Månedlige arkiver: mai 2018

To nye muligheter for høy-kvalitets forskning: Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) og bookingsystemet EasyTrial.

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) www.uib.no/nb/fhu , www.uib.no/en/ruhs er en ny kjernefasilitet ved K2 som offisielt ble åpnet i november 2017. FHU sin målsetning er å fasilitere og utføre kliniske studier av høy kvalitet. (Prosjekter som trenger sykehusfasiliteter blir utført ved Forskningspostene ved Haukeland Universitetssykehus.) FHU er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, forankret ved K2, med etableringsstøtte fra Bergen Forskningsstiftelse. Siden åpningen i november 2017 har FHU gjennomført ca 400 undersøkelser av deltakere i prosjektene Psorax35 (PI Steinar Kåre Tveit) og Carbfunc (PI Simon Dankel). Vi er i disse dager i ferd med å starte HUSK3 studien (PI Eva Gerdts), og vi er i ferd med planlegging av RHINESSA 4. generasjon studien (PI Cecilie Svanes) som starter etter sommeren. Disse prosjektene dekker et bredt spektrum, som psoriasis, overvekt, hjerte/kar sykdom og lungehelse, og benytter ulike typer studiedesign, både intervensjonsstudier og befolkningsbaserte studier.

Siden oppstart i november 2017 har FHU hatt behov for et booking system, for å allokere tidspunkt, personale og utstyr til studiedeltagere. Universitetet i Bergen har i flere år ønsket et slikt bookingsystem, og en komité ble opprettet i 2015. FHU startet en anbudsrunde sammen med Per Bruvold ved Innkjøpsavdelingen i november 2017, fire systemer søkte, to ble vurdert videre og nå er kontrakt signert med systemet EasyTrial (https://www.easytrial.net). Dette er et online system for Clinical Trial Management og Electronic Data Capture System, som benyttes til å administrere kliniske studier. Systemet inkluderer kalender- og avtalesystem,  og administrasjon av personale. Systemet er basert i Danmark. Det har vært benyttet i Sverige, Tyskland, Portugal, England og USA, og benyttes av Kreftregisteret i Norge. Systemet oppfyller kravene til good clinical practice (GCP), 21 CFR Part 11, EU GDPR. For de som måtte være interessert, vil representant for EasyTrial gi opplæring i systemet 8 juni i FHU sine lokaler i Haukelandsbakken 45. Kontakt gjerne studiesykepleier Linda Tveit for å melde deg.

Dere er ellers velkommen til å kontakte meg hvis dere ønsker å utføre studier ved FHU.

Allmøte

Det blir allmøte 29. mai kl 09.15-10.00 om evalueringsrapporten av “Fremtidens fakultet”. Allmøtet vil bli holdt på rom B302 i Sentralblokken.

I løpet av allmøtet vil dekanen legge frem hovedanbefalingene i rapporten og hva fakultetet har tenkt å gjøre med anbefalingene. Deretter blir det anledning til spørsmål og kommentarer.

Somatic and germ-line aspects of cancer-related deep sequencing (english only)

Are you interested in mathematical or computational modeling of biological systems, using digital tools to analyze biological data, or in making your research more transdisciplinary?

We are happy to announce that prof. Eivind Hovig (University of Oslo & Oslo University Hospital) will give a talk this time. He will talk about their experiences from the sequencing work in the Norwegian Cancer Genomics Consortium, collaboration with deCODE on analysing the genetic landscape of Norwegians and about the variant frequency data base.

The seminar will be in the Lab-building at the Haukeland University Hospital, 6th floor, meeting room at Medical Genetics & Molecular Medicine.

“Digital Frukost” is an open breakfast seminar series focusing on research activities at the interface between the biological sciences and that of mathematics, computer science, physics or engineering. Examples of such research activities could be mathematical or computational modeling of biological systems, application of engineering/control systems theory on biological systems or inspired by biological systems, application of mathematics/statistics/machine learning to analyze big data in health or marine sector; from sensor systems, imaging or omics technologies etc. The seminars are arranged by the Centre for Digital Life Norway (DLN: www.digitallifenorway.org).

We hope to see many of you there!

As food will be served, please register your attendence using this link.

Vitenskap og politikk – en ny rolle for universitetene?

UiB-rektor Dag Rune Olsen og UiO professor Dag O Hessen, forfatter av boken «Sannhet til salgs – et forsvar for den frie forskningen», møtes til debatt.

Science advice og science diplomacy er mye omtalt i akademia for tiden, og vektlegges i økende grad av institusjonenes ledere. Er fremtiden for Universitetene, i tider med mindre tiltro til kunnskap, i ferd med å bli premissleverandører for politikken? Kan universitetene bli politikkens redning og politikken bli universitetenes redning?

Sted: Litteraturhuset, Rom: Olav H. Hauge.
Tid: Torsdag 7. juni kl. 19:00.

Åpent arrangement/gratis adgang. Se også uib.no

Møtet er det første i en ny serie møter arrangert av Academia Europaea Bergen Knowledge Hub som setter lys på forholdet mellom akademia og samfunnet. Academia Europaea er det felleseuropeiske vitenskapsakademiet, og Bergen Hub skal være en platform for Akademiets aktiviteter i Norden med fokus på Norden, Nordområdene, marine og maritime forhold.

Vennlig hilsen

Kristin Hansen
Project Manager
Academia Europaea Knowledge Hub Region Bergen
https://aebergen.w.uib.no/

Invitasjon til å nominere kandidater til Kronprins Håkons forskningspris for astma og allergi 2018

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi.

Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018

Prisen skal deles ut til en forsker som fortrinnsvis oppfyller følgende kriterier:

 • Fullført, eller i ferd med å fullføre phd
 • Må være publisert
 • Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
 • Må ha resultater å vise til fra sin forskning
 • Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom.
 • Beskrives som ‘ung og lovende’
 • Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’

Frist for innsending av forslag på kandidater: 15. mai 2018

Forslag på kandidater sendes til forskningsfondet@naaf.no

Postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet

Fakultetet innfører fra og med høsten 2018 et nytt opplæringsprogram for postdoktorer.

Dette programmet er et tilbud til alle postdoktorer ved Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsprogrammet strekker seg fra september til juni og vil bestå av ulike aktiviteter og workshops omkring forskning i europeisk perspektiv, forskning i nasjonalt perspektiv, veilederkurs (e-læring), søknadsskriving o.l. Fullstendig program vil foreligge i løpet av mai, foreløpig program ligger på nettsiden nå. Tilsammen vil det bli 6 samlinger, inkludert en to-dagers samling ved Bjørnefjorden i november.

Hensikten med programmet er å gi dere god opplæring og kompetanse som er viktig for deres fremtidige virke innen akademia, men også i andre stillinger. Vi håper også at dette programmet vil styrke fellesskapet blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor mer attraktiv.

Søknadsfristen er 4. juni. Søkerne forplikter deg til å delta på alle aktivitetene gjennom hele perioden.Det er derfor viktig at du har en postdoktorperiode som strekker seg til juni 2019. Vi har satt et max antall deltakere på 30.

Det vil bli utstedt deltakerbevis etter endt program.

Se https://www.uib.no/med/101162/nytt-postdoktorprogram-ved-det-medisinske-fakultet

Seminarserie ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland.

Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 30. mai kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. 4, BB-bygget, Haukeland universitetssjukehus

Program:
“The protein source determines the potential of high protein diets to attenuate and reverse obesity development in mice.”

Lise Madsen, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, and Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

Moderator: Jutta Dierkes

Det blir lett servering.
Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Innovative graduate school for cancer research in Berlin – application for PhD and MD positions (english only)

Berlin School of Integrative Oncology (BSIO) – Applications for PhD and MD positions currently accepted until June 19, 2018

The BSIO offers a structured 3-year doctoral program jointly educating natural scientists and physicians/medical students in the field of integrative oncology and features excellent research conditions, a comprehensive curriculum and a broad supervision and mentoring network. With respect to its scientific scope, the BSIO aims to bring our understanding of malignant growth to new conceptual levels, i.e. to expand the molecular, cell biological, organismic and system-mathematical research focus by utilizing advanced experimental and simulatory models to develop novel diagnostics and innovative therapeutic principles, and to make them rapidly available for clinical testing.

Please refer to https://www.bsio-cancerschool.de/ for all regulations and application details and for more information on the graduate school.

How to apply: Application only is possible via the BSIO online application portal. It is open until June 19.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/.

Nye COST nettverk er lansert og her finner du tabell som viser de relevante for medisinsk og helsefaglig forskning. Dersom du ønsker mer informasjon eller er interessert i å delta ta gjerne kontakt med Amra.

OBS OBS! Retur av smitte-frakker!!

Teamet som rengjør i garderobene i 1 etg. melder om at ansatte kaster smitte-frakker i retur sekkene for håndklær (blanke sekker) som skal i retur til vaskeriet. Dette er feil.

Smitte frakker skal i vannoppløselig sekk og deretter i tøy-sekk.

De skal merkes med navn på lab og dato for deretter å settes på avfallsrommet eller tøylageret i 1. etg. Vannoppløselige sekker finnes på alle avfallsrom i LB.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Ukens leder

Siden jeg ble spurt av Pål om å overta stillingen som vise-head for innovasjon for K2, har jeg lurt på hva eksakt jeg skal gjøre? Og hva er faktisk relevansen av “innovasjon” for våre forskningsprogram? Dette er kanskje åpenbare spørsmål med åpenbare svar. Men bortsett fra å fylle inn feltene der vi blir bedt om å oppgi innovasjonspotensiale i finansieringssøknader, hvor mange av oss tenker seriøst over det sanne innovasjonspotensialet i det vi gjør? Hvor viktige er alle disse ”innovasjons greiene”?

Hvis jeg googler ”innovasjon”, er det første treffet jeg får en definisjon fra ordboka:

Innovation
ɪnəˈveɪʃ(ə)n/
noun
noun: innovation

 1. the action or process of innovating.

Men det viktigste er eksempelet på dets bruk:
”Innovasjon er avgjørende for kontinuerlig suksess i enhver organisasjon”

Alle forskningsgrupper har sine forskningsspørsmål som man ønsker finansiering til og gjerne vil utforske, men innser kanskje ikke innovasjonspotensialet i deres vitenskapelige bestrebelser. Men, å virkelig ønske å gjøre mening ut av forskningen er det første steg mot innovasjon. Når du bestemmer deg for hvilken type mening du vil at forskningen skal ha, forsøk å finne 2 eller 3 ord som beskriver hvorfor denne meningen (innovasjon) burde finnes. Vil dine prosesser, metoder eller filosofier følge en velbrukt sti, eller er de et paradigme skifte? Storstilt innovasjon og forskning som sprenger skalaen, og skaper framskritt. Det er krever utvilsomt å ta noen sjanser, men hvis man ikke tar noen risiko får man ingen belønning heller. Det blir kanskje ikke perfekt, for å sprenge skalaen i forskning og skape revolusjonerende innovasjon vil ikke være feilfritt. Det er trygt og godt å fortsette i nåværede praksis, krysse av på alle punktene, sette prikken over i`en og streke over t`ene i forskningssøknadene våre. Men, ikke bare er det ikke veldig spennende, men du vil i mindre og mindre grad bli belønnet for det.

Nylig satte vi, i samarbeid med BTO, søkelys på de ulike finansieringsmulighetene for innovasjon. Til og med veldedighetsorganisasjoner spør nå i deres søknadsprosesser ”er det noe innovasjonspotensiale?”. Videre, med redusert grunnfinansiering til universitetet (grunnbevilgningen) fra myndighetene de siste årene, er det økt fokus på å finansiere forskningsaktivitetene våre med eksterne midler, spesielt BOA finansiering (bidrag og oppdragsaktivitet), som krever innovasjonspotensiale. I starten spurte jeg ”hvor viktig er innovasjon?”, og svaret er klart, det er kritisk viktig. Kritisk for å utvikle forskningen din, lære opp unge forskere for fremtiden, og for å fortsette suksessen på K2.

Ønsker prosjektskisser til nye tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.

Tema for satsningen er «migrasjon, helse og ulikhet». Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere tverrfaglige prosjektskisser på disse temaene innen 15. juni.

Vi ønsker prosjektforslag fra potensielle hovedveiledere for kandidatene og håper på mange spennende forslag til tverrfaglige vinklinger og tematikker med vid faglig bredde, sier professor Bente Moen, leder ved Senter for internasjonal helse, som har ansvar for satsingen.

Format for prosjektskisse:

 • Prosjektene skal være tverrfakultære, og biveileder skal være ansatt ved annet fakultet enn hovedveileder.
 • Prosjektforslaget skal være på maksimum tre A4-sider og beskrive et tverrfaglig samarbeidsprosjekt der fagmiljø fra minst to fakultet deltar.
 • Prosjektet må vise nye og innovative vinklinger og perspektiv på de samfunnsutfordringene verden nå står overfor.
 • Det faglige samarbeidet må komme tydelig frem i prosjektforslaget, og det må også komme frem i hvilken grad stipendiaten knyttes opp mot eksisterende miljø og pågående forskingsprosjekt.
 • Det skal klart beskrives hva kandidaten skal gjøre i prosjektet og hvordan de forskjellige fagmiljøene skal bidra. Bruk av eventuell infrastruktur skal også beskrives.
 • Hoved- og biveileders CV med kandidatproduksjon skal legges ved prosjektforslaget.

Prosjektene vil bli vurdert av den strategiske arbeidsgruppen for globale samfunnsutfordringer, og de to prosjektene som blir vurdert som de beste vil bli tildelt stillingene. Alle fakultetene er representert i den strategiske arbeidsgruppen. Videre utlysning og ansettelsesprosess blir som for andre stipendiatstillinger ved de fakultet/institutt som tildeles stillingene.

Frist for å sende prosjektforslag er 15. juni 2018. Oppstart av stipendiatperioden vil være 1. januar 2019.

Prosjektforslag sendes til leder for satsningen, prodekan Marit Bakke, Det medisinske fakultet eller til leder ved Senter for internasjonal helse, Professor Bente Moen.

Application writing workshop for Marie Curie Individual Fellowships program (english only)

Dear researchers,

Section for Research and Innovation at Helse Bergen organises a two-day application writing workshop for potential applicants to Marie Curie Individual Fellowships program (MSCA IF).

MSCA IF is a great opportunity to employ a foreign postdoctoral fellow in your research group for up to 2 years. More information is in the one-pager enclosed. If you are interested in becoming a supervisor, you can send the one-pager to your international collaborators in order to find a relevant candidate.

The workshop’s aim is to train fellowship candidates to successfully apply for MSCA-IF with Helse Bergen as the host institution. During this visit, candidates will get advice on how to write a good application, get to know their potential host research group and start forming the project proposal together with their supervisor. The workshop is free for participants, and Helse Bergen will cover stay and travel expenses for the fellowship candidates.

Date: 12-13 June 2018, 8:00-16:00
Place: Finstue, Bikuben, Haukeland University Hospital
Registration deadline: 1st of June 2018. To register, please follow this link.  

Workshop agenda can be found here.

For any questions please contact Lilit Mailyan.

Staff mobility week i Bergen 4-8 juni: Støtte til utreisende forskermobilitet

Internasjonalt senter inviterer til seminar i forbindelse med Staff Mobility Week.
Tema omhandler administrativ støtte til utreisende forskere.
Program  for uken: https://www.uib.no/en/smw/113462/services-outbound-researchers

Målgruppen er HR medarbeidere, forskningskoordinater, eller andre som møter og bistår utreisende forskere. Det er mulighet å være med på deler av programmet eller hele uken. Deltagelse er gratis.

Sted: Sydneshaugen
Tid: 4-8 juni

Seminaret vil bli på engelsk.

Les mer om SMW 2018 her: https://www.uib.no/en/smw

Dersom du er interessert i å delta på dette, send påmelding til Jill A. Opsahl.

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Framtidens K2

Bildet viser Pål Njølstad, Stefan Johansson, Victor Norman og Janne Molnes

Annenhver måned arrangerer K2-ledelsen Faculty Lunch, en egen lunsj for de med fast vitenskapelig stilling. Målet er dels å ha en møteplass for de fast vitenskapelig ansatte, dels at ledelsen kan informere om aktuelle saker og ikke minst å få viktig feedback på disse sakene.

 1. 9. mai var Victor Norman, Heidi Annette Espedal og Per Bakke med på lunchen. Ingen av disse trenger introduksjon, men det er ikke sikkert alle vet at Victor Norman er leder for fakultetsstyret. Anledningen til besøket var Victor Normans ønske om å besøke instituttene ved fakultetet. Han viste seg å være meget nysgjerrig og stilte en rekke, gode spørsmål ved omvisningen og ved lunchen. Som mange vet er en av mine kjepphester for aktiv læring og forskning: What´s your question? Således bestod Victor Norman testen og tilbys herved å være professor emeritus ved K2!

Et viktig diskusjonsemne var organiseringen av instituttet. Victor Norman berømmet K2 for en modig og fremsynt organisering på tvers av fagområder. Hans erfaring er at alternativet, inndeling i rene fagdisipliner, lett fører til uro og interne konflikter. Utfordringen med vår organisering er å gi undervisningen en god struktur med klare kommandolinjer, ansvar og myndighet til de som trenger det. Ledelsen vil derfor sette ned et utvalg som har som mål å utarbeide et forslag til justering og supplering av nåværende struktur på K2. Utfordringen er hvordan undervisningen kan organiseres slik at den kan integreres med nåværende forskningsgruppestruktur.

Et annet diskusjonsemne var ledelsens forslag om en prosess for hva og hvem K2 skal satse på de neste 10 årene for å bygge slagkraftige miljøer med fremtidsrettet forskning, undervisning og innovasjon. En ting er sikkert, skal vi få dette til må vi sikre mer ekstern finansiering. Alle de gode og kloke hodene ved K2 må delta i en slik prosess. Elementer som må diskuteres er blant annet å prøve ut ordningen med tenure track. Dette er en type stilling som er vanlig i USA. Nyansatte i vitenskapelige stillinger får ikke fast stilling, men en prøvetid på 5-7 år med evaluering underveis. Dersom denne faller positivt ut, vil personen få et professorat. I motsatt fall vil stillingen lyses ut på nytt. Universitetet prøver nå ut innstegsstillinger som ligner dette og som vi tenker å bruke som utgangspunkt.

For å dra fordel av de gode ressursene vi alt har ved K2, utfordres forskningsgruppene til å komme med forslag om et tematisk område de mener er viktig for fremtidsrettet forskning, og hvordan dette kan knyttes til undervisning og innovasjon. Forslagene bør ha med forslag til personer i og utenfor vårt miljø som kan tenkes søke en slik stilling. Forslaget må begrunnes og skal være på maksimalt en side. Fristen for forslag er 01. juni og sendes til Silke Appel (silke.appe@uib.no).

Hilsen Pål

HUSK! HUSK! HUSK!!!!!!! FERIEINFO 2018

Det er på tide å begynne å planlegge siste ferierest.
Det medisinske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2018:

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie
Vinterferie 01.02.2018 15.02.2018
Påskeferie 01.03.2018 15.03.2018
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2018 15.04.2018
Høstferie 15.08.2018 01.09.2018
Eventuell restferie 01.10.2018 15.10.2018

Det betyr at søknad om siste restferie skal sendes i PAGA senest 01.10.2018

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:

Elin Myhrvold – Email: Elin.Myhrvold@uib.no Telefon: 55972954

”Teaching isn’t just what I do; it’s who I am”

”Teaching isn’t just what I do; it’s who I am” dette var avslutningssitat på foredrag om dokumentasjon av pedagogisk kompetanse ved Ragnhild Sagvoll, UiT. Er din underviserrolle så internalisert at det stemmer for deg?

De av oss som deltok ble i hvert fall skikkelig inspirert:

-Hver enkelt av oss fikk løfte frem et undervisningsbidrag vi hadde fått godt til (i tråd med norsk beskjedenhet riktignok kun i fortrolighet til nærmeste seminardeltager og ikke i all offentlighet i plenum)

-Teori for Team Based Learning ble gjennomgått og gode praktiske eksempler fra undervisning i nyfødtmedisin og lunge demonstrert (inkludert bruk av Socrativ)

-Hva er pedagogisk kompetanse? Diskusjon i plenum samt konkrete råd om hvordan starte å dokumentere dette ved bruk av pedagogisk mappe.

Målet med mappen er todelt: dokumentasjon av egen undervisningskompetanse, nyttig ved søknad om/opprykk i akademisk stilling og i lønnsforhandlinger men også formativ: en må reflektere over egen undervisning; hva er min undervisningsfilosofi, hvordan har jeg planlagt og gjennomført undervisning, hvilke metoder er benyttet og hvilken evaluering har jeg fått. Hvordan har min profesjonelle utvikling som underviser vært. Hva har jeg fått til (fortjent selvskryt) men ta også med hva som evt. har vært hindre eller vanskeligheter.

Hvordan begynne? Lag en mappe(!) på PC-en der du fortløpende legger inn (kort, stikkord) hva du gjør av undervisning, både praktisk (bed-side evt bench-side for dem med labarbeid!), grupper, forelesninger, eksamensarbeid men også deltagelse i studieplanarbeid (faculty developement) og evt. tilbakemeldinger til undervisningsarbeid. Så kanskje etter et halvår prøve å  reflektere over hva du har gjort og om det er grunn til endring fremover?

Til inspirasjon ble det også utdelt K2s undervisningspris, for 2017 tilfalt  den Ketil Grong for hans viktige innsats for å innføre OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen). Dette er en radikal endring av vår eksamensform mhp testing av klinisk, praktiske kunnskaper og han har gått på med krum hals, stor faglig tyngde og manøvrert stødig slik at vi faktisk har endret kurs og styrer mot ønsket mål; å benytte en evidensbasert eksamensform for å evaluere våre studenter. Takk for innsatsen og gratulerer med pris Ketil!

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 23 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre