Daglige arkiver: 5. april 2018

INSULIN GOES VIRAL

Foredrag ved Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical School.

En av verdens – om ikke verdensledende – innen insulin-signalisering.

Dato: Onsdag 18. april
Tid: 09:00
Sted: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland Universitetssjukehus

En nylig studie fra Prof. Kahn har identifisert virus som kan produsere insulinlignende hormoner som virker på humane celler. Denne nye oppdagelsen gir nye muligheter for å avsløre biologiske mekanismer som kan forårsake diabetes, så vel som autoimmun sykdom, metabolske tilstander eller kreft.

Virus som er kjent for å infisere fisk og amfibier, kan muligens utsette mennesker for virale insuliner. Prof. Kahn og hans kollegaer på Joslin har funnet ut at forskjellige virus kan produsere peptider som ligner helt eller delvis på 16 humane hormoner og regulatoriske proteiner. Fire virus har interessant nok insulinlignende sekvenser, og viser evne til å binde seg til og stimulere humane insulinreseptorer og reseptorer for et nært beslektet hormon som kalles IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor 1). De virale peptidene kan på denne måten potensielt stimulere alle signalveier i cellene som stimuleres av humant insulin og IGF-1, inkludert glukoseopptak og cellulær vekst.

“The 20th Broegelmann Lecture”

Foredrag ved Andreas Radbruch Prof. Dr. rer. nat.

“Pathogenic memory plasma cells – a roadblock to tolerance induction in chronic inflammatory diseases”

Tirsdag 15. mai kl 13.00 – 14.00
Auditorium AHH

Andreas Radbruch er immunolog og vitenskapelig leder ved German Rheumatism Research Centre Berlin samt professor i revmatologi ved Humboldt-universitetet i Berlin (Charité), Tyskland. Hans forskningsfokus er på temaene autoimmunitet, betennelse og immunpatologi, T- og B-lymfocytter og plasmaceller og utvikling av molekylær imprinting av immunologisk minne, samt cytometri og cellesortering. Spesielt arbeider han med en molekylær forståelse av kontrollen av immunreaksjoner og immunologisk minne i vaksinasjon, og autoimmun og allergisk betennelse.

Arrangert av The Research Group Immunology and Rheumatology, NSI Bergen og Bergen Forskerskole i betennelse.

Finansieringsmuligheter for innovative prosjekter – tilleggsinfo og lenker!

I K2-nytt utgitt uke 12, manglet noe informasjon om noen av finansieringmulighetene for utvikling av dine innovative prosjekter. Vennligst se nedenfor for mer informasjon, inkludert relevante lenker.

BIOTEK 2021 Optimaliseringsmidler: Prosjektideer med et kommersielt potensial innenfor biologi og biomedisin kan få finansiering i relativt tidlig fase for videreutvikling. Det er UiB som står som søkerinstitusjon, men det er obligatorisk å ha med en TTO, for UiB er det BTO, Det siste for å sikre at prosjektet utvikler seg i en kommersiell retning. Se her for mer info (dette var forrige utlysning): https://www.forskningsradet.no/prognett-biotek2021/Nyheter/Optimaliseringsutlysning/1254032279159/p1253970728192

StudENT: Studenter med en god ide kan få opptil 1 mill kroner for å videreutvikle sin ide kommersielt. Det er UiB som står som avsender på søknad til Norges forskningsråd. Ordningen retter seg mot de som er (eller nesten er) på masternivå. BTO bistår både i søknadsprosessen og etter at prosjektet er innvilget. https://www.forskningsradet.no/prognett-stud-ent/Forside/1254030826331

FORNY 2020 er Forskningsrådet sitt eget verifiseringsprogram. Prosjektene må være kommet betydelig lenger i utviklingsløpet enn det som er tilfelle med Biotek2021 Optimaliseringsmidler, men fortsatt er det tidlig fase med stor risiko. Det er BTO som vil være prosjekteier i disse prosjektene, med UiB som partner: https://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Om_programmet/1253963921817

Horizon 2020 HelpDesk – Horizon HelpDesk er et initiativ der både bedrifter og forskere kan ta kontakt for å få hjelp til å finne relevante utlysninger og bygge gode konsortier. Horizon HelpDesk er et samarbeid mellom bl.a. UiB (prosjekteier), Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune, Innovasjon Norge, Hordland Fylkeskommune m.fl. BTO er prosjektleder. Se her for mer info: https://bergento.no/what-can-we-do-for-you/horizon-2020-helpdesk/

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2018. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 29 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre