Medlemmer til fakultetsstyret gruppe A, B og C

Det skal velges medlemmer til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe A, B og C): fredag 28. april 2017 kl. 15:00.

Forslag sendes innen fristen til valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet, Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416.

Mer informasjon finnes her.

Valget vil foregå i perioden mandag 15. mai (kl. 09:00) til mandag 22. mai 2017 (kl. 12:00).

Tilsette må selv sjekke at de står i manntallet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *