COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

I mars 2020 ble det vedtatt å igangsette 45 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

·       CA19101 – Determinants of Physical Activities in Settings
·       CA19104 – advancing Social inclusion through Technology and Empowerment
·       CA19105 – LipidNET- Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
·       CA19106 – Multi-Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends
·       CA19113 – The European Researchers’ Network Working on Second Victims
·       CA19114 – Network for Optimized Astatine labelled Radiopharmaceuticals
·       CA19115 – Network for blood pressure research in children and adolescents
·       CA19117 – Researcher Mental Health
·       CA19121 – Network on Privacy-Aware Audio- and Video-Based Applications for Active and Assisted Living
·       CA19127 – Cognitive decline in Nephro-Neurology: European Cooperative Target
·       CA19132 – European Network to Advance Best practices & technology on medication adherence
·       CA19133 – Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services
·       CA19136 – International Interdisciplinary Network on Health and Wellbeing in an Age-friendly Digital World
·       CA19137 – Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care
·       CA19138 – Lobular Breast Cancer: Discovery Science, Translational Goals, Clinical Impact
·       CA19144 – European Venom Network

Vedlagte fil gir en oversikt over alle de nye COST-aksjonene, inkludert et sammendrag av den enkelte aksjon.

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Vedlagt følger søknadsskjema som skal brukes av dem som er interessert i å delta. Søknader som mottas innen 24. april 2020, vil bli behandlet samlet. Etter denne datoen vil søknader behandles fortløpende.

Hans Hellebostad er kontaktperson for COST-aksjoner innenfor medisin/helse og kjemi. Søknader om deltakelse på disse områdene kan sendes til hh@forskningsradet.no.

Vi anmoder om at denne informasjonen formidles videre til aktuelle forskere ved deres institusjon. Ta også gjerne kontakt hvis dere har spørsmål i forbindelse med deltakelse i COST!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *