Daglige arkiver: 11. april 2018

Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen 24-27 oktober 2018 – call for abstracts!

Dette er den årlige konferansen til «The International Society for Scholarship in Teaching and Learning» ISSOTL, og den samler ca. 500 undervisere og forskere fra hele verden.  “Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskaplig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervsining og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture” det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum.  Dette er noe som vil interessere mange på UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid!

Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta – bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller forskere, fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden … i det hele tatt!  Du kan bidra med presentasjon eller poster, og delta i panel, workshop eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstract er 8. april.

Les Call for proposals her

Mer informasjon om ISSOTL18 her

God nyhet: UiB og noen av fakultetene* hjelper sogar til med konferanseavgiften!  Og det vil være studentstipender!

Forsker Grand Prix

Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta.

Vi gir deg individuell coaching der du får lære mer om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning. Du får også tilgang på et stort nettverk i andre fagmiljøer.

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine.

Les mer om UiB-deltakernes erfaringer her

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Veilederlunsj for ph.d.-veiledere

Velkommen til veilederlunsj for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet. Seminaret holdes 24. april 2018 kl. 11.30-13.00 i Styrerommet i Armauer Hansens Hus (Haukelandsveien 28).

Agenda:
1. Alternative karriereveier etter endt ph.d.-grad v/ Stener Kvinnsland
2. Vancouver-reglene for medforfatterskap v/ Roland Jonsson
3. Rovtidsskrift (“Predatory journals”) – stadig nye navn på listen v/ Roland Jonsson

Seminaret er gratis for veiledere ved MED og det er plass til 30 personer. Vi spanderer lunsj 🙂

Påmelding her

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

  • Navn på søker og arbeidssted
  • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
  • Budsjett
  • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet ønsker å samle utdelinger i færre prosjekter med større tildelingssum for hvert prosjekt. Støtte til flerårige prosjekter kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er onsdag 27. april 2018

Søknad sendes elektronisk til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg. Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia