Daglige arkiver: 27. april 2017

KG Jebsen senter for diabetesforskning

Per BakkeKG Jebsen senter for diabetesforskning har flyttet inn i nye lokaler i det nye BUSP bygget. Begivenheten ble i forrige uke markert med et symposium. I den forbindelse er det på sin plass å gratulere Pål Njølstad som leder for senteret. At det har latt seg gjøre å flytte senteret inn i de nye lokalene er et uttrykk for et godt samarbeid mellom Helse-Bergen og Universitetet i Bergen. Men det også et uttrykk for Pål sine evner som strateg og entreprenør.

KG Jebsen senter for diabetesforskning er kommet i stand med midler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Deretter har Pål og hans folk hatt en imponerende vitenskapelig produksjon mer flere artikler i tidsskrift som Nature Genetics, New England Journal of Medicine og Cell, for å nevne noen. Like viktig er det at de har greid å trekke til seg dyktige forskere som Valeriya Lyssenko og Simona Chera.

Et godt samarbeid mellom sykehuset og universitetet er en forutsetning for at Bergen skal demme opp for Oslo-dominansen i medisinsk forskning. Den videre suksessen til senteret vil ikke bare måles i vitenskapelig artikler, men også i senterets evne til å løfte frem neste generasjons forskere.

Vi ønsker lykke til i fortsettelsen!

Per

HMS-hjørnet: E-læringskurs for laboratorieansatte

k2nytt_2017_uke-17_e-laeringskurs-for-laboratorieansatte

Opphavsrett: Colourbox.com

HMS-seksjonen har utarbeidet et lite e-læringskurs for laboratorieansatte. Kurset skal være et alternativ til kurset «Laboratoriekurs for nyansatte», som vi arrangerer årlig, og er en del av et e-læringsprosjekt for ansatte.

E-læringskurset er tilgjengelig for alle som ønsker å ta kurset, enten man er nyansatt, har vært ansatt lenge eller er student.

 

 

Kurset er nå åpent for påmelding/registrering. Det er ingen tidsfrist for når kurset må være gjennomført.

Informasjon og påmelding

Evaluering av fakultetets omorganisering

Social mediaOmorganiseringen av Det medisinsk-odontologiske fakultet, som ble gjort i 2013, skal evalueres. Det kommer etter hvert mer informasjon om dette, blant annet gjennom allmøter. Fakultetets ledelse ønsker nå i første omgang at så mange som mulig besvarer en spørreundersøkelse som etter planen sendes ut i midten av mai.

Informasjon om prosessen og spørreundersøkelsen finnes på fakultetets nettsider.

Nytt om navn

dsc_0324Vi presenterer Camilla Krakstad, MSc, PhD fra Universitetet i Bergen. Camilla begynte i april 2017 som Professor og gruppeleder for Forskningsgruppen for gynekologisk kreft ved K2/KK. Hun vil videreføre gruppens fokus på genetiske studier og biomarkører for forbedret behandling av pasienter med gynekologisk kreft. Hvis du ønsker å si hei, kan du finne henne i 4 etg på KK.’’

Forsker Grand Prix

Påmeldingsfristen til Forsker Grand Prix nærmer seg med stormskritt. Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Informasjon og påmelding

Påmeldingsfrist: 12. mai.

Les videre

Miniseminar med Edvard og May Britt Moser!

20130613-mbmoser-and-emoser

Fredag 5. mai kommer æresdoktorene Moser til oss med et miniseminar i store auditorium fra 10.30 til 11.20. De skal ha hver sitt foredrag hvor Edvard Moser skal snakke om «Neural circuits for space» og May Britt Moser skal snakke om «Representing the content of space». Disse foredragene varer i omtrent 20 minutter hver, og det er satt av 5 minutter til spørsmål etter hvert foredrag. Høres dette interessant ut er det bare og komme!

Kom på nettverkslunsjen til Forskerskolen i klinisk medisin

k2nytt_2017_uke-17_ileana-cristeaKjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2. Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 23. mai i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Du er velkommen til å kontakte meg med eventuelle spørsmål du måtte ha! Håper vi sees …

Ileana Cristea, MSc, stipendiat

Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover?

k2nytt_2017_uke-17_lis-konferanseNorsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til konferanse 2. november i Bergen. Program kommer senere, men det er mulig å melde seg på allerede nå.

Bakgrunnen for konferansen er at den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid startet 1. mars 2017. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse, og det satses tungt på veiledning i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Redusert pris fram til 15. september.

Guest speaker / Invitation to a seminar on “Alginate in cell transplantation and tissue engineering

We have the pleasure of hosting Prof. Berit L. Strand from the Norwegian university of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. She will present important structure-function relationships of alginates and results from the use of alginate in the fields of islet encapsulation and tissue engineering. Her talk will be entitled: “Alginate in cell transplantation and tissue engineering”.

Alginate, a polysaccharide from seaweed, is known as a biocompatible polymer that form gels at physiological conditions, which makes it a popular material for cell encapsulation and tissue engineering. Alginate based capsules is proposed for immune protection of cells upon transplantation, e.g. insulin producing tissue for the treatment of Type 1 diabetes.

Date:  Thursday 4th of May

Time:  11:30 – 12:00 + discussions

Place:  BUS1: Meeting-room 6132 Aarskogsalen