Daglige arkiver: 20. april 2017

Vel overstått påske!

Jone Trovik, portrett til disputasJeg håper alle har hatt et velfortjent avbrekk – det være seg på fjellet, ved kysten eller i byen –og samlet krefter til vårens søknadsprosesser og undervisningsoppgaver.

Undervisningsdagen er kommende uke, nærmere bestemt torsdag 27. april. Vi får der blant annet belyst ETP (Excellent Teaching Practitioner). Dette er en meritteringsordning for fremragende undervisning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Visedekan Harald Walderhaug vil forklare hvordan dette fungerer. Kanskje noe vi skal strekke oss etter?

Stasjonsbasert praktisk eksamen (OSCE) er relevant for mange fagområder. Når «OSCEladden» Ketil Grong har gitt oss praktiske eksempler, får vi anledning til å samarbeide om forslag til oppgaver ved senere eksamener.

Apropos samarbeid. 12. semester av medisinstudiet er en ypperlig mulighet å presentere emner på tvers av faggrenser, der en kan gå dypere inn i begrep enn i tidligere semestre. Karen Budal har sendt oppfordring til aktuelle fagmiljø om å komme med innspill. Tenk bredt! Hva i ditt fag har naturlige tilgrensninger? «Akutt abdomen»; kirurg/urolog/gastromedisiner/gynekolog. Diagnostikk av nesten hva som helst; patolog, mikrobiolog, radiolog. Behandling: hva med komorbiditet? Kardiolog/anestesiolog/pulmolog. Multifarmasi; farmakolog/geriater. Nesten alt skal diagnostiseres primært av allmennmedisiner. Få dem med på laget!

Vår alles iherdige faglige innsats – det være seg forskning eller undervisning – er det det som skal til for å ha et godt liv? Det finnes selvfølgelig forskning som kan si noe om dette: «The Harward study of adult developement» – en 75-års longitudinell og fortsatt pågående studie! En ypperlig TED-talk av studiens fjerde leder, Robert Waldinger, anbefales!

Jone

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED Klinisk institutt 2 GRUPPE A, B OG C

Det skal velges medlemmer til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:  

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter 

Frist for forslag på medlemmer (gruppe A, B og C) er satt til tirsdag 25. april 2017

Forslag må være hos valgstyrets stedfortredende sekretær, Julie Stavnes, instituttadministrasjonen, innen kl. 15.00 tirsdag 25. april 2017.

Les videre

Fase IIb studie på en ny TB vaksine

Vaksinen representerer et paradigmeskifte i det den er den først pre-eksponeringsvaksine for å forhindre tuberkuløs infeksjon. Prosjektet ble nylig løftet fram av EU (EDCTP) på verdens tuberkulosedag. Det finansiert av GLOBVAC og prosjektet koordineres fra K2 av Harleen Grewal. Det er all grunn til å gratulere, Harleen!

http://www.edctp.org/news/world-tb-day-2017-closing-gaps-end-tuberculosis/

Nytt om navn

18052967_1319147584846673_870994871_nVi presenterer Amra Grudic-Feta som er ny forskningsrådgiver ved Klinisk institutt 2. Amra har sin bakgrunn fra biomedisin og kommer til å være den administrative støtten i ulike deler av forskningsadministrasjon. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 8. etasje i laboratoriebygget

 

Nytt om navn

ha%cc%8avard_bw
Vi presenterer Håvard Røkke som er nyansatt fra april 2017 som universitetslektor med en 50% stilling og er knyttet til senter for farmasi. han skal også undervise i farmakologi.
Hans bakgrun er MScPharm fra Universitetet i Oslo og har også jobbet ved Sjukehusapoteket i Bergen og som dagelig leder i apotekselskapet Apovest AS

Han har for øyeblikket ikke fått egen kontorplass, men man kan ihvertfall nås på havard.rokke@apovest.no om det er noe eller du bare ønsker og si hei og velkommen til oss.

Invitasjon til gjesteforelesning med Elizabeth Losh: Affect and Digital Pedagogy

k2nytt_2017_uke-16_elisabeth-loshHvordan kan vi bruke mobilplattformer pedagogisk? Elizabeth Losh har skrevet bøker om digital retorikk og om hvordan digitale læringsplattformer kan gå på bekostning av pedagogikken. Her snakker hun om hvordan bruke Facebook, Twitter, Snapchat og hashtags i undervisning på universitetet. Foredraget blir holdt på engelsk.

Tid: mandag 24. april kl. 10:15–12:00
Sted: Auditorium 129, Christiesgate 12 (Bjørn Christiansens hus)

Mer informasjon om forelesningen.

Immunologiens dag 2017

k2nytt_2017_uke-16_day-of-immunologyImmunologiens dag er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å bringe forskningsnyheter fra immunologi ut til et interessert publikum.

For å feire 50-årsjubileet for oppdagelsen av immunglobulin E (IgE) og den avgjørende innvirkningen dette har hatt på forståelse, diagnostisering og behandling av allergiske sykdommer, er årets Immunologiens dag viet til nettopp IgE-allergi.

Tid: fredag 28. april kl. 10:15–13:00
Sted: Auditorium B302, sentralblokken, Haukeland universitetssykehus

Program

Programmet foregår på norsk.

Sykkel VM og Universitetet i Bergen

k2nytt_2017_uke-16_sykkel-vm16.–24. september arrangeres sykkel-VM i Bergen. Dette vil ha konsekvenser for adkomst både til og fra arbeids- og studiested for ansatte og studenter ved UiB.

UiB oppfordrer alle ansatte og studenter til å gjøre seg kjent med hvordan man best kommer seg til og fra jobb og studiested i denne perioden. En generell anbefaling er å benytte kollektiv transport, gå eller sykle til og fra UiB – og beregne god tid!

Les videre