Poster på UiB’s konferanse om samarbeid med Kina

UiB har hatt et langvarig forskningssamarbeid med Kina, og var tidlig ute blant norske universiteter med en slik satsing. UiB styrker nå satsingen på samarbeidet med institusjoner og organisasjoner i Kina, og inviterer samarbeidspartnere, myndigheter ansatte, studenter og andre interessenter til en åpen konferanse om universitetets samarbeid med Kina, og til å delta med poster i konferansens posterutstilling.

Tid: torsdag 4. mai kl. 09–16.
Sted: Universitetsaulaen.

Påmeldingsfrist: torsdag 20. april kl. 12.
Mer informasjon og påmeldingsskjema finnes her.

Frist for å melde inn poster: 10. april.
Frist for å sende inn poster: 20. april.
Melding og poster sendes til Åshild Nylund.

Et viktig formål med konferansen er å synliggjøre universitetets omfattende forsknings- og utdanningssamarbeid med kinesiske universiteter. Som del av konferansen blir det satt opp en posterutstilling i aulaen der fagmiljøene inviteres til å vise fram utvalgte samarbeidsprosjekter med Kina. Alle fakultetene inviteres til å sende inn én eller to postere.

 Det er fint om miljøer som ønsker å delta med poster, kan gi Åshild Nylund en melding om dette innen 10. april. Sekretariatet for konferansen vil ta seg av trykking og oppsett i aulaen. Posterutstillingen vil få særlig oppmerksomhet i forbindelse med lunsjpausen under konferansen. Det er ønskelig at fagmiljøet kan stille med en representant for posteren i utstillingen.

Posterne må lages i en bestemt mal med UiB-profil (kontakt Åshild Nylund om dette), og innholdet må kommunisere til et bredt publikum. Noen råd om oppsett og visuelle virkemidler finnes her.

Henvendelser om mal for poster og andre spørsmål kan rettes til Åshild Nylund (55 58 91 70) ved kommunikasjonsavdelingen, eller Kari Fuglseth (55 58 20 20) ved universitetsdirektørens kontor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *