VURDERING FOR LÆRING: Hvordan eksamener, tester og oppgaver kan styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling

Til alle undervisere, stipendiater og post docs ved IGS og våre søsterinstitutter på Med. fak: Velkommen til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge!

IGS har i mange år hatt halvårlige utdanningsseminarer for å inspirere, demonstrere og reflektere rundt måter å skape læring på. Denne våren setter vi lyset på VURDERING, og inviterer ikke bare alle ved IGS, men også kollegaer fra de andre medisinske instituttene til å delta i erfaringsutveksling og refleksjon om hvordan vurdering former studenters læring, identitet og kunnskapssyn. Er det sant at vurderingsformen ofte betyr mer enn undervisningen for hva studentene lærer? Hvordan kan vi i så fall utnytte det til å lage god utdanning?

Seminaret arrangeres i samarbeid med visedekan for utdanning Marit Øilo og Det pedagogiske akademiet, som utgjøres av de meritterte underviserne ved fakultetet.

Meld deg på her, så får du lunsj! Undervisningsseminar 22. mars (uib.no)

PROGRAM (i Munin, underetasjen Alrek)

1200: Lunsj

1230-1235: Åpning av seminaret, utdanningsleder Øystein Haaland, IGS

1235-1330: Hvordan vurderer vi studentenes evne til å håndtere gjenstridige problemer? Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal i samtale med Edvin Schei, professor ved IGS. Hannisdal er utdanningsleder ved UiBs nye senter for fremragende utdanning iEarth Senter for integrert geovitenskapelig utdanning. «Gjenstridige» problemer, på engelsk «wicked problems», er de udefinerte, flytende, ikke-lineære problemene som ikke kan løses med algoritmer og kokebøker – og som både medisin, helsepolitikk og geovitenskap er fulle av.

1330-1345: Pause

1345-1430: Mappevurdering – en nyvinning i Medisin 2015. Professor Øystein Hetlevik og professor Thomas Mildestvedt ved fagområde for allmennmedisin gir oss et detaljert innblikk i mappevurdering, på engelsk portfolio assessment, slik den brukes på medisinstudiet i Bergen. Innsatsfaktorer, utbytte og svakheter presenteres og settes i kontrast mot andre vurderingsformer som brukes ved fakultetet.

1430-1445: Pause

1445-1530: FREM – hva er det? I 2021 etablerte medisinsk fakultet FREM – Fakultetets ressursgruppe for eksamen og vurdering i medisinstudiet. Dette er en ny kjernefasilitet som skal veilede og kvalitetssikre vurderingsarbeidet på medisinstudiet. Leder av FREM er professor Steinar Hunskår ved IGS, som selv var studiedekan da FREM ble skapt. Han vil på seminaret innlede til diskusjon ved å fortelle hvordan FREM tolker sitt mandat, hva slags saker FREM vil ta fatt i, og hvilke virkemidler komiteen har for å spre pedagogisk kompetanse og skape bedre læring.

1530-1545: Gruppediskusjon om vurderingsformer og læring. Hva tar jeg med meg til eget fag?

1545: Avslutning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *