2023.
Påmelding her: Digital helse-dager 2023 (provisoevent.no). Påmeldingsfrist er 24. april.

https://www.smartcarecluster.no/events/2022/11/digital-helse-dager

Felles forskningsdag for Helse Bergen og UiB

Velkommen til felles forskningsdag for Helse Bergen og Universitetet i Bergen!

Universitetet i Bergen og Helse Bergen inviterer til et halvdagsseminar for å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom institusjonene. Det blir mingling, lunsj og spennende faglige foredrag!

Ikke gå glipp av denne muligheten til å bli bedre kjent med forskningen som skjer ved UiB og ved Helse Bergen, og å knytte kontakter og bekjentskaper på tvers.

Blant bidragsyterne finner vi:
Ledelsen ved Helse Bergen/UiB
Professor Nina Langeland
Professor Bjørn Tore Gjertsen
Overlege og førsteamanuensis Cecilie Bredrup
m.fl.

Hold deg oppdatert på programmet her

Påmelding innen 10. mars her

Psykt viktig – 7 Mars 19:00

En urovekkende stor andel unge sliter psykisk. Hvordan kan vi som samfunn bidra til å bedre barn og unges psykiske helse?

Hvilke samfunnsutfordringer står vi ovenfor og hvem er en del av løsningen?

7 Mars kl 19:00
Eitri, Haukelandsbakken 31

Møt aktører som alle gjør en forskjell!

Meld deg på her

 • Robin Dale Oen – The Dale Oen Experience hjelper unge med å oppleve mestring
 • Gerd Kvale – Verdensledende forsker på hvilken behandling som faktisk virker
 • Marianne Wik Sætre – Regionbanksjef Vestlandet i DNB forteller hvordan de støtter prosjekter mot barn og psykisk helse

I gründerpanelet stiller:

 • Joachim Vie i Norse Feedback
 • Sigrid Petersson Nedkvitne i Friskus
 • Randi Marie Pedersen i Adfectus
 • Ina Hansen i Study Buddies, sylfersk startup tatt opp i GründerAcademy

First Tuesday har sammen med VIS, Norwegian Smart Care Cluster, UiB, Helse Bergen, og Bergen Næringsråd invitert forskeren, gründerne, helseklyngene og næringslivsaktører som støtter arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse.

Konferanse: Interdisciplinary Teamork Skills for the 21st Century

TVEPS har den store glede av å være vertskap for årets nordiske Its21 («Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century») konferanse, den går av stabelen 27-28 april på Grand Hotell Terminus, og vi håper på ca 150 deltakere. Temaet for årets konferanse er:

In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.

Nå er registreringen åpnet, og foreløpig program er offentliggjort. Lenke til registreringsskjema + foreløpig program ligger på konferansens nettside. Noe for enhver smak – og masse stimulerende innhold for en bærekraftig fremtids-utdanning med tverrfaglig fokus!

Apply for funding from the Nordic Gender Equality Fund

The Nordic Gender Equality Fund provides funding for collaborative projects that promote gender equality. The Nordic Council of Ministers issues an annual call for funding applications for projects involving at least three organisations from at least three Nordic countries. This year, applications will be accepted between 1 March and 3 April.

https://www.norden.org/en/funding-opportunities/apply-funding-nordic-gender-equality-fund