Daglige arkiver: 27. mars 2020

Nå er det på tide å søke midler fra Forskningsrådet

Koronapandemien har snudd om på hverdagen vår og mye av forskningen, både klinisk og eksperimentelt har stoppet opp. På den annen side gir arbeidssituasjonen muligheten til å arbeide godt med søknader.

Søknadsskjemaene fra Forskningsrådet er nå tilgjengelig og samtidig er søknadsfristen for Forskningsrådet flyttet til 20. mai noe som gir ekstra tid til søknadsskriving. Allerede nå må de som har tenkt å søke ta kontakt med økonomen de har fått tildelt for å planlegge budsjettarbeidet. Amra vil bidra med hjelp til søknadsskriving og vil prioritere dem som har meldt inn at de vil søke.

I år er programmene Forskningsprosjekt for fornyelse, åpen for alle forskningsområder; videre forskerprosjekt for unge talenter (alder under 40 år), 2-7 år etter disputas og treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet.

Lykke til

Eystein

Takk!

Takk til alle ved K2 som har bidratt med verneutstyr som de kan avse. Vi har avgitt deler av utstyret til Legevakten og avgir resten av utstyret til HUS i dag, fredag.

Begge er svært takknemlige for vårt bidrag!

Påmelding til digitale phd-kurs

Ledelsen ved Det medisinske fakultet er opptatt av at vi skal ha et kurstilbud til ph.d kandidater som er i ulike faser av løpet.

Det oppfordres derfor til at vi er fleksible når det gjelder påmelding til de ulike kursene, slik at påmeldingsfrister utvides og kandidater fra andre universiteter også melde seg på.

Her er en lenke til skjema om hospitantstudierett for eksterne ph.d kandidater.

Refusjon av kansellerte reiser og billetter

Vi får en del spørsmål om hvordan man fører og konterer kansellerte reiser og billetter.

Kriteriet er at man først må følge veiledningen slik den er beskrevet på UiBs hjemmeside, Koronavirus – veiledning til studenter og ansatte (kontakte reiseforsikring, avbestilling etc.).

Hvis veiledningen er fulgt og det fremdeles er kostnader som må betales dekkes dette av UiB. Dette må dokumenteres i reiseregningen. Ta kontakt med din økonom dersom du er i tvil om hvordan reiseregningen din føres og/eller konteres.

Link til veiledningen for føring av kansellerte reiser og billetter:

https://www.uib.no/korona/134459/veiledning-ved-reiser-og-avbestillinger#hotellopphold-overnatting-i-utlandet

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre