Daglige arkiver: 5. oktober 2017

Siste nytt om kontorsituasjonen på K2

k2nytt_2017_uke-38_julie-stavnes_portrett_170922Kontorsituasjonen på K2 er en utfordring. Stor prosjektaktivitet på instituttet har blant annet bidratt til et økt behov for kontorplasser og arbeidsplasser til stipendiater. Administrasjonen trenger din hjelp til å vite om endringer i behov og tilgang på arbeidsplasser i K2-arealet i lab-bygget. Vennligst husk at alle behov for kontorplasser skal meldes til Irene: Irene.Hjelmaas@uib.no.

I tildeling av plasser kommer vi til å følge den allerede bestemte rangeringen for tildeling av kontorplasser: Professor, førsteamanuensis, forsker, postdoc, stipendiat, forskerlinjestudent, mastergradsstudent. I tillegg kommer man til å søke at folk får sitte i nærheten av labbene sine og nær sine samarbeidspartnere. Det er mulig at vi også må utnytte noen labareal til kontorplasser.

Nå i disse dager får vi tilgang til nye, flotte kontorplasser i femte etasje i BUS. Disse plassene er tiltenkt å brukes for å avlaste laboratoriebygget med hensyn til kontorplasser for forskere og post-docs. Det er nye, flotte rom med plass til 2 eller 3 personer, med nye møbler og hev-senk pult. Interessenter for kontorplass i BUS bes ta kontakt med Irene eller meg.

En helt annen sak er at Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et Kick-off møte. Se egen sak om dette lenger nede.

 

Beste hilsen Julie

Åpent seminar: Pedagogisk kompetansebygging ved Norges Arktiske universitet

Enhet for læring inviterer til åpent seminar

Onsdag 29. november 2017 kl. 13:15 – 14:00.
Sted: Styrerommet, 4.etg. AHH

Pedagogisk kompetansebygging ved Norges arktiske universitet: Historien om hvordan Norges nordligste universitet fikk landets første senter for helsefaglig pedagogisk utvikling v/ Anita Iversen, førsteamanuensis.

Anita Iversen leder Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved Universitetet i Tromsø. Hun vil fortelle om senterets oppgaver, struktur og arbeidsmetoder for å støtte de vitenskapelig ansatte i deres pedagogiske arbeid. Hvilke veivalg har de gjort og hva skal til for lykkes?

Foredraget er åpent for alle interesserte.

Påmelding: HER

Idekonkurransen 2017

Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idekonkurransen 2017.

Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.

Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle våre eier- og partnerinstitusjoner kan delta.

Premiesummen er i år økt til 500 000 kroner.

Professor Kamal Mustafa og hans forskningsgruppe ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen vant konkurransen i 2016. Næringsminister Monica Mæland overrakte prisen til Kamal Mustafa på Bergen Næringsråds ”Årskonferansen 2016”.

– Prisen ga oppmerksomhet til betydningen av vår forskning og det innovative potensiale som ligger i den. Prisutdelingen ga oss en flott mulighet til å presentere forskningen foran ledere fra akademia, politikere og mulige samarbeidspartnere fra næringslivet, sier Kamal Mustafa.

Les mer om Professor Kamal Mustafas erfaringer, om konkurransen og meld deg på her: https://bergento.no/2017/09/win-500-000-development-innovative-idea/

Søknadsfrist er satt til 25. oktober. Vinneren offentliggjøres på Bergen Næringsråds ”Årskonferansen 2017” 17. november.

Jeg setter stor pris på om du kan spre informasjonen om ”Idekonkurransen 2017” i de riktige interne kanaler.

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev? Meld deg på her: https://bergento.no/newsletter/

Søknadsfrister

Horisont2020 Kick-off event for MED forskere

Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et Kick-off møte der en vil ha mulighet til å:

  • finne aktuelle utlysninger for ditt forskningsområde.
  • få råd om hvordan en kan lykkes med søknaden.
  • høre om erfaringene til professor Cecilie Svanes fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med å være partner i EU prosjekter, og høre professor Emmet McCormack fra Klinisk institutt 2 snakke om hans personlige erfaring med å evaluere EU søknader.Relevant program: 13.45-15.15
  • Man melder seg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3821475

Dato: 31. October

Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen

 

Her er resten av ukens søknadsfrister

Les videre

Nye publikasjoner

1. Genetic analysis for cognitive flexibility in Trail Making Test in attention deficit hyperactivity disorder patients from SNP, gene to pathway.
Zhang K, Fan Z, Wang Y, Faraone SV, Yang L, Chang S.
World J Biol Psychiatry. 2017 Oct 3:1-29. doi: 10.1080/15622975.2017.1386324. [Epub ahead of print]
PMID: 28971736 [PubMed – as supplied by publisher]

 

2. Psychotic patients who used cannabis frequently before illness onset have higher genetic predisposition to schizophrenia than those who did not.
Aas M, Melle I, Bettella F, Djurovic S, Le Hellard S, Bjella T, Ringen PA, Lagerberg TV, Smeland OB, Agartz I, Andreassen OA, Tesli M.
Psychol Med. 2017 Oct 2:1-7. doi: 10.1017/S0033291717001209. [Epub ahead of print]
PMID: 28967348 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

3. Congenital anomalies and the severity of impairments for cerebral palsy.
Jystad KP, Strand KM, Bjellmo S, Lydersen S, Klungsöyr K, Stoknes M, Skranes J, Andersen GL, Vik T.
Dev Med Child Neurol. 2017 Oct 2. doi: 10.1111/dmcn.13552. [Epub ahead of print]
PMID: 28967231 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

4. Injury mechanisms and electromyographic changes after injury of the recurrent laryngeal nerve: Experiments in a porcine model.
Brauckhoff K, Svendsen ØS, Stangeland L, Biermann M, Aas T, Husby PJA.
Head Neck. 2017 Sep 30. doi: 10.1002/hed.24940. [Epub ahead of print]
PMID: 28963808 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

5. Does an emotion-focused two-chair dialogue add to the therapeutic effect of the empathic attunement to affect?
Stiegler JR, Molde H, Schanche E.
Clin Psychol Psychother. 2017 Sep 27. doi: 10.1002/cpp.2144. [Epub ahead of print]
PMID: 28960601 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

6. Amino acid profile and metabolic syndrome in a male Mediterranean population: A cross-sectional study.
Ntzouvani A, Nomikos T, Panagiotakos D, Fragopoulou E, Pitsavos C, McCann A, Ueland PM, Antonopoulou S.
Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017 Jul 25. pii: S0939-4753(17)30161-8. doi: 10.1016/j.numecd.2017.07.006. [Epub ahead of print]
PMID: 28958693 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

7. Prolonged intestinal transit and diarrhea in patients with an activating GUCY2C mutation.
von Volkmann HL, Brønstad I, Gilja OH, R Tronstad R, Sangnes DA, Nortvedt R, Hausken T, Dimcevski G, Fiskerstrand T, Nylund K.
PLoS One. 2017 Sep 28;12(9):e0185496. doi: 10.1371/journal.pone.0185496. eCollection 2017.
PMID: 28957388 [PubMed – in process] Free Article 
Similar articles

 

8. Validation and reliability of the Chichewa translation of the EQ-5D quality of life questionnaire in adults with orthopaedic injuries in Malawi.
Chokotho L, Mkandawire N, Conway D, Wu HH, Shearer DD, Hallan G, Gjertsen JE, Young S, Lau BC.
Malawi Med J. 2017 Jun;29(2):84-88.
PMID: 28955412 [PubMed – in process] Free PMC Article 
Similar articles

 

9. Reply.
Messerli FH, Hofstetter L, Agabiti-Rosei E, Burnier M, Elliott WJ, Franklin SS, Grodzicki T, Kario K, Kjeldsen SE, Kostis JB, Laurent S, Leenen FH, de Leeuw PW, Lund-Johansen P, Mancia G, Narkiewicz K, Papademetriou V, Parati G, Poulter N, Redon J, Rimoldi SF, Ruilope LM, Schiffrin EL, Schmieder RE, Schwartz AB, Sever P, Sowers JR, Staessen JA, Wang J, Weber M, Williams B.
J Hypertens. 2017 Nov;35(11):2327-2328. doi: 10.1097/HJH.0000000000001526. No abstract available.
PMID: 28953595 [PubMed – in process]
Similar articles

 

10. Erratum to: The presence of anaemia negatively influences survival in patients with POLG disease.
Hikmat O, Tzoulis C, Klingenberg C, Rasmussen M, Tallaksen CME, Brodtkorb E, Fiskerstrand T, McFarland R, Rahman S, Bindoff LA.
J Inherit Metab Dis. 2017 Sep 26. doi: 10.1007/s10545-017-0092-9. [Epub ahead of print] No abstract available.
PMID: 28952135 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

11. Awareness and knowledge of radiation dose and associated risks among final year medical students in Norway.
Kada S.
Insights Imaging. 2017 Sep 26. doi: 10.1007/s13244-017-0569-y. [Epub ahead of print]
PMID: 28952058 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

12. When is a randomised controlled trial health equity relevant? Development and validation of a conceptual framework.
Jull J, Whitehead M, Petticrew M, Kristjansson E, Gough D, Petkovic J, Volmink J, Weijer C, Taljaard M, Edwards S, Mbuagbaw L, Cookson R, McGowan J, Lyddiatt A, Boyer Y, Cuervo LG, Armstrong R, White H, Yoganathan M, Pantoja T, Shea B, Pottie K, Norheim O, Baird S, Robberstad B, Sommerfelt H, Asada Y, Wells G, Tugwell P, Welch V.
BMJ Open. 2017 Sep 25;7(9):e015815. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015815.
PMID: 28951402 [PubMed – in process] Free Article 
Similar articles

 

13. Aliskiren alone or in combination with enalapril vs. enalapril among patients with chronic heart failure with and without diabetes: a subgroup analysis from the ATMOSPHERE trial.
Kristensen SL, Mogensen UM, Tarnesby G, Gimpelewicz CR, Ali MA, Shao Q, Chiang Y, Jhund PS, Abraham WT, Dickstein K, McMurray JJV, Køber L.
Eur J Heart Fail. 2017 Sep 25. doi: 10.1002/ejhf.896. [Epub ahead of print]
PMID: 28948656 [PubMed – as supplied by publisher]
Similar articles

 

14. Circulating Folate, Vitamin B6, and Methionine in Relation to Lung Cancer Risk in the Lung Cancer Cohort Consortium (LC3).
Fanidi A, Muller DC, Yuan JM, Stevens VL, Weinstein SJ, Albanes D, Prentice R, Thomsen CA, Pettinger M, Cai Q, Blot WJ, Wu J, Arslan AA, Zeleniuch-Jacquotte A, McCullough ML, Le Marchand L, Wilkens LR, Haiman CA, Zhang X, Han J, Stampfer MJ, Smith-Warner SA, Giovannucci E, Giles GG, Hodge AM, Severi G, Johansson M, Grankvist K, Langhammer A, Krokstad S, Næss M, Wang R, Gao YT, Butler LM, Koh WP, Shu XO, Xiang YB, Li H, Zheng W, Lan Q, Visvanathan K, Bolton JH, Ueland PM, Midttun Ø, Ulvik A, Caporaso NE, Purdue M, Ziegler RG, Freedman ND, Buring JE, Lee IM, Sesso HD, Gaziano JM, Manjer J, Ericson U, Relton C, Brennan P, Johansson M.
J Natl Cancer Inst. 2018 Jan 1;110(1). doi: 10.1093/jnci/djx119.
PMID: 28922778 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

15. The case for periodontitis in the pathogenesis of rheumatoid arthritis.
Potempa J, Mydel P, Koziel J.
Nat Rev Rheumatol. 2017 Oct;13(10):606-620. doi: 10.1038/nrrheum.2017.132. Epub 2017 Aug 24. Review.
PMID: 28835673 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

16. Tenecteplase versus alteplase for management of acute ischaemic stroke (NOR-TEST): a phase 3, randomised, open-label, blinded endpoint trial.
Logallo N, Novotny V, Assmus J, Kvistad CE, Alteheld L, Rønning OM, Thommessen B, Amthor KF, Ihle-Hansen H, Kurz M, Tobro H, Kaur K, Stankiewicz M, Carlsson M, Morsund Å, Idicula T, Aamodt AH, Lund C, Næss H, Waje-Andreassen U, Thomassen L.
Lancet Neurol. 2017 Oct;16(10):781-788. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30253-3. Epub 2017 Aug 2.
PMID: 28780236 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

17. H1N1 vaccination in Sjögren’s syndrome triggers polyclonal B cell activation and promotes autoantibody production.
Brauner S, Folkersen L, Kvarnström M, Meisgen S, Petersen S, Franzén-Malmros M, Mofors J, Brokstad KA, Klareskog L, Jonsson R, Westerberg LS, Trollmo C, Malmström V, Ambrosi A, Kuchroo VK, Nordmark G, Wahren-Herlenius M.
Ann Rheum Dis. 2017 Oct;76(10):1755-1763. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210509. Epub 2017 Jul 31.
PMID: 28760805 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free Article 
Similar articles

 

18. C77G in PTPRC (CD45) is no risk allele for ovarian cancer, but associated with less aggressive disease.
Landskron J, Kraggerud SM, Wik E, Dørum A, Bjørnslett M, Melum E, Helland Ø, Bjørge L, Lothe RA, Salvesen HB, Taskén K.
PLoS One. 2017 Jul 31;12(7):e0182030. doi: 10.1371/journal.pone.0182030. eCollection 2017.
PMID: 28759630 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

19. A Population-Based Study of Effects of Genetic Loci on Orofacial Clefts.
Moreno Uribe LM, Fomina T, Munger RG, Romitti PA, Jenkins MM, Gjessing HK, Gjerdevik M, Christensen K, Wilcox AJ, Murray JC, Lie RT, Wehby GL.
J Dent Res. 2017 Oct;96(11):1322-1329. doi: 10.1177/0022034517716914. Epub 2017 Jun 29.
PMID: 28662356 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

20. Microbiota-dependent metabolite and cardiovascular disease marker trimethylamine-N-oxide (TMAO) is associated with monocyte activation but not platelet function in untreated HIV infection.
Haissman JM, Haugaard AK, Ostrowski SR, Berge RK, Hov JR, Trøseid M, Nielsen SD.
BMC Infect Dis. 2017 Jun 23;17(1):445. doi: 10.1186/s12879-017-2547-x.
PMID: 28645263 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

21. Clinicopathologic and molecular markers in cervical carcinoma: a prospective cohort study.
Halle MK, Ojesina AI, Engerud H, Woie K, Tangen IL, Holst F, Høivik E, Kusonmano K, Haldorsen IS, Vintermyr OK, Trovik J, Bertelsen BI, Salvesen HB, Krakstad C.
Am J Obstet Gynecol. 2017 Oct;217(4):432.e1-432.e17. doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.068. Epub 2017 Jun 24.
PMID: 28599900 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

22. Changes in body mass index and hemoglobin concentration in breastfeeding women living with HIV with a CD4 count over 350: Results from 4 African countries (The ANRS 12174 trial).
Somé EN, Engebretsen IMS, Nagot N, Meda NY, Vallo R, Kankasa C, Tumwine JK, Singata M, Hofmeyr JG, Van de Perre P, Tylleskär T; ANRs 12174 Trial Group.
PLoS One. 2017 May 9;12(5):e0177259. doi: 10.1371/journal.pone.0177259. eCollection 2017.
PMID: 28486519 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

23. Total synthesis and antileukemic evaluations of the phenazine 5,10-dioxide natural products iodinin, myxin and their derivatives.
Viktorsson EÖ, Melling Grøthe B, Aesoy R, Sabir M, Snellingen S, Prandina A, Høgmoen Åstrand OA, Bonge-Hansen T, Døskeland SO, Herfindal L, Rongved P.
Bioorg Med Chem. 2017 Apr 1;25(7):2285-2293. doi: 10.1016/j.bmc.2017.02.058. Epub 2017 Feb 28.
PMID: 28284865 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

24. Cytocompatibility of Wood-Derived Cellulose Nanofibril Hydrogels with Different Surface Chemistry.
Rashad A, Mustafa K, Heggset EB, Syverud K.
Biomacromolecules. 2017 Apr 10;18(4):1238-1248. doi: 10.1021/acs.biomac.6b01911. Epub 2017 Mar 16.
PMID: 28263573 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

25. GWAS meta-analysis reveals novel loci and genetic correlates for general cognitive function: a report from the COGENT consortium.
Trampush JW, Yang ML, Yu J, Knowles E, Davies G, Liewald DC, Starr JM, Djurovic S, Melle I, Sundet K, Christoforou A, Reinvang I, DeRosse P, Lundervold AJ, Steen VM, Espeseth T, Räikkönen K, Widen E, Palotie A, Eriksson JG, Giegling I, Konte B, Roussos P, Giakoumaki S, Burdick KE, Payton A, Ollier W, Horan M, Chiba-Falek O, Attix DK, Need AC, Cirulli ET, Voineskos AN, Stefanis NC, Avramopoulos D, Hatzimanolis A, Arking DE, Smyrnis N, Bilder RM, Freimer NA, Cannon TD, London E, Poldrack RA, Sabb FW, Congdon E, Conley ED, Scult MA, Dickinson D, Straub RE, Donohoe G, Morris D, Corvin A, Gill M, Hariri AR, Weinberger DR, Pendleton N, Bitsios P, Rujescu D, Lahti J, Le Hellard S, Keller MC, Andreassen OA, Deary IJ, Glahn DC, Malhotra AK, Lencz T.
Mol Psychiatry. 2017 Mar;22(3):336-345. doi: 10.1038/mp.2016.244. Epub 2017 Jan 17.
PMID: 28093568 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

26. A systematic comparison of copy number alterations in four types of female cancer.
Kaveh F, Baumbusch LO, Nebdal D, Børresen-Dale AL, Lingjærde OC, Edvardsen H, Kristensen VN, Solvang HK.
BMC Cancer. 2016 Nov 22;16(1):913.
PMID: 27876019 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

27. Drug Dose Per Kilogram Lean Body Mass Predicts Hematologic Toxicity From Carboplatin-Doublet Chemotherapy in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer.
Sjøblom B, Benth JŠ, Grønberg BH, Baracos VE, Sawyer MB, Fløtten Ø, Hjermstad MJ, Aass N, Jordhøy M.
Clin Lung Cancer. 2017 Mar;18(2):e129-e136. doi: 10.1016/j.cllc.2016.09.008. Epub 2016 Oct 5.
PMID: 27825639 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

28. Expression of circadian clock genes and proteins in urothelial cancer is related to cancer-associated genes.
Litlekalsoy J, Rostad K, Kalland KH, Hostmark JG, Laerum OD.
BMC Cancer. 2016 Jul 27;16:549. doi: 10.1186/s12885-016-2580-y.
PMID: 27465361 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

29. High throughput toxicity screening and intracellular detection of nanomaterials.
Collins AR, Annangi B, Rubio L, Marcos R, Dorn M, Merker C, Estrela-Lopis I, Cimpan MR, Ibrahim M, Cimpan E, Ostermann M, Sauter A, Yamani NE, Shaposhnikov S, Chevillard S, Paget V, Grall R, Delic J, de-Cerio FG, Suarez-Merino B, Fessard V, Hogeveen KN, Fjellsbø LM, Pran ER, Brzicova T, Topinka J, Silva MJ, Leite PE, Ribeiro AR, Granjeiro JM, Grafström R, Prina-Mello A, Dusinska M.
Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 2017 Jan;9(1). doi: 10.1002/wnan.1413. Epub 2016 Jun 7. Review.
PMID: 27273980 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

30. Modeling psychiatric disorders: from genomic findings to cellular phenotypes.
Falk A, Heine VM, Harwood AJ, Sullivan PF, Peitz M, Brüstle O, Shen S, Sun YM, Glover JC, Posthuma D, Djurovic S.
Mol Psychiatry. 2016 Sep;21(9):1167-79. doi: 10.1038/mp.2016.89. Epub 2016 May 31. Review. Erratum in: Mol Psychiatry. 2016 Sep;21(9):1321.
PMID: 27240529 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

31. Implementing Routine Head Circumference Measurements in Addis Ababa, Ethiopia: Means and Challenges.
Eriksen AA, Johnsen JS, Tennøe AH, Tirsit A, Laeke T, Amare EB, Wester K.
World Neurosurg. 2016 Jul;91:592-596.e2. doi: 10.1016/j.wneu.2016.04.132. Epub 2016 May 9.
PMID: 27185652 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Similar articles

 

32. PNKP Mutations Identified by Whole-Exome Sequencing in a Norwegian Patient with Sporadic Ataxia and Edema.
Tzoulis C, Sztromwasser P, Johansson S, Gjerde IO, Knappskog P, Bindoff LA.
Cerebellum. 2017 Feb;16(1):272-275. doi: 10.1007/s12311-016-0784-y.
PMID: 27165045 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles

 

33. Psychiatric gene discoveries shape evidence on ADHD’s biology.
Thapar A, Martin J, Mick E, Arias Vásquez A, Langley K, Scherer SW, Schachar R, Crosbie J, Williams N, Franke B, Elia J, Glessner J, Hakonarson H, Owen MJ, Faraone SV, O’Donovan MC, Holmans P.
Mol Psychiatry. 2016 Sep;21(9):1202-7. doi: 10.1038/mp.2015.163. Epub 2015 Nov 17.
PMID: 26573769 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free PMC Article 
Similar articles