Daglige arkiver: 6. april 2017

Hvordan skal man lykkes med forskningen sin på Klinisk Institutt 2?

Ræder_portrettDa må man starte med å sette seg klart definerte mål og definere en tidsramme. Som stipendiat er målene og tidsrammen kanskje klarest formulert: Man skal publisere minst tre artikler innenfor fagfeltet sitt og skrive en kappe innenfor doktorgradstiden. Det er kanskje mer uklart hva målene er hvis man er postdoktor eller yngre forsker som ønsker en vellykket forskerkarriere, men en venn i Boston pleide å si at man innenfor postdoktortiden bør prøve å oppnå følgende tre mål: å gjennomføre et interessant og publiserbart eksperiment, å oppnå  en god artikkel, og å oppnå et eget grant. Han mente videre at disse tre målene var del av en syklus hvor de forsterket hverandres sjanse gjensidig for å lykkes: Man får ikke grants uten artikler, og man får ikke artikler uten eksperimenter, og man får ikke gjennomført eksperimenter uten noen form for finansiering.

Portrett disputas på Det medisinsk-odontologiske fakultet,

Amra Grudic-Feta

Et sted i syklusen må man imidlertid hoppe inn, og her håper vi at et nytt tiltak fra instituttet kan komme til hjelp: Instituttet har definert sine mål for bedre forskning i strategiplanen, og i juni ansetter vi en egen forskningsrådgiver, Amra Grudic-Feta som skal hjelpe oss å nå flere av disse målene. Det er spesielt fire av målene hvor hun i særlig grad skal bidra:

– i det strukturerte opplegget for søknadsskriving (F2),

– i oppfølging av utlysninger samt publisering av disse i K2Nytt (F2),

– som ressursperson som kan bidra til karriererådgivning og karriereutvikling i forskerutdannelsen (RIK1), og

– som kontaktpunkt (katalysator) som kan hjelpe forskere på K2 med å navigere slik at man finner hvor ønsket tyngre utstyr og ekspertise befinner seg innenfor instituttet (RIK2).

Vi ønsker Amra velkommen til instituttet og håper hun kan hjelpe deg å nå dine forskningsmål.

Helge

Medlemmer til fakultetsstyret gruppe A, B og C

Det skal velges medlemmer til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe A, B og C): fredag 28. april 2017 kl. 15:00.

Forslag sendes innen fristen til valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet, Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416.

Mer informasjon finnes her.

Valget vil foregå i perioden mandag 15. mai (kl. 09:00) til mandag 22. mai 2017 (kl. 12:00).

Tilsette må selv sjekke at de står i manntallet.

Poster på UiB’s konferanse om samarbeid med Kina

UiB har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina, og var tidlig ute blant norske universiteter med en slik satsing. UiB styrker nå satsingen på samarbeidet med institusjoner og organisasjoner i Kina, og inviterer samarbeidspartnere, myndigheter ansatte, studenter og andre interessenter til en åpen konferanse om universitetets samarbeid med Kina, og til å delta med poster i konferansens posterutstilling.

Tid: torsdag 4. mai kl. 09–16.
Sted: Universitetsaulaen.

Påmeldingsfrist: torsdag 20. april kl. 12.
Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes her.

Frist for å melde inn poster: 10. april.
Frist for å sende inn poster: 20. april.
Melding og poster sendes til Åshild Nylund.

Les videre

Rovtidsskrifter og falske konferanser

k2nytt_uke-14_rovtidsskrifter_bealls-listHar du noen gang fått invitasjoner til å skrive anmeldelser eller redigere spesialutgaver for tidsskrifter som du aldri har hørt om før? Eller har du noen gang blitt invitert til å lede en sesjon på en ny konferanse innen ditt felt, fordi du er ”slik en ekspert” – selv noen ganger innen et fagområde som slett ikke hører til ditt spesialfelt?

Vel, de fleste av oss har opplevd dette, og noen av oss kan motta et dusin slike invitasjoner i løpet av en uke. For unge forskere tidlig i karrieren kan det være lett å bli lurt av disse invitasjonene første gang man får dem. Det er selvfølgelig smigrende for enhver forsker å bli invitert til å holde et innlegg eller lede en sesjon, slik som det skjedde med oss denne uken.

Vær oppmerksom på disse såkalte “rovkonferansene”: Du er invitert til å lede og tale, men du må fortsatt betale en høy deltakeravgift. Angivelig arrangeres de fleste av disse konferansene, men de annonserte hovedtalerne dukker sjelden opp. De takker som regel nei. Dermed risikerer du å ende opp på en konferanse sammen med noen få andre som også har blitt lurt til en høy pris.

Tilsvarende kan “rovtidsskrifter” lure deg til å skrive en artikkel for dem, som de til slutt vil publisere uten fagfellevurdering og revidering (du gjør det selv), og du må betale for alle publiseringskostnadene. Dette er en åpenbar tap-tap-situasjon, da du i tillegg aldri vil få noen siteringer!

Så vær på vakt, og ikke la deg lure av denne svindelen. Og om du skulle være i tvil, så spør andre før du takker ja.

Her er to nyere artikler for de som ønsker å lese mer om dette:

http://www.sciencemag.org/careers/2016/11/dubious-conferences-put-pose-symposium
http://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662

Den ene er om rovkonferanser og hvorfor du ikke bør svare på slike invitasjoner. Den andre handler om rovtidsskrifter, og at det ikke var noe problem å sysselsette dr. “Fraud” som ny redaktør i disse!

Stephanie Le Hellard