Daglige arkiver: 12. april 2018

Forskningstermin 2019

Det medisinske fakultet ønsker å minne om fakultetets søknadsfrist er 1. mai, for å søke om forskningstermin for 2019. Professorer og førsteamanuenser i minimum 50 % fast stilling, som er finansiert av UiB/Det medisinske fakultet, har anledning til å søke om forskningstermin. Førsteamanuenser som har fått personlig opprykk fra stilling som universitetslektor/førstelektor kan ikke søke om forskningstermin, men kan søke særlig tidsordning til FoU-tiltak. Dette fremgår av retningslinjenes pkt. 2.1 og pkt. 3.

Informasjon om forskningstermin, samt søknadsskjema finner dere på denne nettsiden; forskningstermin.

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelige tilsatte, finnes vedlagt, samt på følgende lenke; retningslinjer.

Den enkelte fyller ut søknadsskjema og vedlegg og leverer til instituttet innen 1.4.2018. Instituttet skal ved søknadsfristens utløp utarbeide en innstilling over mottatte søknader. Det fremgår av retningslinjene en punktliste over hva det i innstillingen skal redegjøres for. Fakultetet behandler søknadene om forskningstermin med bakgrunn i innstillingen fra instituttet. Instituttleder skal anbefale, eventuelt ikke anbefale søknadene, og sette opp en prioritert liste over søkerne.

Vi ber om at instituttene sender sin innstilling samt alle søknader og vedlegg, til Dokumentsenter 4, Postboks 7804, 5020 Bergen, senest innen 1. mai 2018. Vi minner om at det senest 2 måneder etter avviklet forskningstermin skal sendes inn rapport. Rapportskjema finnes på nettsiden for forskningstermin.

Med vennlig hilsen

Gerd Johannessen
seksjonssjef

Evelyn Ravnestad
seniorkonsulent

ExtraStiftelsens og Kavlifondets internettseminar

ExtraStiftelsen deler årlig ut rundt 70 millioner til norsk helseforskning og Kavlifondet deler ut rundt 25 millioner til forskning rettet mot psykisk helse hos barn og unge.

20. april kl 12.00 holder ExtraStiftelsen og Kavlifondet nettbasert seminar (webinar) for alle som vurderer å søke forskningsmidler.

Alle interesserte må melde seg på denne e-postlisten.

Der vil det bli sendt ut link til webinaret (en YouTube-link) og informasjon om hvor du kan sende spørsmål. Du velger selv når du ønsker å titte innom webinaret. Om du bare ønsker informasjon om Kavlifondet, kan du for eksempel logge deg på 12.30

PROGRAM

 • 12.00-12.05 Innledning
 • 12.05-12.30 ExtraStiftelsen
 • 12.30-12.55 Kavlifondet
  • Presentasjon av ordningen
  • Spørsmål og svar
  • Neste utlysning offentliggjøres ikke før desember 2018, men den vil bli ganske lik forrige utlysning. Les denne før webinaret om det er aktuelt å søke.
 • 12.40-12.55 Spørsmål og svar om Kavlifondets program
 • 12.55-13.00 Avslutning

Om du har spørsmål, ta kontakt med ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg.