Månedlige arkiver: januar 2023

Eitri Pitchfest 2023

Eitri Medical Incubator opened a year ago and since then we are hosting promising startups and innovation projects from UiB and Helse Bergen.

Eitri would like to invite everyone to Eitri Pitchfest where we will showcase 15 of them.

Join us to learn what we have been doing and where we are heading!

Where: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
When: 13:00-15:00, January 27.
Sign up here

Research Data Management and Scholarly Communication – UiB Library seminars V2023

The UiB University Library continues its popular Open Science seminar series in spring 2023 with a number of webinars on Research Data Management and Scholarly Communication.
Both the Research Council of Norway and Horizon Europe assess Open Science in research proposals and experts at the library can support you with navigating the Open Science landscape and adopting practices.

Starting Friday January 20th at 10:15 CET, the Open Science webinar series will take place every other week during the spring semester. Please follow the links for more information on each date and to sign up for the webinars. We are looking forward to seeing you!

The UiB University Library and its Digital Lab offer a wide range of interesting courses and events – please find more information in the calendar.

Les videre

VURDERING FOR LÆRING: Hvordan eksamener, tester og oppgaver kan styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling

Til alle undervisere, stipendiater og post docs ved IGS og våre søsterinstitutter på Med. fak: Velkommen til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge!

IGS har i mange år hatt halvårlige utdanningsseminarer for å inspirere, demonstrere og reflektere rundt måter å skape læring på. Denne våren setter vi lyset på VURDERING, og inviterer ikke bare alle ved IGS, men også kollegaer fra de andre medisinske instituttene til å delta i erfaringsutveksling og refleksjon om hvordan vurdering former studenters læring, identitet og kunnskapssyn. Er det sant at vurderingsformen ofte betyr mer enn undervisningen for hva studentene lærer? Hvordan kan vi i så fall utnytte det til å lage god utdanning?

Seminaret arrangeres i samarbeid med visedekan for utdanning Marit Øilo og Det pedagogiske akademiet, som utgjøres av de meritterte underviserne ved fakultetet.

Meld deg på her, så får du lunsj! Undervisningsseminar 22. mars (uib.no)

PROGRAM (i Munin, underetasjen Alrek)

Les videre

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 3. april, 2023.

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske universitet. Hvert år lyser senteret ut midler til samarbeidsprosjekt mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley.

Det er mulighet for å søke om penger til workshops, datainnsamling, stipendiatutveksling, forskningsopphold, etc. i samarbeid med en forsker ved UC Berkeley.

https://www.uib.no/fia/159379/uc-berkeley-s%C3%B8k-midler-gjennom-peder-sather-center

SJMSS Paper of the Year 2022

Artikkelen «Conundrums in the breathless athlete; exercise induced laryngeal obstruction or Asthma?” ble publisert i nivå 2 tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports I 2022, og ble valgt ut som en av de viktigste publikasjonene i 2022 (SJMSS Paper of the Year 2022). Bergen ILO-group har forsket på strupens rolle ved pusteproblemer i snart to ti-år. Tilstanden Induced Laryngeal Obstruktion (ILO) oppstår når strupen lukker seg når den normalt skulle stått åpen. Hvis det er fysisk anstrengelse som fører til lukking, kalles det Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO). EILO ser ut til å være like vanlig som anstrengelsesutløst astma, og mer vanlig hos de som driver med aktiv idrett. Problemet er ofte at pustebesvær under anstrengelse blir tolket som astma alene. I artikkelen «Conundrums in the breathless athlete; exercise induced laryngeal obstruction or Asthma?” hadde 70% av alle henviste idrettsutøvere EILO, flere med astma i tillegg. Selv om mange hadde astma, var EILO trolig hovedforklaringen på opplevde symptomer og problemene de hadde. Det er derfor viktig å ikke ukritisk øke astmamedisineringen uten å kontrollere for EILO.

Lenke til artikkelen.

Vi gratulerer Ida Jansrud Hammer, Hege Havstad Clemm og resten av forfattergruppen!

Meet and greet

All international employees are welcome to join us at the International Centre for meet and greet to get to know each other and the International Centre. The meet and greet will take place on Thursday 19th of January from 15:30 to 18:30. We will arrange some food and board games for everyone, so please sign up in good time. We have reserved seminar room E, at the Student Centre, and the pizza will arrive around 16:00. Further instructions will be sent to you by email the day before the event. We look forward to seeing you there! You can sign up here.

Tax seminar

Sign up and join us for an online information meeting regarding paying tax in Norway.

This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We will have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on January 13th. In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read more.

EIC and EMA webinar

The European Innovation Council (EIC) and the European Medicine Agency (EMA) will jointly hold a webinar on ‘Regulatory Support for the Development of Innovative Medicines and Technologies‘. The main aim is to inform researchers and SMEs active in research and innovation in the pharmaceutical and med-tech sectors about the wide range of EMA’s support services available and how to access them.

This free webinar will take place on 31 January 2023 (8:00-11:30 UK time) and no registration is required. The event will be broadcasted online. The agenda and further information are available on the event website.

Ukens leder

Tilhørighet

En kollega delte nettopp en veldig interessant artikkel via Twitter. Denne setter søkelys på følelsen av tilhørighet i forskningsgrupper. Jeg tror det er mye for gruppeledere å lære av artikkelen hvorfor og jeg har trukket ut de sentrale punktene her:

Følelse av tilhørighet er opplevelsen av positive personlige relasjoner til andre i et gitt miljø. Det er en viktig prediktor for velvære og trivsel. Det er fordeler forbundet med å utvikle en sterk følelse av tilhørighet, inkludert forbedringer i akademiske prestasjoner, mental helse, selvtillit, følelse av hensikt og tilknytning. På den annen side er det konsekvenser av å ha lav tilhørighet som økt risiko for stress, angst, depresjon, helseproblemer, ensomhetsfølelse, avvisning og lav selvtillit. Når vi føler at vi hører til, blir vi posisjonert til å gjøre vårt beste arbeid. Å skape og opprettholde en sterk følelse av tilhørighet gagner dermed enkeltpersoner og team og forbedrer kvaliteten på vitenskapen som teamet ditt produserer. I artikkelen bruker forfatterne data fra forskning på følelse av tilhørighet og pedagogisk psykologi for å informere om beste praksis for å fremme en følelse av tilhørighet i laboratoriet. De foreslår ti regler:

Regel 1: Reflekter over tilhørighet (med gjentakelse)
Selvrefleksjon er et viktig første skritt for å identifisere hva slags kultur og miljø gruppelederen ønsker å fremme i forskningsgruppen. Hen kan begynne refleksjonsprosessen ved å tenke på en tid i løpet av tidlig karriere da hen følte at hen hørte til.

Regel 2: Vær oppmerksom på navn, pronomen og ulike identiteter
Ikke undervurder viktigheten av å kjenne navn og hvordan man uttaler dem riktig. Det er sannsynlig at personer i hvert laboratorium fra identitetsgrupper (f.eks. rase, etnisitet, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet) er forskjellige fra gruppelederen.

Regel 3: Engasjer proaktivt med laboratoriemedlemmer
Mange gruppeledere har det travelt; men når dette skjer, vil medlemmer sannsynligvis føle seg uviktige for lederen. Aktivt engasjement lar lederen være vitne til praksis og atferd som kan håndteres proaktivt for å forhindre større konflikter.

Regel 4: Diskuter, dokumenter og legemliggjør forskningsdata
Å diskutere data vil demonstrere for gruppen at lederen er interessert i hva medlemmer verdsetter og hvordan de ønsker å forme miljøet. Ved å dokumentere disse, kan gruppeledere og andre seniorer modellere dem som fører til aktiv deltakelse og forming av miljøet mer innbydende og tilgjengelig for alle gruppemedlemmer.

Regel 5: Vær åpen om forventninger
Når forventningene mangler åpenhet, vil studenter uten kunnskap om hvordan gruppen funsjonerer, føle seg etterlatt eller utenfor. Vær tydelig på regler og prosedyrer. Det er viktig å være tydelig på hva som forventes av hvert medlem. Gjennomsiktige normer sikrer at alle er på samme side.

Regel 6: Gi muligheter til å lære om hverandre
Hvert gruppemedlem er unik med sin egen kulturelle blanding av tradisjoner, verdier og praksis. Å lære om hverandre gir muligheter til å finne forbindelse mellom hverandre og å bygge en følelse av tilhørighet blant alle medlemmer. Eksempler er et nettsted som har informasjon om hvert medlem, historiefortellinger og bytte på å ta med mat fra egne etniske kulturer til fellesmøter.

Regel 7: Fremme forbindelse utenfor laboratoriet
Å fremme forbindelse utenfor forskningsgruppen gir medlemmer en sjanse til å lære mer om hverandre og styrke sosiale bånd i miljøet. Det er viktig å planlegge arrangementene på en inkluderende måte.

Regel 8: Bygg i tide for kudos
Folk føler seg verdsatt når arbeidet deres blir anerkjent. Å anerkjenne enkeltpersoner for deres bidrag og prestasjoner er en fin måte å øke en følelse av tilhørighet blant medlemmer av laboratoriet.

Regel 9: Gjennomfør egenkapitalkontroller
Det er viktig å bygge inn innsjekkinger for å måle og opprettholde god ytelse. Egenkapitalsjekker gir en mulighet til å legemliggjøre verdier og etablere en handlingsbar forventning. Psykologisk sikkerhet er nøkkelen når man gjennomfører meningsfulle egenkapitalsjekker.

Regel 10: Be om tilbakemelding regelmessig
Å be om tilbakemelding er en vanlig ledelses- og ledelsespraksis og kan gjøre mer effektive ledere. Det signaliserer til gruppemedlemmer at deres erfaringer blir verdsatt og at lederne er interessert i å forstå dem. Å føle seg verdsatt av lederskap er en måte å øke følelsen av tilhørighet til medlemmer i miljøet. Tilbakemeldinger kan samles om ulike sider ved forskningsgruppen gjennom varierte metoder som egenkapitalsjekker, undersøkelser og uformelle innsjekkinger.

Godt nyttår!

Pål Rasmus Njølstad

Tilhørighet? Bilde fra kjøleskapdør i laboratoriet til professor Greame I. Bell ved Univesity of Chicago der jeg var post doc 1998-99.

Utlysning til vitenskapelig reiser og aktivitet 2023: Meltzers Høyskolefond

 • Universitetet i Bergen deler ut støtte til vitenskapelig reiser og aktivitet. Midlene er en gave fra L. Meltzers Høyskolefond.
 • Søknadsdatabasen åpner 2. januar 2023.
 • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
 • Søknadsfrist: 23. januar 2023.
 • Spørsmål om søknadsprosessen, og tekniske spørsmål om databasen (søknad, rapportering), meldes på: Fond_OKA_FIA@uib.no
 • Personvernerklæring for Stiftelser

https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin

Få en bedre oversikt over ditt forskningsfelt gjennom bibliometri

På dette verkstedet introduserer vi verktøy som kan hjelpe deg å få bedre oversikt over forskningsfeltet ditt.

Mengden forskningslitteratur som er tilgjengelig i dag gjør at det kan være vanskelig å holde oversikt. En grundig (evt. systematisk) kunnskapsoppsummering er den beste måten å skaffe seg oversikt over et tema eller felt på, men det finnes også verktøy som kan hjelpe oss før, i og etter arbeidet med en slik oppsummering. De kan gi svar på spørsmål som: Hvilke tidsskrifter er mest brukt? Hva slags terminologi er brukt, og hvordan har det endret seg over tid? Har jeg gått glipp av noen viktige artikler?

https://www.uib.no/digitallab/158890/f%C3%A5-en-bedre-oversikt-over-ditt-forskningsfelt-gjennom-bibliometri

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 21 OG 22

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2023. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2023.  Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Om du har et prosjekt du ønsker å knytte en forskerlinjestudent til, kan det meldes inn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

 Frist for innlevering: 31. januar 2023.

«Mingledag» TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 kl. 10.30-13.00

Som tidligere ønsker vi å initiere kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands.

Dette arrangementet er populært både blant forskere og studenter. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB for de som ønsker å ha med seg en poster, men det går helt fint å bare stille med seg selv også.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Disputas Øistein Svanes

Prøveforelesning:      Fredag 20. – januar 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne:                «Sykdomspanoramaet av yrkesrelatert lungesykdom før og nå, og betydningen for lungehelsen i Norge anno 2022.»

Øistein Svanes

Foto/ill: Privat

Disputas:                     Fredag 20. – januar 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      «Cleaning at work and at home as related to lung health – With a focus on asthma, COPD and lung function decline, vulnerability established early in life and potential impact for the next generation»

 

 1. opponent: Professor Johny Steinar Kongerud, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Seniorforsker Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Benedicte Sjo Tislevoll

Prøveforelesning:      Torsdag 19. januar 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Deregulated molecular pathways in AML»

 

Benedicte Sjo Tislevoll

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                    Torsdag 19. januar 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28sse

Avhandlingens tittel:      «Single-cell protein profiling in early therapy response evaluation of acute myeloid leukemia by mass cytometry»

 

 1. opponent: Professor Mhairi Copland, Universitetet i Glasgow
 2. opponent: Professor Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Forsker Mari Kyllesø Halle, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Einar Klæboe Kristoffersen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding