SJMSS Paper of the Year 2022

Artikkelen «Conundrums in the breathless athlete; exercise induced laryngeal obstruction or Asthma?” ble publisert i nivå 2 tidsskriftet Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports I 2022, og ble valgt ut som en av de viktigste publikasjonene i 2022 (SJMSS Paper of the Year 2022). Bergen ILO-group har forsket på strupens rolle ved pusteproblemer i snart to ti-år. Tilstanden Induced Laryngeal Obstruktion (ILO) oppstår når strupen lukker seg når den normalt skulle stått åpen. Hvis det er fysisk anstrengelse som fører til lukking, kalles det Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO). EILO ser ut til å være like vanlig som anstrengelsesutløst astma, og mer vanlig hos de som driver med aktiv idrett. Problemet er ofte at pustebesvær under anstrengelse blir tolket som astma alene. I artikkelen «Conundrums in the breathless athlete; exercise induced laryngeal obstruction or Asthma?” hadde 70% av alle henviste idrettsutøvere EILO, flere med astma i tillegg. Selv om mange hadde astma, var EILO trolig hovedforklaringen på opplevde symptomer og problemene de hadde. Det er derfor viktig å ikke ukritisk øke astmamedisineringen uten å kontrollere for EILO.

Lenke til artikkelen.

Vi gratulerer Ida Jansrud Hammer, Hege Havstad Clemm og resten av forfattergruppen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *