Utlysing av Uglepris og insentivmidler for utdanningskvalitet 

Universitetet i Bergen har gjennom Utdanningsutvalget vedtatt ny insentivordning for studiekvalitet, som erstatter PEK-programmet. Midlene i ordningen er rettet mot utviklingstiltak innen studiekvalitet og gjennomstrømming.

For 2017 er det satt av 1,5 millioner kroner til ordningen, som skal brukes til blant annet insentivtiltak innen følgende fokusområder:

  • Uglepris (kr 100 000). Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet, og blir utdelt til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for utdanningskvalitet.
  • Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning ved fakultetene. Fakultetene kan søke om midler til evaluering av søknader.
  • Insentivtiltak som er i overensstemmelse med årets fokusområder:
  • Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen.
  • God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og vurderingsformer, inkludert praksis.
  • Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy.

Institutt med underliggende fagmiljø og programutvalg oppfordres til å søke de utlyste insentivmidlene.

For å bli vurdert er det en forutsetning at prosjektene er klart i målgruppen, og at de har den nødvendige kvaliteten.

Søknadsfrister:

  • Insentivmidler: 24. april
  • Ugleprisen: 10. juni

Fakultetet vil samlet sende søknadene til UiB.

Søknadsskjema finnes her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *