Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater for Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018.

Kong Olav Vs kreftforskningspris på kr 1 000 000 deles hvert år ut til en kreftforsker eller forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal, Universitetet i Oslo.

Prisen har høy prestisje i det norske kreftforskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. Prisen skal gå til forskningsmiljøer eller forskere som fortsatt er aktive og bidrar innen kreftforskningen i dag.

For å hedre forskernes innsats ønsker Kreftforeningen med dette å invitere norske institusjoner til å fremme forslag til kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018. Da stadig mer banebrytende forskning utføres av forskningsmiljøer, oppfordres det særlig til nominasjon av forskergrupper.

Nominasjoner sendes elektronisk til Lars Klæboe.

Frist for nominasjon: 15. november 2017.

Ved vurdering av kandidatene blir det lagt vekt på følgende:

  • At kandidatens/gruppens arbeid har klar kreftrelevans.
  • At sentrale deler av forskningsinnsatsen er utført ved en norsk forskningsinstitusjon.
  • At kandidaten/gruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning.
  • At kandidaten/gruppen over tid har bidratt til å styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement.
  • At forskningsinnsatsen representerer et nybrottsarbeid innen gjeldende felt.
  • At kandidaten/gruppen har lagt vekt på å formidle forskningsresultatene til publikum.

Kreftforeningen ønsker at mange institusjoner sender forslag til kandidater, slik at de får en bred liste over mulige kandidater til prisen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *