Bruk av teknikerne på K2

bakke0x2c_per_0x2830x29Teknikerne på K2 og den kompetanse og kunnskap de representer, er en stor resurs for instituttet. Totalt er det 46 teknikere ansatt på grunnbevilgningen ved K2. I tillegg kommer alle teknikerne som er eksternt lønnet ved instituttet. Teknikerne på grunnbevilgningen er fordelt på forskningsgruppene etter en bestemt formel basert på gruppens størrelse, forskningsproduksjon og siteringsindeks. Det er forskningsgruppeleder som er ansvarlig for disponeringen av teknikerne tilknyttet gruppen. Det innebærer at alle i gruppen skal ha lik tilgang på hjelp fra teknikerne. Ikke minst er det viktig at yngre forskere på vei opp, blir sett når teknikerresursene skal fordeles. Det bør ikke være slik at teknikerne er forbeholdt de etablerte professorene i gruppene. Endelig er det viktig at også teknikernes kompetanse og ønsker blir ivaretatt i denne fordelingen.

Tilslutt skal jeg minne om at K2 har satt av midler til kompetanseheving for teknikere. Det kan søkes om midler når som helst. Støtte fra instituttet forutsetter at forskningsgruppen bidrar med samme beløp det søkes om. I fjor ble ikke alle de avsatte midlene brukt.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *