Daglige arkiver: 13. januar 2023

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Kjenner du/din forskningsgruppe/faggruppe noen som har utmerket seg i 2022, enten på forskningsfronten (publikasjon, forskningsmiljø, ph.d arbeid, formidling), som innovasjonsmiljø eller når det gjelder undervisning? Det medisinske fakultet har lyst ut en del priser for 2022, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon (100 000,-)
 • Årets forskningsmiljø (150 000,-)
 • Årets ph.d.-arbeid (75 000,-)
 • Formidlingspris (75 000,-)
 • Innovasjonspris (150 000,-)
 • Utdanningspris (inntil tre priser for fremragende tiltak innen utdanning, en hovedpris på kr 150 000.- og inntil to priser til på 50 000.- hver!)

Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 6. februar. Mer detaljert informasjon finnes her.

Forslag til Publikasjon/PhD/Gruppe/Formidling/Innovasjon

Forslag til Utdanningspriser

Riktig god helg!

Utlysning fra Stiftelsen KG Jebsen

Kjære alle sammen,

Stiftelsen KG Jebsen har annonsert en ny utlysning for sentre for medisinsk forskning (søknadsfrist 8 mai 2023). Stiftelsen sier at de vil opprette 2 nye sentre i denne runden.

Ifølge stiftelsens bestemmelser får region vest – UiB og HUS sende inn fire søknader til stiftelsen. Vi må derfor ha en prekvalifiseringsrunde for å velge ut de fire initiativene som inviteres til full søknad. I samarbeid med HUS har fakultetet utarbeidet en mal for prekvalifiseringsrunden som skal brukes av alle søkere (vedlagt) og et evalueringsskjema som skal brukes av den eksterne komitéen for skissene i prekvalifiseringsrunden (vedlagt). Søknadsmalen og evalueringsskjemaet tar utgangspunkt i det som brukes av stiftelsen. Vi oppfordrer sterkt til å lese all informasjon som ligger på stiftelsen sine hjemmesider i arbeidet med skissen til prekvalifiseringsrunden.

Fakultetet bidrar med 2 PhD-stillinger inn i prosjekter som forankres på fakultetet, og hvor minst 70% av tildelte midler regnskapsføres på fakultetet.

Dette er frister du som søker må forholde deg til (enkelte institutt kan ha andre frister i tillegg):

 1. 20 februar 2023: Koordinator for søknad melder til fakultetet om planlagt søknad. Send informasjon om navn og tilhørighet til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). Denne «påmeldingen» er obligatorisk, og du skal sende informasjonen først og fremst til hovedarbeidsgiver.
 2. 3 mars 2023 (12:00): Frist for prekvalifiseringssøknad som er fylt i etter gjeldende mal. Send til fakultetet (Tone.Hordvik@uib.no) eller Haukeland (forskning@helse-bergen.no). I tråd med vertskapsavtalen mellom UiB og Helse Bergen, gjelder at prosjektet skal forankres der koordinator har hovedstilling. Prekvalifiseringssøknader som ikke bruker oppgitt mal eller som mangler vedlegg, eller som kommer inn etter fristen, vil ikke bli vurdert.
 3. Søknadene som har kommet inn i prekvalifiseringsrunden vil bli evaluert av et felles internasjonalt panel for fakultetet og HUS i perioden 4-29 mars.
 4. Informasjon om hvilke prosjekter som går videre til andre runde, dvs til full søknad til stiftelsen, vil bli annonsert så snart som mulig etter 29 mars.
 5. 8 mai 2023 (12:00): Endelig søknadsfrist til stiftelsen.

 Denne informasjonen vil også bli sendt til instituttene gjennom Ephorte.

Se vedlegg:

Evaluation criteria and template for the prequalification round

Template for prequalification

Small Animal MRI Course

MIC is happy to announce a basic course in magnetic resonance imaging (MRI) of small animals, with the aim of giving the participants knowledge on the principles, the theory and practical use of MRI.

The theoretical part of the course will cover multimodal imaging and the theoretical aspects of MRI. The participants will get hands on practical training on the instruments in the practical part and learn about basic image analysis of MR images.

After the course, the participants should be able to understand how to plan and perform MRI experiments on small animals.

For more information, please see flyer

Tilbud fra Enhet for læring, våren 2023

Kjære kollegaer!

Vi er endelig klare til å annonsere Enhet for læring sitt tilbud for vårsemesteret.

Av studiepoenggivende kurs tilbys denne våre:

 • MEDDID601: Innføring i medisinsk didaktikk (5 stp)
 • MEDPVEIL602: Praksisveiledning (2-3 stp)
 • MEDTBL601: Innføring og praktisk gjennomføring av Teambasert Læring (2 stp)

Det er ledige plasser på alle kursene.

I webinarserien Pedagogisk Påfyll inviterer vi bl.a til diskusjon om God design i MittUiB, Kunstig intelligens i læring og utdanning og Tilbakemelding på tekst i veiledningen.

All info og lenker til påmelding er samlet her

Call for proposals: Innovation potential on Nordic patient records

Nordic Innovation will fund a project with the aim to demonstrate a concrete solution utilizing the context-rich information provided in patient journals records across Nordic countries in solving healthcare challenges.

https://www.nordicinnovation.org/programs/call-proposals-innovation-potential-nordic-patient-records

Eitri Pitchfest 2023

Eitri Medical Incubator opened a year ago and since then we are hosting promising startups and innovation projects from UiB and Helse Bergen.

Eitri would like to invite everyone to Eitri Pitchfest where we will showcase 15 of them.

Join us to learn what we have been doing and where we are heading!

Where: Eitri Medical Incubator, Haukelandsbakken 31, Bergen
When: 13:00-15:00, January 27.
Sign up here

Research Data Management and Scholarly Communication – UiB Library seminars V2023

The UiB University Library continues its popular Open Science seminar series in spring 2023 with a number of webinars on Research Data Management and Scholarly Communication.
Both the Research Council of Norway and Horizon Europe assess Open Science in research proposals and experts at the library can support you with navigating the Open Science landscape and adopting practices.

Starting Friday January 20th at 10:15 CET, the Open Science webinar series will take place every other week during the spring semester. Please follow the links for more information on each date and to sign up for the webinars. We are looking forward to seeing you!

The UiB University Library and its Digital Lab offer a wide range of interesting courses and events – please find more information in the calendar.

Les videre

VURDERING FOR LÆRING: Hvordan eksamener, tester og oppgaver kan styrke dømmekraft, faktakunnskap og ferdighetsutvikling

Til alle undervisere, stipendiater og post docs ved IGS og våre søsterinstitutter på Med. fak: Velkommen til utdanningsseminar onsdag 22.3. kl 12-16 i Alrek Helseklynge!

IGS har i mange år hatt halvårlige utdanningsseminarer for å inspirere, demonstrere og reflektere rundt måter å skape læring på. Denne våren setter vi lyset på VURDERING, og inviterer ikke bare alle ved IGS, men også kollegaer fra de andre medisinske instituttene til å delta i erfaringsutveksling og refleksjon om hvordan vurdering former studenters læring, identitet og kunnskapssyn. Er det sant at vurderingsformen ofte betyr mer enn undervisningen for hva studentene lærer? Hvordan kan vi i så fall utnytte det til å lage god utdanning?

Seminaret arrangeres i samarbeid med visedekan for utdanning Marit Øilo og Det pedagogiske akademiet, som utgjøres av de meritterte underviserne ved fakultetet.

Meld deg på her, så får du lunsj! Undervisningsseminar 22. mars (uib.no)

PROGRAM (i Munin, underetasjen Alrek)

Les videre

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universitet gjennom Peder Sather Center. Frist 3. april, 2023.

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske universitet. Hvert år lyser senteret ut midler til samarbeidsprosjekt mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley.

Det er mulighet for å søke om penger til workshops, datainnsamling, stipendiatutveksling, forskningsopphold, etc. i samarbeid med en forsker ved UC Berkeley.

https://www.uib.no/fia/159379/uc-berkeley-s%C3%B8k-midler-gjennom-peder-sather-center

SJMSS Paper of the Year 2022

Artikkelen «Conundrums in the breathless athlete; exercise induced laryngeal obstruction or Asthma?” ble publisert i nivå 2 tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports I 2022, og ble valgt ut som en av de viktigste publikasjonene i 2022 (SJMSS Paper of the Year 2022). Bergen ILO-group har forsket på strupens rolle ved pusteproblemer i snart to ti-år. Tilstanden Induced Laryngeal Obstruktion (ILO) oppstår når strupen lukker seg når den normalt skulle stått åpen. Hvis det er fysisk anstrengelse som fører til lukking, kalles det Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO). EILO ser ut til å være like vanlig som anstrengelsesutløst astma, og mer vanlig hos de som driver med aktiv idrett. Problemet er ofte at pustebesvær under anstrengelse blir tolket som astma alene. I artikkelen «Conundrums in the breathless athlete; exercise induced laryngeal obstruction or Asthma?” hadde 70% av alle henviste idrettsutøvere EILO, flere med astma i tillegg. Selv om mange hadde astma, var EILO trolig hovedforklaringen på opplevde symptomer og problemene de hadde. Det er derfor viktig å ikke ukritisk øke astmamedisineringen uten å kontrollere for EILO.

Lenke til artikkelen.

Vi gratulerer Ida Jansrud Hammer, Hege Havstad Clemm og resten av forfattergruppen!

Meet and greet

All international employees are welcome to join us at the International Centre for meet and greet to get to know each other and the International Centre. The meet and greet will take place on Thursday 19th of January from 15:30 to 18:30. We will arrange some food and board games for everyone, so please sign up in good time. We have reserved seminar room E, at the Student Centre, and the pizza will arrive around 16:00. Further instructions will be sent to you by email the day before the event. We look forward to seeing you there! You can sign up here.

Tax seminar

Sign up and join us for an online information meeting regarding paying tax in Norway.

This is useful if you are moving to Norway, shifting between Norway and other working countries, or working from abroad. We will have this seminar 2 Fridays per month, from 11.00 to 11.30. The next seminar will be on January 13th. In the registration form you can choose which date you want to sign up to. Read more.

EIC and EMA webinar

The European Innovation Council (EIC) and the European Medicine Agency (EMA) will jointly hold a webinar on ‘Regulatory Support for the Development of Innovative Medicines and Technologies‘. The main aim is to inform researchers and SMEs active in research and innovation in the pharmaceutical and med-tech sectors about the wide range of EMA’s support services available and how to access them.

This free webinar will take place on 31 January 2023 (8:00-11:30 UK time) and no registration is required. The event will be broadcasted online. The agenda and further information are available on the event website.