Daglige arkiver: 13. mars 2020

Koronavirus-epidemien: K2 stenger, men stopper ikke

Kjære alle tilsette ved Klinisk institutt 2

Vi er inne i en dramatisk tid som mangler sidestykke i Norge i fredstid. Men vi skal klare dette! Vi har vel 350 ansatte med store ressurser på mange ulike vis. Nå gjelder det å bruke disse på en god og konstruktiv måte. Dette kommer til å koste, det endrer hverdagen for oss alle. Men jeg merker meg allerede nå at dere tar dette på en positiv måte. Tusen takk for det! Selv om de fleste av oss ikke trenger uroe oss for selve infeksjonen, kan den bety et langt sykeleie og endog død for gamle mennesker og de med alvorlige grunnsykdommer. Og dersom sykehusene ikke klarer å opprettholde en viss grunnbemanning, kommer det til å ramme alle uansett. Så vi må lojalt følge alle råd og pålegg fra myndighetene for å forebygge og hindre smittespredning. Her er noen presiseringer og praktiske forhold for K2:

K2 stenges fysisk

Som dere er informert om via mail fra prorektor Margareth Hagen og dekan Per Bakke er hele universitetet fysisk stengt fra i går kl 18. All aktivitet på campus stoppes snarest og senest i løpet av helgen. Med få unntak skal ingen komme på jobb. All aktivitet skal nå skje digitalt. For de lokalene som har Helse Bergen ID-kort som adgangskort, vil disse funksjonere som før. Det er mulig at dører som betjenes av UiBs ID-kort vil bli stengt for de som ikke får adgang via unntak. Dette er i skrivende stund uklart.

Hva med utstyr og spesielle laboratorieforsøk?

Det er visse unntak når det gjelder personer som trenger å tilse eller reparere instrumenter samt spesielle laboratorieforsøk. Jeg har delegert til forskningsgruppelederne at de i dag skal bestemme hvilke personer og hvilke forsøk som vil være involvert i å stoppe forsøkene i løpet av helgen, hvilke personer og forsøk som må fortsette å gå på grunn av spesiell viktighet når det gjelder vitenskapelig og økonomisk viktighet, og hvilket utstyr og hvilke personer som trengs for å tilse og ev. reparere viktige instrumenter i laboratoriene, samt å lage en liste over dette.

Hvordan nås ledelsen?

Ledelsen har fra nå hjemmekontor, men Julie Stavnes, Eystein Husebye og jeg vil fysisk kunne komme inn i nødstilfeller. Bruk mail eller telefon for å nå oss.

Hva er telefonnumrene til ledelsen?

Pål R. Njølstad 481 41 578

Julie Stavnes 995 91 846

Eystein Husebye 994 04 788

Silke Appel 410 80 067

Jone Trovik 924 25 171

Emmet McCormack 482 03 610

Hva med økonomi og stabsfunksjoner?

Disse skal bli ivaretatt så langt det lar seg gjøre via hjemmekontor.

Hvordan gjør vi det med signaturer fra instituttleder?

Dokumenter for signatur må sendes til meg eller Eystein i elektronisk format. Dersom noe haster, må dere sjekke at vi er tilgjengelig via en sms.

Undervisning

Denne skal altså skje digitalt og her må man være kreativ. Det vises til tidligere mailer fra fakultet og K2-ledelsen.

Hvordan kan jeg sette på Skype eller videokonferanse hjemmefra?

For hjelp med å sette opp Skype eller videokonferanse hjemmefra, se https://it.uib.no/Skrivebord.uib.no

Hvem er kontaktperson i ledelsen for utstyr?

Det er Eystein Husebye

Det blir en annerledes helg og tid som er foran oss. Ta godt vare på hverandre.

Pål

Inkubatorbygget

Nå er arbeidet med Inkubatorbygget startet og siden bygget er så tett på Laboratoriebygget, har dette en del konsekvenser for dem som har sin arbeidsplass der.  Blant annet er døren i 8. etasje  stengt og parkeringsplassene er flyttet, i tillegg kan det til tider bli en del støy for de som er nærmest byggeplassen.

Les videre

Koronavirus: tiltak i ph.d.-programmet

I forbindelse med det pågående virusutbruddet, ser vi at også ph.d.-utdanningen vil bli
rammet på ulike måter. Det medisinske fakultet har mange ph.d.-kandidater som berøres
enten ved at de skal disputere i vår eller ved at de skulle reist på ulike større kurs eller
konferanser som nå avlyses eller utsettes.

K2 har satt siste frist for innlevering av disputaser til 30.mars for disputaser som ønskes gjennomført før sommeren 2020.

Har du allerede en foreløpig dato så ta kontakt med instituttet ved Irene Hjelmaas slik at instituttet er informert om at innlevering kommer.

Disputaser:
–  Skal inntil videre gå som planlagt på følgende måte:
– Gjennomføres med 1 . og 2. opponenten på skype med 3. opponent, Custos og doktorand fysisk tilstede.
– Publikum følger disputas digitalt

Hovedoppgaver til medisinstudiet

Det er tid for at fakultetet igjen må etterspørre hovedoppgaver til medisinstudiet. Mer informasjon finner du her: hovedoppgaveveiledere i medisinstudiet . Innmelding av hovedoppgaver fylles ut av oppgaveveileder her.

Fristen for innmelding er 20. mars.

Vi gjør dog oppmerksom på at veiledere også har anledning til å sende inn oppgaveforslag kontinuerlig hele tiden, og disse vil straks gjøres tilgjengelig for studenter. Men da nå et helt kull (kull 17) er på jakt etter oppgaveprosjekter denne våren, håper vi å få inn en del forslag til nye hovedoppgaver nå.

Utlysning av intensivmidler for utdanning 2020

Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i utdanningene. Utlysningsteksten finner du her: Intensivmidler. Retningslinjene finner du her: Retningslinjer insentivmidler oppdaterte i januar 2020 og søknadsskjema finner du her: Søknadsskjema insentivmidler. Søknadsfrist: 3. april.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre