Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler | 26. oktober

Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige:

  • Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
  • Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

I lys av dette, og i forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning.

Tid: torsdag 26. oktober kl. 10–12.
Sted: Dragefjellet skole, Det juridiske fakultet, auditorium 4.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vil bli strømmet.

Program

UiB og åpen tilgang til forskningsresultater

Rektoratet ved Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet

Kommentar til retningslinjene fra faglig ledelse ved fakultet

Jørgen Magnus Sejersted, dekan ved Det humanistiske fakultet

Roland Jonsson, prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrifter?

Gry Ane Vikanes Lavik, Seniorrådgiver, Norsk senter for forskningsdata

Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer?

Susanne Mikki og Marta Zygmuntowska, førstebibliotekarer, Universitetsbiblioteket i Bergen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *