Daglige arkiver: 20. mars 2020

Om å ta vare på hverandre og forhåndsregler ved utlån av personell

Kjære ansatte ved K2

Vi er inne i en uvirkelig tid med en usikker fremtid. Vi vet ikke hvor hardt koronavirusepidemien kommer til å slå til i Norge, vi vet ikke hvor lenge epidemien vil vare. Det er mange som arbeider døgnet rundt for at effekten av epidemien skal bli minst mulig for flest mulig. Vi har grunn til å være stolt av den store innsatsen myndigheter, helsearbeidere og mange andre gjør. Det vi alle kan gjøre er lojalt å følge opp alle råd og pålegg som myndighetene gir.

Informasjonsbehovet er naturligvis stort. Det er generelle føringer for at informasjonskanalene skal være relativt få for å unngå sprikende råd og pålegg. Derfor har ledelsen ved K2 vært forsiktig med å sende ut mange mailer eller nyhetsbrev. Ulempen er at det kan være lokale forhold som ikke ivaretas av den generelle informasjonen. Gi gjerne beskjed til oss om det er ting dere lurer på og som vi burde informert om.

Universitetet ønsker at mest mulig av vår informasjon skal samles på uib.no/korona. I tillegg forholder vi oss til Helse Bergen og FHIs informasjonssider.

Utlån av personell

Et forhold som vil bli økende aktuelt, er at dere kan bli forespurt om å tjenestegjøre i helseforetak eller kommuner. Det er nå laget avtaler med helseforetak i hele Helse Vest samt Bergen kommune:

Forutsetninger for slik tjeneste:

 • UiB ansatte er bundet av sin arbeidsavtale med UiB inntil de er fristilt fra den med skriftlig avtale bekreftet av fakultetet
 • Enighet mellom helseforetak/kommune og Det medisinske fakultet v/dekan om rutine for dette.
 • UiB ansatte skal være ansatt ved helseforetak/kommune fra dag 1 med tjeneste hos dem og dermed ha fått permisjon fra UiB stillingen fra samme dag
 • Skriftlig forespørsel (epost) fra avdeling ved helseforetak/kommune til instituttleder om navngitt person og periode
 • Instituttleder vurderer undervisningsmessige eller andre virksomhetskritiske funksjoner (f.eks. BOA-søknadsarbeid) for den ansatte ved instituttet og om den ansatte kan helt eller delvis fristilles
 • Avtale om utlån av ansatt fylles ut på instituttet. Avtalen skal sirkuleres på epost og godkjennes av instituttleder og leder på avdelingen ved helseforetaket/kommunen der forespørselen kommer fra
 • Den UiB-ansatte innvilges permisjon fra stillingen ved UiB i den angitte perioden og ansettes hos den andre arbeidsgiveren i samme periode
 • Søknad om permisjon registreres i HR-portalen. Dette kan gjøres på vegne av den ansatte, av seksjonsleder Gerd Johannessen eller av den ansatte selv.
 • Saksbehandler på personal bekrefter permisjonen til den ansatte i ePhortemed kopi til forskningsadministrativ seksjon
 • Permisjonen og avtalen om fristilling kan forlenges om situasjonen fortsetter utover den første perioden
 • Alle avtaler om fristilling samt epost bekreftelser fra instituttleder/mottagende leder, skal legges inn i ePhorteav saksbehandler på personal
 • Stipendiater og postdoktorer kan søke om forlengelse av tilsettingen på bakgrunn av denne permisjonen.

Disse avtalene er ment ved «frivillig» tjeneste i helserelaterte virksomheter. Det er sendt inn liste til Helsedirektoratet med oversikt over ansatte med helsebakgrunn som vil kunne bli kontaktet om det blir en situasjon med beordring.

Ta vare på hverandre

Statsministeren maner til samhold og til å ta vare på hverandre. Det er svært viktig å jobbe sammen nå mot et felles mål. Videre er det mange som kan være redde, føle seg ensomme og trenge praktisk hjelp med barnepass, handling ol. Her kan vi alle gjøre en innsats!

Jeg er imponert over den positive, konstruktive og innovative holdningen jeg har opplevd fra de ansatte siste uka. Det holdes allerede faglige møter med presentasjoner og opp til 33 deltakere (!) via Skype og Zoom, det gis undervisning til hele kull via Skype og Zoom, og praktisk undervisning erstattes av You Tube-videoer, TBL-materiell online og alternativt materiale fra feks. Harvard Medical School. Jeg er svært stolt av det dere får til! Vi lærer noe nytt hver dag, og mye av dette tenker jeg vi kommer til å bruke også etter at koronavirusepidemien er over.

Det ser ut til å bli et par dager med tørke. Nyt det gode været – ikke på hytta, men kanskje på tur over Vidden eller Fløyen der det ikke burde være et problem å holde 2 meters avstand til folk og fe.

Ha en så god helg som mulig.

RÅD TIL LEDERE VED HENVENDELSER VEDRØRENDE COVID-19

Det har vært en rekke situasjoner med tilfeller av mulig smitte og faktiske smitte blant ansatte og studenter. Vi må regne med at det kommer flere tilfeller i tiden som kommer og det er viktig at vi håndterer dette likt.  Sonja Dyrkorn koordinerer oppfølging av ansatte ved smitte og Christen Soleim koordinerer oppfølging overfor studenter. I alle sakene konsulterer vi vår bedriftslege som gir råd og presiseringer i samsvar med de retningslinjene som er gitt fra norske helsemyndigheter. Når det gjelder informasjon om smitte på enheter er det viktig at dere ivaretar personvernhensyn til de smittede og har dialog med dem om detaljnivå på den informasjonen dere går ut med.

Noen generelle råd når man skal ta kontakt med en ansatt eller student

Dersom du har en ansatt eller student som er smittet/mulig smittet:

 • Ta kontakt på telefon for å høre hvordan det går og kartlegge situasjonen. Har det vært direkte kontakt med andre ansatte eller studenter må dette undersøkes nærmere.
 • Be den ansatte eller studenten om å holde seg oppdatert på nettsiden https://www.uib.no/korona . Husk at informasjon og råd kan endre seg fort.
 • Ansatte eller studenter som har fått påvist smitte eller har vært i direkte kontakt med personer som har fått påvist koronasmitte, skal melde fra om dette omgående på skjema som finnes på nettsiden.

Ved karantene

Ansatte eller studenten i karantene skal følge rådene og påleggene som er gitt av helsemyndighetene.

De som er i hjemme-karantene vil ikke lenger bli testet for korona-virus og skal heller ikke kontakte helsevesenet – med mindre de har behov for helsehjelp.

Å være i karantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Les mer om hjemmekarantene på Folkehelseinstituttet sine nettsider https://www.fhi.no/

Ansatte eller studenter som har symptomer på sykdom og trenger helsehjelp må ta kontakt med fastlegen ved telefon eller e-konsultasjon, eller ringe legevakt på telefon 116 117. Begrens nærkontakt med andre mennesker.

UiBs Informasjonstelefon for studenter og ansatte: 555 88 555

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag fra gruppe B til til instituttrådet og fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet finner du her: instituttrådet K2 og fakultetsstyret K2.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no innen kl. 15.00 tirsdag 31. mars 2020.

Valget vil foregå i perioden torsdag 7. mai (kl 09.00) til onsdag 13. mai 2020 (kl 12.00)

Disputas – Sjur Lehmann

Sjur Lehmann disputerer for Ph.d. graden tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15

Prøveforelesing: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 09:15
Oppgitt emne: “Caesarean section: evolution of indications and practice in Scandinavia”
Sted: Digital disputas

Disputas: Tirsdag 24. mars 2020 kl. 11:15
Avhandlingens tittel: “Trial of labor after a previous cesarean section, Norway 1989-2014: A justified practice?”                                                                                                                                      Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

1. opponent: Professor Tine Brink Henriksen, Aarhus Universitetshospital, Danmark
2. opponent: Postdoktor Ingvil Krarup Sørbye, Oslo Universitetssykehus
3. medlem av komiteen: Professor Francisco Gomez Real, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik

Du kan følge disputasen her.

 

Innkalling av leger til klinisk arbeid

Helse Bergen kan innkalle leger som har permisjon fra Helse Bergen for å arbeide som stipendiater og forskere. Disse kan bli innkalt direkte fra aktuell avdeling. I så fall må de gi beskjed til Gerd Johannessen. Ordningen gjelder IKKE leger som har hovedstilling på UiB, dvs 50% eller over. Fakultetet holder på å lage en avtale med Helse Bergen for disse legene.

Mer informasjon finner du her: Forskere og stipendiater til klinisk stilling

Reiseråd til ansatte

Nytt reiseråd er utstedt fra norske myndigheter og UiB anbefaler nå alle ansatte som er på forskningsopphold eller annet jobbrelatert opphold i utlandet om å komme hjem. Dette er i tråd med norsk UD og helsemyndigheter sin anbefaling.

UiB vil dekke utgiftene til hjemreise for deg som ansatt og for eventuell familie.

Reiser bestilles gjennom reisebyrå: https://www.uib.no/foransatte/90246/reise?step=3

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre