Månedlige arkiver: desember 2022

Ukens leder

God Jul!
Enda et år er snart omme. Det har for de fleste vårt en trave høst med søknadsfrister, kongresser, møter og nye studentkull. Så nå er det godt å kunne se frem til en høytid med mulighet for ro og ettertanke.

Covid-19-pandemien er i skrivende stund en økende utfordring, spesielt for helsevesenet, selv om de nye variantene synes mildere. Heldigvis er strengde hygieniske tiltak som sosial distansering, munnbind og hyppig spritvask, samt kommunikasjon og undervisning gjennom digitale medier, ikke nødvendig slik situasjonen er nå. Men FHI spår en julehøytid med stor grad av interkurrente sykdommer i befolkningen på grunn av sammenfall av flere epidemier med gastroenteritter, influensa og RS-virus i tillegg til covid-19.

2022 har for K2s del vært preget av nye utfordringer knyttet til økonomien. En rekke kutt i bevilgningene fra KD, UiB og fakultet har snudd opp-ned på den økonomiske situasjonen ved instituttet. Siden over 90% av vår økonomi er knyttet til stillinger, er frysing av ledige stillinger dessverre det som må til for å komme over en kneik. I tillegg arbeider vi med hvordan vi bedre kan utnytte areal og undervisning; arealeffektivisering og hvordan frigjøre tid til forskning gjennom mer effektiv undervisning, slik at vår vitenskapelige aktivitet ikke rammes.

I denne nye situasjonen er det viktig at vi har en felles forståelse for utfordringen og at vi må stå sammen om den. Så er det også som nevnt også en mulighet til å tenke nytt og finne nye løsninger som likevel kan bedre våre primæroppgaver: forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon. K2 Retreat 2 på Solstrand gikk som planlagt til tross for den stramme økonomien. Dette møtet er svært viktig for strategidiskusjoner og utvikling av nye ideer. Vi har derfor som mål å gjennomføre K2 Retreat 3 i 2024. Vi skal ikke la oss knekke, vi skal klare å komme styrket ut av situasjonen!

For mange er jula årets høydepunkt der familie og venner samles til en høytid fylt av tradisjoner og følelsen av tilhørighet, etterfulgt av romjula som kan gi mulighet for annen aktivitet hjemme i Bergen, turer til fjells eller andre steder.

Det som de fleste av oss tar for gitt, er ikke nødvendigvis slik for alle. Noen har mistet en de var glad i, eller har ingen nære venner eller familie som samles i år. Og vi har siste året tatt imot mange flykninger fra krigens meningsløse hendelser i Ukraina. Klarer vi å tenke ekstra mye på disse og kanskje inkludere dem i vår egen julefeiring?

Jeg vil avslutningsvis takke hver og en av dere for små og store bidrag til våre primæroppgaver og for at dere skaper et godt sted å være.

Med ønsker om en fredelig jul og alt godt for 2022.

Skeivt kulturår 2022

Universitetet i Bergen har nettopp gjennomført Skeivt kulturår 2022. Gjennom Skeivt arkiv og flere sterke fagmiljøer, har UiB en viktig rolle i forvaltningen av landets skeive historie og stor relevans for vår egen samtid.

Kulturåret ved UiB har vært organisert ved en styringsgruppe ledet av Benedicte Carlsen, Professor, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner. Prosjektgruppen har vært ledet av Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv.

Det jobbes nå med å utarbeide en rapport om kulturåret. Rapporten vil bli publisert digitalt i både norsk og engelsk utgave, med et rikt billedmateriale. Den vil også komme i en trykket utgave.

Har din enhet bidratt med noe i forbindelse med Skeivt kulturår?  Vi vil gjerne få innspill fra alle institutt- og senterledere på hvilken måte dere eventuelt har bidratt.

Vedlagt er påbegynt rapport, som viser hvilken form den vil ha.

Send deres innspill i kronologisk rekkefølge, med leveringsfrist fredag 13. januar 2023.

Selve rapporten vil bli ferdigstilt til tirsdag 31. januar 2023.

Innspillene sendes til Bjørn André Widvey, rådgiver Skeivt arkiv, bjorn.widvey@uib.no, som forfatter rapporten.

Use infrastructure to boost your research

Helse Bergen and the Faculty of Medicine invite to an information event about how our four European Research Infrastructures can help you and your research.

Through local, national and international collaboration, you can increase the quality of your research and improve your chances with funding opportunities.

Helse Bergen and the University of Bergen are members of the four European Research Infrastructures:

 • ECRIN – European network for clinical trials, Norwegian partner is NorCRIN
 • EATRIS –  European network for Translational Medicine
 • BBMRI – European infrastructure for Biobanking, Norwegian partner is Biobank Norway
 • ELIXIR – the European Research Infrastructure for Life Science Data, with its Norwegian Node ELIXIR Norway

We want to tell you how these infrastructures can help you and your research.

We invite you to an information event on the 5th of January at 13:00 at the EITRI Medical Incubator.

NorCRIN, EATRIS, BBMRI and ELIXIR will be presented and we will talk about specific calls for funding and how scientific collaboration can help you make progress with your research.

We will be available for 1-to-1 conversation before and after the info meeting.

More information here

Call for abstracts – Its21.konferansen – frist 15. januar.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidsbeidslæring (TVEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin arrangerer den nordiske Its21-konferansen 27-28. april 2023

Tema for konferansen er: “In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.”

Tveps etterspør abstracs (frist 15. januar) innenfor temaene «forskningsresultater; innovative eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring; samfunnsnytte av studenters læring; hvordan kan man redusere ulikhet og øke bærekraft i utdanningene og i samfunnet; hvordan kan man utdanne veiledere som endringsagenter?

Temaene må falle inn under «interprofessional teamwork skills» og «pursuit of a sustainable future».

Les mer på nettsiden for konferansen

OSKE12  – Takk for denne gang!

Den praktiske stasjonseksamen OSKE12, for legestudentene på siste semester, ble avholdt nå på onsdag 7.desember i BB-bygget. Dagen var full av spente studenter, frivillige pasienter, eksaminatorer og administrative. Kanskje aller mest spendt var K2s egen administrativt ansvarlige, Ingvild Jonsvoll.

Bilde 1 (En veldig fornøyd studiekonsulent, Ingvild Jonsvoll. Foto:UiB

“Vi vil takke alle som tok seg tid i en travel hverdag/førjulstid og gjorde dette til en vellykket eksamen. Uten dere ville ikke eksamen bare gått av stabelen, den ville gått av hengslene, smiler Ingvild. ”

Resultatene er klare, og studentene klarte seg meget bra. Vi gleder oss til å kunne sende ut og ta imot nye leger og kolleger. Alle klare for et spennende yrkesliv.

Bilde 2 (En gruppe lettede og lykkelige studenter etter endt eksamen. Foto: Ingvild Jonsvoll)

Sniker inn litt reklame for neste OSKE12, 7. juni 2023, håper så mange som mulig har anledning til å være med på dette også 😊

Forskerlinjen ved det medisiske fakultet søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 21 og 22

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2023. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2023.  Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Om du har et prosjekt du ønsker å knytte en forskerlinjestudent til, kan det meldes inn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 31. januar 2023.

«Mingledag» TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 kl. 10.30-13.00
Som tidligere ønsker vi å initiere kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. 

Dette arrangementet er populært både blant forskere og studenter. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB for de som ønsker å ha med seg en poster, men det går helt fint å bare stille med seg selv også.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

The Letten Prize

Call for applications for the Letten Prize 2023
The call for applications for the Letten Prize 2023 is now open. The application deadline is February 6th, 2023.

The Letten Prize
The purpose of the prize ‘is to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life’. Furthermore, ‘the prize aims to raise public awareness of how research can be used to solve global human development challenges’. The Letten Seminar, hosted in connection with the prize ceremony, is particularly dedicated to the latter. Read more about the initiators’ vision for the prize here.

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud for Det medisinske fakultet

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til studenter som del av studieplanen.

Vi tilbyr også kurs med påmelding for ansatte ved Det medisinske fakultetet og ansatte ved Helse Bergen. Dersom en gruppe ansatte har behov for kurs utover vårt kurstilbud, er det mulig å avtale et tilpasset kurs eller avdelingsbesøk.

Ved behov for individuell veiledning i litteratursøk til et prosjekt kan ansatte og stipendiater bestille tid hos en av våre bibliotekarer. Bibliotek for medisin tilbyr veiledning via Teams, Zoom, telefon eller epost.

https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Bibliotekkurs for ansatte våren 2023

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen, våren 2023 – meld deg på!

 • Introduksjon til Endnote
 • Søkekurs i PubMed og Embase
 • Introduksjon til systematiske oversikter
 • Litteraturstudier for studenter

Kursene skal holdes som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Les videre

Ukens leder

Arealeffektivisering

Det økonomiske handlingsrommet ved universitetene er betydelig redusert siste året, og Medisinsk fakultet har fått store kutt i budsjettene. K2 er det største instituttet ved Medisinsk fakultet og har fått de største reduksjonene. Rektoratet har gitt fakultetene en frist på ca. 2 år for å komme i balanse.

For å snu utviklingen, innfører K2 en rekke tiltak. Ett av disse knytter seg til muligheten for å spare penger ved arealeffektivisering, å redusere litt på den store arealmengden som K2 benytter. Fakultetet betaler vel 75 mill kr i arealleie. Dersom K2 kan redusere noe på arealene, vil K2 få tilført midler som kompensasjon.

K2 har derfor satt ned et arealutvalg ledet av Silke Appel for å lage en kort analyse av dagens situasjon for bruk av kontorer og laboratorier i Laboratoriebygget og skissere et forslag til hvordan ca.  358 kvm i Laboratorieblokken, som er spesielt dyre å leie av Helse Bergen, kan spares og hvilke modeller som ev. kan brukes. Dette gjelder feks. flytting av hele forskningsgrupper, sambruk av laboratorieplass og mer kontorlandskap. Utvalget skal se på muligheten for å spare arealene ved at personalet kan arbeide tettere eller ved å ta i bruk mindre kostbare arealer feks. i BBB.

Utvalget har levert sin analyse og identifisert ca. 355 kvm vesentlig fordelt på tre områder og som potensielt kan spares. Forslaget vil inngå i en prosess opp mot dekanatet og UiB sentralt mht. eventuell avtale med Helse Bergen om midlertidig overtakelse av disse arealene. Berørte forskningsgrupper vil bli involvert i prosessen dersom Helse Bergen viser interesse for dette.

Det kan bli en krevende øvelse, men det bør være mulig å bruke mindre plass. Når det gjelder kontorer, kan de fleste i dag klare seg med en pc og en skjerm selv om noen kan ha et større behov. Personer i reduserte stillinger kan feks. dele kontor med litt planlegging. Laboratoriene er svært viktige for translasjonsforskningen, men også her må vi tenke nytt. Mye av forskningen gjøres i dag via kjernefasiliteter og på en datamaskin i dag, og det er mulig å dele benkeplass med andre.

Tidene er mer krevende enn før, men jeg tror det er midlertidig og at vi med et skippertak kan komme gjennom prosessen. Det er viktig at vi står samlet i dette og at alle, på ulike vis, yter litt ekstra nå mht. fleksibilitet for at instituttet samlet skal komme – styrket – ut av situasjonen. Det er mulig!

Har en riktig god helg.

Pål

Info meeting: European Research Infrastructures – how can you benefit

Dear all,

University of Bergen and Helse Bergen are members of four European research infrastructures in the field of translational medicine: BBMRIELIXIREATRISand ECRIN. The four research infrastructures work in parallel, providing complementary services to researchers in the field of biomedical sciences and support the development of personalized medicine and new treatments.

We invite researchers to learn more about each research infrastructure and how they can help you with a focus on services that support funding applications. The national coordinators of each research infrastructure are available for 1:1 meeting where you can ask specific questions regarding your project or get more information. Here is the registration page and agenda also included a QR-code for the poster (registration). Enclosed is the invitation.

Introductory seminars for new international employees

This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on January 31st from 12.30 to 15.30 in Seminar room E in the International Centre. You can sign up here https://www.uib.no/en/international/155802/introduction-course-new-employees. Please complete step 1 (https://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees) before attending.

Meltzerfondets priser 2022 – Ny nominasjonsfrist er 15. desember 2022

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut følgende to priser:

 • Prisen for yngre forskere
 • Prisen for fremragende forskningsformidling

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på e-post til Kristin.Hansen@uib.no innen nominasjonsfrist 15. desember, 2022.

Se sjekklisten for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

Hvordan skrive en god ERC Advanced Grant-søknad?

Har du tenkt å søke ERC Advanced Grant (AdG) i april 2023?

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. AdG har frist 23.mai 2023 og er for forskere som har mer enn 10 års erfaring på CV-en.

Du finner informasjon om AdG på ERC sine sider. På nettsidene finner du også informasjon om de andre søknadstypene til ERC.

Fullstendig informasjon om utlysningen inkludert veiledningsdokumenter er publisert på Funding and Tenders Portal.

Kurset holdes på engelsk og er bare for forskere og rådgivere som er ansatt ved en norsk institusjon. Det blir ikke gjort opptak av kurset.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/hvordan-skrive-en-god-erc-adcanced-grant-soknad/

Invitation to all PhDs and Postdocs: Present your work at the SDG Conference 2023

Dear PhDs and postdoctoral researchers,

It is our pleasure to invite you to present your work at the upcoming SDG Conference 2023!

The sixth SDG Conference Bergen will take place 8-10 February 2023 with the theme “A just transformation to a sustainable future” (see SDG Conference Bergen | University of Bergen (uib.no) for details). This fully digital conference provides new opportunities to present emerging and important research by motivated PhD students and postdoctoral researchers addressing the conference themes. We therefore invite all PhDs and postdoctoral researchers that are interested to present a videorecorded poster on your research and how it relates to the theme of the upcoming conference.

The deadline for submitting a two-minute videorecorded poster is 31 January, 2023.

For more information on details on how to record your contribution and practical information regarding submitting, please see attached pdf flyer with information. Your poster videos will be showcased in the conference platform and available for all digital participants to view.

This is a great opportunity to share your research with a global audience and we hope to see your presentation at the conference!

Want to attend the conference? Register here!

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-unge-talenter-fripro/

BookitLab

Fra januar 2023 vil kjernefasilitetene MIC, PROBE, FLOW og BiSS bytte bookingsystem fra IdeaElan til BooktitLab. BookitLab er kjøpt inn av UiB sentralt, slik at andre kjernefasiliteter ved UiB også vil ha muligheten til å ta det i bruk. BookitLab er allerede implementert ved både NTNU og UiO, samt ved NMR-kjernefasilteten på UiB (MatNat).

Hvis man ønsker å kunne reservere instrument eller tjenester fra 1. januar 2023, må brukerne innen desember logge seg inn en gang i BookitLab (Feide-pålogging) og deretter få et prosjekt knyttet til navnet sitt.

Det vil bli sendt egne eposter med relevant informasjon om hvordan å komme i gang til prosjektledere, prosjektøkonomer og eksisterende brukere av kjernefasilitetene. Det er enkle prosedyrer, og det er viktig at alle følger veiledningene slik at overgangen blir så smidig som mulig. Hvis man ikke har fått den relevante informasjonen, kan man kontakte mic@uib.no.

Invitation to SDG Conference Bergen 2023

SDG Conference Bergen 2023:
A just transformation to a sustainable future

8–10 February 2023

In order to succeed with a sustainable transformation of our societies we must face the grand challenges of our time. How can we ensure that this transformation is just and leaves no one behind?

The 6th annual SDG Conference Bergen will tackle such fundamental challenges to the 2030 Agenda, looking at how to reduce the pressure on planetary boundaries while ensuring human rights, peace and security, sustenance, health and education, and other social prerequisites for a good life.

The conference will include speakers from around the world with representation from academia, government, civil society, industry, and more.

Norway’s Prime Minister Jonas Gahr Støre will open the conference.

Keynotes include:

·  Dan Kammen, University of California, Berkley, and former Environmental Envoy for the U.S. State Department

·  Mahmood Mamdani, Professor of Government at Columbia University and former Executive Director of Makerere Institute of Social Research

·  Katja Hujo, Development economist and social policy expert at the United Nations Research Institute for Social Development

Conference participation is digital and free of charge!

Programme / Registration

ECRIN Webinar: Adopting Best Practices in Personalized Medicine Research

ECRIN Webinar: Adopting Best Practices in Personalized Medicine Research

Join this ECRIN webinar to learn how the PERMIT project and its recommendations can support best practice in personalized medicine!. When: Friday, 16 December, 3-5 PM (CET) Register here. New high-throughput technologies and the digital revolution are offering incredible advantages for researchers…and medical research is evolving rapidly in response.

www.eosc-life.eu

Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning:      Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne:                «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Foto/ill.: Vestre Viken HF

 

Disputas:                     Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel:      «Alveolar function following extremely preterm birth»

 1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark
 2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Kjære alle sammen,

2022 har vært et spesielt travelt år for vår PhD koordinator Irene Hjelmaas og Christina Flornes med hele 41 doktorgrader som utgår fra K2, noe som må være muligens rekordbrytende. For å klare å gjennomføre så mange disputaser er vi avhengig av at alle førsteamanuensis og professorer påtar seg oppgaven som custos av og til, og så er det veldig kjekt å få hjelp av våre professorer emeritus/emerita til det – det går nesten ikke an å slå antall disputaser Birgitta Åsjö har vært custos for i år, tusen takk!

Men tilbake til oppgaven som custos: Custos betyr vokter eller ordensman på latinsk, og som custos er du stedfortreder for dekan Per Bakke og opptrer på vegne av fakultetet. Du går foran når komiteen og kandidaten marsjerer inn og ut av auditoriet i fastsatt rekkefølge for prøveforelesning og disputas, det vil si det er noe veldig høytidelig med denne oppgaven, spesielt når du har på deg kåpen til disputasen. Men det er altså en veldig kjekk oppgave å lede neste generasjon av forskere gjennom prøveforelesning og disputas og lære om hva slags forskning som foregår på K2.

Det er selvsagt også spennende å bare høre på, og her er alle velkomne å være med. Vi prøver å annonsere alle prøveforelesninger og disputaser fra K2 i K2nytt, og en full oversikt fra UiB finnes på websiden (https://www.uib.no/nye-doktorgrader).

Ha en riktig god helg!

Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) minisymposium

Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) welcomes all students, faculty and staff to the Mini symposium on Wednesday 7th of December.

The afternoon starts at 11 am with a lunch, and then there are talks from 11.30 am to 2 pm. Both PIs and junior scientists present very interesting work, within the wide range of regenerative medicine.

At 2 pm there will also be an official opening ceremony of the Ex-vivo Facility, the clean room facility where stem cell and advanced cell therapy products for Helse Vest will be produced.

The full program, time, place and abstracts can be found here: MRCRM Mini Symposium – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Welcome!

(attachment: flyer)

European Innovation Council online Info Day – Work Programme 2023 – 13 December 2022

The European Innovation Council Work Programme 2023 will be presented in this full-day online event on 13 December 2022 dedicated to potential applicants, together with an overview of what has already been achieved under the previous work programmes.

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-work-programme-2023-13-december-2022-2022-12-13_en

Emeriti-lunsj 2022

Endelig ble det tid for julelunsj med K2 sine emeriti for første gang på tre år.  Pandemien har gjort at det dessverre ikke har vært mulig å avvikle de siste årene.

Det ble en veldig fin og hyggelig lunsj for alle.  Eystein Husebye ønsket velkommen og Nina Langeland holdt foredrag om nettopp pandemi, noe som ble etterfulgt av spørsmål og diskusjoner. Arne Skarstein holdt en flott tale, og at man kan samles slik en gang i året er noe alle ønsker og setter stor pris på.

Tusen takk for hyggelig lunsj til en engasjert og aktiv emeriti-gruppe!