Daglige arkiver: 13. oktober 2017

”De usynlige”

Jone Trovik, portrett til disputasFor å følge opp de litterære referanser: tittelen er et skuespill av Holberg. Dette var også oppgavetittelen for vinnerne av Holbergprisen i skolen for noen år siden, en oppgave som omhandlet fusk.

På sist møte i utvidet forskningsledelse var forskningsfusk løftet frem som fokusområde: at arbeid mot fusk skal være høyt i bevisstheten når vi planlegger, gjennomfører og presenterer vår forskning.

Forfalskning av resultater er alle klar over er fusk, men det kan være langt mer subtile områder der vår etiske bevissthet tøyes til (egen) fordel. Hva med tendensen til selektiv referering; det er lettere å vise til publikasjoner som støtter egne hypoteser enn dem som er uenige. Selektiv publisering er et annet; det er lettere å få publisert positive (les: statistisk signifikante) resultater enn funn som ikke viser forskjeller, og hva hvis de interessante (altså signifikante) resultatene fra den forrige studien av denne lovende biomarkøren ikke kan valideres i den påfølgende studien? Men vi har et moralsk ansvar for at forskning som er utført, faktisk offentliggjøres, både av hensyn til dem som har gitt oss midler til arbeidet, og pasienter som har bidratt med prøver/data, og at man ikke lager forhastede behandlingsalgoritmer. Så ”de usynlige” (les: upubliserte) studiene kan faktisk også være en form for fusk.

Og følger vi intensjonene til Vancouver-reglene? Tilsier tittel forskningsgruppeleder eller avdelingsoverlege at en derav er med å planlegge, gjennomføre, analysere og skrive alle studier i gruppen/seksjonen, eller burde faktisk noen av de oppsatte forfatterne egentlig vært usynlige?

Jeg minner også om forestående OSCE 8. november. De som ikke allerede har meldt inn hvem som skal bidra som eksaminatorer, må straks gjøre det (OSCEladden Ketil Grong tar imot gode hjelpere!).

Instituttets dag avholdes 29. november. Vi håper ny instituttleder er på plass, og at vi da får del i vedkommendes visjoner videre for K2.

Jone

HMS-hjørnet: Brannvernopplæring høsten 2017

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, både teori og praksis, noe som er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.

Et kurs går over to timer – fordelt på én time teori og én time praktisk slukking.

Det er samlet påmelding fra instituttet, og interesserte kan kontakte Marius Alvheim i ekspedisjonen.

Les mer om brannvernopplæringen her.

Hilsen Julie

Registrering av siste feriedager

Frist for å registrere siste feriedager var satt til 1. oktober, men det er fremdeles mange som ikke har gjort dette.

Alle som har feriedager igjen, må registrere ferieønsker så snart som mulig og innen 20. oktober!

Dersom ferieønsker ikke registreres, kan arbeidsgiver pålegge ferieavvikling og bestemme når dette skal tas ut i henhold til Ferielovens § 6.

Dersom du har spørsmål om regler for ferie eller registrering, se pagabloggen.

Eller ta kontakt med personalkonsulent Kristine Kleppan Blikra.

Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler | 26. oktober

Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige:

  • Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
  • Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

I lys av dette, og i forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning.

Tid: torsdag 26. oktober kl. 10–12.
Sted: Dragefjellet skole, Det juridiske fakultet, auditorium 4.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vil bli strømmet.

Les videre

Horisont2020-tilstelning for MED-forskere

Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et møte der en vil ha mulighet til å:

  • finne aktuelle utlysninger for ditt forskningsområde,
  • få råd om hvordan en kan lykkes med søknaden,
  • høre om erfaringene til professor Cecilie Svanes fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med å være partner i EU prosjekter, og
  • høre professor Emmet McCormack fra Klinisk institutt 2 snakke om hans personlige erfaring med å evaluere EU søknader.

Tid: 31. oktober kl. 13:45–15:15.
Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen.

Påmelding.

Seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner | 13.–14. desember

CCBIO, gjennom Lars A. Akslen og Roger Strand, har mottatt støtte fra NFR og SIU til et INTPART-program som skal fremme utdanning og utveksling gjennom et samarbeid mellom CCBIO og Boston-baserte Harvard Medical School og Harvard Kennedy School. Elisabeth Wik koordinerer programmet. Flere CCBIO-INTPART-seminarer og -kurs vil bli arrangert i de kommende årene. 13. og 14. desember lanserer CCBIO det første seminaret i denne serien – et to-dagers seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner – med et program som inneholder mye nyttig informasjon både for studenter, postdoktorer og professorer.

Seminaret, som foregår på engelsk, er åpent for alle (krever registrering), gratis, og inkluderer lunsj begge dager.

Tid: 13.–14. desember.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, 3. etasje, Haukeland universitetssykehus.

Program.

Påmelding.

Påmeldingsfrist: 30. november.

Les videre

Forskningsstøtte fra Vita hjertego’

Her er en påminnelse om Vita hjertego’ bevilgningen 1 kr til Hjertesaken, som for 2018 utlyser opptil kr 600 000 fordelt på ett eller flere prosjekter innen forskning og annen aktivitet relatert til forebyggende hjertehelse.

Informasjon.

Søknadsfrist: 30. oktober.

Her kan man se hvem som tidligere har fått støtte.

Spørsmål kan rettes til vitahjertego@mills.no.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 19 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre