Vi skifter navn – viktig info til alle ansatte

Universitetsstyret vedtok 1. juni navneendring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til det Det medisinske fakultet. Les mer om prosessen her.

Engelsk versjon av navnet blir Faculty of Medicine, og forkortelsen vi skal bruke blir MED.

Navneendringen er allerede implementert, og vi ber derfor alle ansatte om å:

  1. Endre navn på fakultetet hvis det fremkommer i epostsignaturer.
  2. Bruke navnet «Det medisinske fakultet» eller ”Faculty of Medicine” ved omtale av fakultetet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *