Daglige arkiver: 20. april 2018

Hvordan skaffe deg en arbeidsplass ved K2. Eller: Hvordan kan vi jobbe enklere?

I disse digitaliseringstider, ser administrasjonene etter måter å forenkle eksisterende arbeidsoppgaver og samtidig gjøre dem lettere tilgjengelig for brukerne. I tillegg til å arbeide med elektroniske skjema for mottak av nyansatte og e-læringskurs, har vi laget en ny metode for å melde inn behov for arbeidsplass ved K2, som omtalt i tidligere K2-nytt-sak, se under:

https://k2info.w.uib.no/2018/02/23/innmelding-av-behov-for-kontorplass-leseplass/

For å gjøre innmelding av behov for arbeidsplass enklere, har vi opprettet et eget skjema som sendes inn for hovedveileder eller forskningsgruppeleder, skjema finner du her.

Har du innspill til andre prosesser eller skjema som kan være digitale? Vi er svært åpne og takknemlige for innspill.

Beste hilsen Julie

Presentasjon av kandidater til instituttrådet – gruppe B

Jeg er postdok i Martensgruppen (psykoseforskning) med spesiell interesse for biologiske mekanismer knyttet til psykotiske lidelser. Jeg er utdannet molekylærbiolog og har bred forskningbakgrunn fra kreftforskning, stamceller og bioteknologi. Jeg tok PhD ved Institutt for Biomedisin i 2012 og jobbet 4 år som forsker i SINTEF før jeg begynte i nåværende stilling ved K2 i mai 2017.

Hilsen Anja Torsvik

 


Randi J Bertelsen er utdannet biolog ved Universitetet i Bergen og har en doktorgrad i miljømedisin og epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Bertelsen var tidligere tilknyttet Nasjonalt folkehelseinstituttet og hadde et 2-årig gjesteforskeropphold ved National Institute for Environmental Health Sciences (NIEHS/NIH) i USA. Hovedfokus for forskningen er kjemikalieeksponering sett i sammenheng med utvikling av astma og allergi. I sin nåværende forskerstilling tilknyttet K2 (forskerprosjekt finansiert av NFR) ser Bertelsen på hvordan eksponering for antibakterielle kjemikalier kan påvirke bakterieflora i munnhule og lungehelse.


 

Mitt navn er Karianne Fjeld og jeg er utdannet molekylærbiolog. Jeg tok doktorgraden i 2006 og har siden den gang vært tilknyttet Diabetesgruppen ved K2, først som postdoktor og nå som forsker. I løpet av disse årene har mitt overordnede forskningsmål vært å belyse underliggende sykdomsmekanismer knyttet til bukspyttkjertelen, med særlig interesse for pankreatitt.

 


 

Luiza Ghila er en postdoktor som arbeider med pankreaselcelleplastisitet og faktorer som er involvert i diabetesutbrudd i MODY-forskergruppen, under tilsyn av Pål Njølstad og Helge Reder.
Luiza fikk sin bachelorgrad fra University of Bucharest, Romania og hennes PhD i utviklingsnorobiologi fra Universitetet i Genève, Sveits. I de siste 8 årene har hun jobbet innen bukspyttkjertelbiologi og regenerering.

 


Andre kandidater er:

Marie H Solheim

Caroline Engen