Daglige arkiver: 6. mars 2020

Koronavirusepidemien

Det vises til informasjon sendt ut fra fra universitetsdirektøren og Medisinsk fakultet 28. februar om håndtering av koronaviruset ved UiB (https://www.uib.no/korona).

Siden vi arbeider i en helseinstitusjon, må vi også følge Helse Bergens retningslinjer som igjen følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi ber således alle ansatte som har vært i områder med vedvarende spredning av coronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst. Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgstjenesten er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsatte pasientgrupper. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som har kommet hjem etter 17. februar.

Reisende som utvikler luftveissymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg hjemme og kontakte fastlegen på telefon. Hvis man ikke får kontakt med fastlegen, skal man ringe legevakt på telefon 116117.

Symptomer på koronavirusinfeksjon er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Områder med vedvarende spredning er fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea, Italia (alle regioner i Italia nord for Roma – regionene Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia og Toscana), Japan, Singapore, Hong-Kong.

Universitetsledelsen ønsker å være kontinuerlig oppdatert på hvilke ansatte vi har hvor til enhver tid. Ansatte kan ha oppholdt seg i risiko områder også i sin fritid, men det er likevel viktig at denne informasjonen deles.

Vi ber deg registrere egen reisevirksomhet i følgende skjema om du har oppholdt, oppholder deg eller kommer til å oppholde deg i områder med spredning av koronaviruset i skjemaet som du finner her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8138964

Vi vet enda ikke omfanget av epidemien og hvorvidt det vil bli en pandemi. Dersom det blir mange som må holde seg hjemme uten å være særlig syk, ber jeg dere å være oppfinnsomme med hensyn til å ivareta de viktigste universitetsoppgavene. Mail forholder vel de fleste seg til hele døgnet uansett, men det er også mulig å holde forelesninger eller gruppeundervisning via Skype eller lignende plattformer slik at studentene får den undervisningen de trenger. Foredrag og møter som var planlagt i eller utenfor Bergen kan gjennomføres med video- eller telefonkonferanser dersom det planlegges. Her er det som nevnt bare å være innovativ 

Ha en riktig god (koronafri) helg!

Pål Rasmus Njølstad

Endret tilgang til Laboratoriebygget

I forbindelse med byggestart på parkeringsdekket utenfor åttende etasje i Laboratoriebygget, er inngangen i åttende etasje stengt for vanlig adkomst. Utgangen er likevel rømningsvei for åttende og niende etasje, og vil bli automatisk åpnet ved evakuering. Det er også installert nødåpner.

Ny mønstringsplass er på parkeringsplassen ved Ulriksbanen.

Undervisningsdag 01.04.

Det blir innlegg om hvordan lage pedagogisk mappe (blir krav ved fremtidige akademiske ansettelser), praktisk bruk av MCQ i Mitt UiB og Martin Biermann vil snakke om hvordan bruke e-læringsplattformer for å fremme læring.  Etter lunsj går vi igjen løs med OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen) og der vil man gruppevis få anledning til å lage oppgaver som kan inngå i oppgavedatabanken. Trykk her for å registrere deg. Trykk «les videre» for å se program for dagen.

Les videre

Lunsjseminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet 10. mars

Lunsjseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg. Denne gang får vi besøk fra Norsk sender for forskningsdata som vil snakke om forskjellen mellom anonymisering og avidentifisering av forskningsdata.

Videre vil professor Nils Roar Gjerdet komme for å snakke om sluttfasen av et ph.d.-prosjekt: hvordan opprettholde momentum og hvilken rolle veileder spiller her.

Lenke til påmelding: https://www.uib.no/med/134238/veilederlunsj-phd-veiledere

Lunsjseminaret er gratis.

POP-UP UKE 9.-13. mars

Prosjekt Tjenesteutvikling arrangerer POP-UP verksted i uke 11! Denne uken er vi innom de ulike fakultetene for å ha korte verksteder/kurs der du kan lære ny metodikk. Oversikt over de ulike kursene og hvor de befinner seg finner du her.

POP-UP verksted er et lavterskeltilbud for administrativt ansatte ved UiB. POP-UP verkstedene har ulike tema, varer 45 min og vil arrangeres på ulike lokasjoner i uke 11 (09.mars-13.mars). Se mer informasjon på www.uib.no/tjenesteutvikling 

English: Nordic Flow Cytometry Meeting in Oslo 27-28 August 2020

The Norwegian Society for Flow Cytometry (NFCF) would like to welcome you to:

·       Nordic Flow Cytometry Meeting 2020 – Thursday 27th and Friday 28th of August

Expand your horizon with versatile talks by exciting international and Scandinavian speakers (see attached program). Meet the Scandinavian cytometry community and make new contacts. Discover the latest innovations at the commercial exhibition and talks. Submit an abstract and discuss your project during the poster session. For students: A poster at this international conference is eligible for 2 study points (ECTS) at all Norwegian Universities.

·       Basic Flow Cytometry course – Wednesday 26th of August (optional)

The day before the meeting, a flow cytometry course will be held by the talented Dr. Mikkel S. and Dr. Charlotte C. Petersen. You can sign up for this course in addition to the meeting. For students: The course is eligible for 1 study point (ECTS) at different Norwegian Universities.
For registration and more information: www.flowcytometri.no/oslo-2020

For a list of the speakers and more information about the course topics, see the attached file: Flyer NordicFlowCytometryMeeting2020

Ukens ansatt – Karl-Henning Kalland

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Kva er dei konkrete arbeidsoppgåvene dine?
Eg er tilsett i 100 % stilling som professor i medisinsk virologi ved Klinisk institutt 2. I tillegg er eg overlege i bistilling ved Mikrobiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. I denne siste stillinga har eg gjennom ei årrekke vore engasjert i innføring og bruk av nukleinsyrediagnostikk (t.d. PCR) for raskare og eksakt påvising av virusinfeksjonar hos pasientar. Det kliniske og laboratoriearbeidet kjem svært godt til nytte i virologiundervisninga for medisinstudentane.
Ved K2 er eg gruppeleiar for «Prostate Cancer Therapy Research Group». Denne gruppa har ein solid molekylærbiologisk bakgrunn og har forska på grunnleggande reguleringsmekanismar og signalmekanismar i kreftceller og virusinfiserte celler. I løpet av dei siste åra har innovasjon fått ei større rolle. Panel av kjemiske stoff er blitt screena for effekt på kreftceller, og vi har oppdaga nye kjemiske stoff og publisert kva for protein stoffa interagerar med i cella og verknadsmekanismar. Patentering pågår i samarbeid med VIS og med vidare utvikling i samarbeid med forskningsgrupper i Shanghai og firmaet Xennials Therapeutics i Chicago.
Eit spennande prosjekt er cryoimmunterapien, forkorta CryoIT. Dette er ei form for immunterapi som brukar pasientens eigne dendrittiske immunceller. Etter at deler av kreftvevet er drept ved ein fryseprosess med spesialutstyr inne i pasienten, blir immuncellene injiserte i det frysedrepte kreftvevet. Dei dendrittiske cellene har evne til å reagere på det som er forandra i kreftceller og kan deretter instruere heile immunsystemet til angrep på kreftcellene, også kreftceller som har spreidd seg i metastaser rundt i kroppen. Ei Fase I klinisk utprøving er nettopp gjennomført med CryoIT for pasientar med metastatisk prostatakreft. Resultata er svært nyttige for neste generasjons CryoIT med oppstart i 2021.
Forskingsgruppa har fått støtte frå Forskningsrådet sitt program NFR BEHANDLING og frå Kreftforeningen for robust produksjon av meir potente terapeutiske dendrittiske celler for neste generasjons CryoIT. Cellene vil bli produserte i det nye terapeutiske cellelaboratoriet i Helse Bergen bygg i Laboratoriebyggets etasje 1M. I dette arbeidet satsar vi på ein synergi mellom det farmakologiske screeningprosjektet og CryoIT.

Kva likar du å arbeide med på K2?
Det er forskinga som er den store utfordringa og det største engasjementet, elles ville eg nok ha gått i klinisk retning med pasientarbeid ved sjukehuset. Samarbeidet med dei andre i gruppa og kolleger og kliniske team er inspirerande. Det er også givande å få undervise og formidle til studentane og erfare dei mange unge talent som er i gang med si utdanning og sine mål. Eg opplever at det er eit godt miljø i Laboratoriebygget, men at potensialet for forsking og innovasjon er endå større enn det som har manifestert seg til no. Vi har ein kompakt medisinsk campus med svært godt utstyrte laboratorium. Det er sørgeleg at så mange kolleger manglar prosjektfinansiering. Spesielt den eksperimentelle forskinga er underfinansiert etter som driftsutgiftene er relativt høge. Eg er ytterst takksam for den store støtten som mi forskingsgruppe har mottatt frå private heidersmenn i Bergen. Den støtta har vore essensiell for at våre prosjekt no synast i god framdrift, at nye folk er under tilsetting, og at vi ser fram til spennande år der ny kreftbehandling er eit hovudmål.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre