Daglige arkiver: 13. april 2018

Faglige møter: Jakt på kunnskap og vennskap

I skrivende stund er jeg i Turku, Finland på årsmøtet for Scandinavian Society for the Study of Diabetes. Som navnet forteller er dette er skandinavisk møte for leger og forskere interessert i diabetes. Ordføreren i Turku åpnet med et interessant spørsmål: Er det noen som husker hvor møtet var i fjor, i forfjor og året før? Usikker respons. Men husker dere noen dere traff på disse møtene og det dere snakket om? Ja, det var noe  helt annet; selvfølgelig husket vi møtet med gamle og nye bekjente, informasjon som ble utvekslet og ideer til nye studier. Selv om vi i dag har svært effektive redskaper for deling av informasjon gjennom internett og andre typer datanettverk, er det personlige møtet med fagfeller i inn og utland mer viktig enn noensinne. Det vedlikeholder eksisterende og åpner for nye vennskap, og gir faglig påfyll. Det er mulig at et møte må ha noe å friste med når det gjelder de ytre rammene, men jeg tror ikke det egentlig betyr så mye. Jeg kommer i alle fall tilbake fra et møte full av entusiasme og nye ideer, og tenker lite på hvor møtet faktisk tok sted. Så dra på møter, få nye venner og lær noe nytt!

Pål

The Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme 2018 

Finansiering i år vil utgjøre 3 000 000 SEK til prosjekter utført i Norden.

Målet med Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme er å tildele økonomiske tilskudd for å oppmuntre til utvikling, utforskning og formidling av nye ideer, og skape beste praksis innen levering av pasient-sentrert omsorg på tre områder – HIV, leversykdommer (LVD) og hematologi/onkologi (ONC). Evidens generert fra fellesskapsprosjekter gir mulighet til å forme folkehelsepolitikken og praksis, eller å generere nye studier eller fellesforetak for å forme kliniske pasientforløp. Prosjektene som støttes under Gilead Sciences Nordic Fellowship Programme er uavhengige av bruk av bestemte terapeutisk agenter.

Vennligst se vedlagte brosjyre for ytterligere detaljer om Stipendiatprogrammet – temaene for dette året, søknadstidslinjen m.m. Vær også oppmerksom på at forslag som oppfyller kriteriene for et klinisk studie i EUs kliniske forsøksdirektiv 2001/20 / EC kan ikke finansieres under fellesskapsprogrammet.

Gilead Sciences Nordic er forpliktet til å støtte lokale tiltak som i siste instans forbedrer pasientomsorgen, og vi gleder oss til å få gjennomført søknader de neste månedene.

Veiledning til søkeren finner du her.

Mer informasjon om det nordiske fellesskapsprogrammet finner du her.

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss her.

Med vennlig hilsen,

Anette M. Hommelgaard, PhD
Country Medical Director Nordics Gilead Sciences Nordic

Gratis nettbasert kurs i farmasøytisk bioinformatikk

Søknad om påmelding til introduksjonskurset for farmasøytisk bioinformatikk (7.5 ECTS) fra Uppsala Universitetet i september 2018 er nå åpnet.

Kurset, som er gratis for EU / EAA-borgere, passer for forskere, postdoktorer, lærere og studenter som er interessert i å lære hvordan komplekse kjemiske og biomedisinske prosesser kan undersøkes, selv ned til de fineste kjemiske detaljene ved hjelp av informatikk, og hvordan dette kan brukes til utvikling av nye stoffer.

Ytterligere informasjon og registrering finner du her

På forespørsel fra mange tidligere deltakere tilbyr vi nå to ekstra kurs:

  1. Anvendt strukturell farmasøytisk bioinformatikk (5 studiepoeng) (kursstart september 2018)
  2. Anvendt Farmasøytisk Bioinformatikk (5 studiepoeng) (kursstart november 2018)

Mer informasjon om begge kursene er tilgjengelig her.

Nytt møte i Biomedical Network 6.juni kl 13.30-18.30.

Overordnet mål med møtet er å øke engasjement og satsing innenfor persontilpasset medisin, translasjonell forskning og hjernekreft.  Vi vil ha et blikk på engasjement som kan være av kommersiell interesse og i tillegg se på hvordan det kan tilrettelegges for flere kliniske studier på tilstander knyttet til hjernekreft.

Møtet vil samle forskere fra prekliniske- og kliniske miljøer og interesserte fra relevant industri på feltet.

Vi har med følgende foredragsholdere:
Professor Rolf Bjerkvig, The Department of Biomedicine
Professor Frits Thorsen, Plattformleder Molecular Imaging Center
Overlege og leder for klinisk forskningspost for barn, Camilla Tøndel
Professor Hans Rene Bjørsvik, Kjemisk institutt
Dorota Goplen, PhD ,Overlege
Forsker Terje Sundstrøm, Institutt for biomedisin, K. G. Jebsen Brain Tumour Research Centre
Professor Morten Lund Johansen, Klinisk institutt 1
Senterleder for Mohn Medical Imaging and Vizualization Centre, Eli Renate Grûner/Professor Arvid Lundervold

Det vil komme foredrag fra industrielle aktører.

Vennlig hilsen / Best regards

Katinka Søvik Bratland
Business Developer
Bergen Teknologioverføring (BTO)
Mobile: +47 416 68 230

Invitasjon til skisser for tverrfaglige marine stipendiatstillinger

Universitetet i Bergen (UiB) skal lyse ut to stipendiatstillinger som eit ledd i UiB sin marine satsing. Vi ynskjer no innspel frå fagmiljøa til mogelege fagområda for stillingane. Stillingane skal ikkje vere knytt til Mat.Nat.-fakultetet, men Mat. Nat. kan inngå i tverrfakultært samarbeid.

Vi vil gjerne oppfordre til samarbeidsprosjekt der fagmiljø ved to fakultet går saman om forslaget.

Vi tek imot korte skisser (ca ei halv side) til kva forsking desse stpendiatstillingane kan tenkjas å inngå i. Det må også beskrivast kven som kan rettleie studentane og i kva grad stipendiatane kan knytast til eksisterande forskningsmiljø og prosjekt.

Det vil vere ei standard internasjonal utlysning.

Forslag kan sendast til marin direktør Amund Måge

Vi håper på spennande innspel på om lag ei halv side for å beskrive tematikken. Skissen vert diskutert i Marint utval. Vi må ha skissene inne til 5. mai og ser for oss oppstart av stipendiatane i januar 2019.

Mvh

Jarl Giske
Marin dekan

Amund Måge
Marin direktør

INSULIN GOES VIRAL

Foredrag ved Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical School.

En av verdens – om ikke verdensledende – innen insulin-signalisering.

Dato: Onsdag 18. april
Tid: 09:00
Sted: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssjukehus

En nylig studie fra Prof. Kahn har identifisert virus som kan produsere insulinlignende hormoner som virker på humane celler. Denne nye oppdagelsen gir nye muligheter for å avsløre biologiske mekanismer som kan forårsake diabetes, så vel som autoimmun sykdom, metabolske tilstander eller kreft.

Virus som er kjent for å infisere fisk og amfibier, kan muligens utsette mennesker for virale insuliner. Prof. Kahn og hans kollegaer på Joslin har funnet ut at forskjellige virus kan produsere peptider som ligner helt eller delvis på 16 humane hormoner og regulatoriske proteiner. Fire virus har interessant nok insulinlignende sekvenser, og viser evne til å binde seg til og stimulere humane insulinreseptorer og reseptorer for et nært beslektet hormon som kalles IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor 1). De virale peptidene kan på denne måten potensielt stimulere alle signalveier i cellene som stimuleres av humant insulin og IGF-1, inkludert glukoseopptak og cellulær vekst.

Husk påmelding til instituttets undervisningsdag onsdag 2. mai

Undervisning er en KJERNEAKTIVITET for vårt institutt. For å høyne alles kompetanse arrangeres derfor dette vårlige møtet der vi bl.a kan lære om undervisningsportifolio (viktig mhp CV-bygging) og pedagogisk bakgrunn og gode praktiske eksempler på TBL. (Du som ikke umiddelbart husker hva dette er en forkortelse for bør absolutt melde deg på…). Videre om bruk av VR (virtual reality) i undervisning, studentvarslingsportalen «SiFra” og sensorrollen ved OSCE (iheller ikke helt sikker på hva dette er…?).
Programmet er relevant for alle våre undervisningsprogram og både undervisere og undervisningsadministrative og vi får endog dele våre erfaringer med K1-gjengen.

Hjertelig velkommen! Meld deg på her