Daglige arkiver: 20. januar 2023

Ukens leder

K2 nytt uke 3 200123
Pål R. Njølstad

BOA-rekord!

Jeg melde om en riktig gladnyhet: I 2022 har K2 satt rekord når det gjelder ekstern finansiering med 119,4 mill kr. Det er et fantastisk flott resultat, spesielt i denne tiden med sviktende bevilgningsøkonomi.

Og det er vesentlig bedre enn de andre instituttene: IGS hadde 74 mill, IBM 60 mill, K1 50 mill og IKO 40 mill. Dette er veldig bra det også, men K2 er altså sterkest mht. det konkurrere seg til eksterne midler.

BOA er en svært viktig kilde til å holde hjulene i gang når andre midler blir mindre. Jeg vil takke alle som bidrar, men også takke de som søkte, men ikke nådde opp. Den som ikke søker, får som kjent ingenting. Og med bevilgningsprosenter som er svært lave, kan det være tilfeldig hvem som får, i alle fall om en er blant de 20-30% beste.

Ola Borten Moe ønsker en bevilgningsprosent på 25 i NFR. Det kan være fornuftig, og det blir spennende å se hvordan dette skal kunne oppnås uten å bevilge mer midler fra Staten. Personlig håper jeg løsningen blir at bevilget sum til det enkelte prosjektet blir mindre og ikke at institusjonene skal bestemme hvem som får søke.

Ha en riktig god helg!

UiBs Læringskonferanse 25. april

UiB inviterer deg til å bidra til UiBs Læringskonferanse, en heldagskonferanse på Studentsenteret den 25. april med temaet transformativ læring og undervisning. Læringskonferansen inviterer bidragsytere til å sende inn sammendrag til paper- eller plakatpresentasjoner som omhandler utforskning omkring undervisning og læring på UiB. Samarbeidsprosjekter mellom flere (undervisere) er spesielt velkomne.

Påmeldingsfrist og frist for innsending av sammendrag er 31. januar 2023.

Mer informasjon: UiB Læringskonferanse 2023 | Program for universitetspedagogikk | UiB

Utlysning av nasjonale ressurser til forskere med behov for mye regnekapasitet og stordatatjenester, frist 3. februar

Sigma2 har et samarbeid med de fire BOTT-universitetene UiB, UiO, UiT og NTNU om å drifte de nasjonale tjenestene innen høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring av vitenskapelig data (også sensitive data).

To ganger i året lyser vi ut ressurser til forskere som trenger svært mye regnekapasitet og / eller datalagringstjenester for stordata (også sensitive data). Neste frist er fredag 3. februar, og i den forbindelse håper jeg dere kan hjelpe meg å dele informasjon om utlysningen i relevante kanaler hos dere. Hos UiB er det fra før særlig forskere fra Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som bruker tjenester fra oss.

Alle detaljer om utlysningen finnes her

Eventuelle spørsmål om utlysningen kan rettes til contact@sigma2.no.

Med vennlig hilsen

Kjersti Strømme
Kommunikasjonsleder / Head of Communications
Sigma2 AS
Tel: (+47) 952 88 257
www.sigma2.no

DLR – ny lagrings- og delingstjeneste for læringsressurser

Universitetsbiblioteker informerer om at tjenesten Digitale læringsressurser (DLR) nå er klar for bruk. DLR er en nettbasert, nasjonal og ikke-kommersiell tjeneste utviklet hos SIKT (UH[1]sektorens tjenesteleverandør), og muliggjør skylagring og deling av digitale læringsressurser.

Tjenesten er gratis og frivillig å bruke, og skal bidra til deling og gjenbruk av digitale læringsressurser, både innad på UiB og nasjonalt. DLR er særlig utviklet med tanke på den enkelte undervisers opphavsrett til eget arbeide, og den enkelte står fritt til å selv fastsette delingsgrad og rettighetsbeskyttelse ved opplasting av materiale til tjenesten.

DLR har integrasjon mot Mitt UiB og videosystemet Kaltura. Lenke til tjenesten finnes her.

En kort introduksjonsvideo finnes her

Brukerveiledninger finnes i Mitt UiB. Ved behov for brukerstøtte, spørsmål eller ønsker – ta kontakt i UiBhjelp eller direkte med systemeier Gry Ane Vikanes Lavik ved Universitetsbiblioteket.